Приложение №2 Име и адрес на общината
ИмеПриложение №2 Име и адрес на общината
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер17.8 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.eufunds.bg/uploads/slivo_pole/SAPARD_I/SAPARD_I.doc
Приложение № 2


  1. Име и адрес на общината : Община Сливо поле

пл. „Демокрация” № 1, гр. Сливо поле 7060

Име на реализирания проект: Подобряване на улична пътна мрежа в населените места на община Сливо поле

Програма, по която е реализиран: Програма САПАРД, Мярка 07, Сектор S01 “Изграждане или подобряване на водоснабдителната мрежа, подобряване на уличната мрежа”

  1. Стойност в лева на частта, финансирана с европейски средства: 1 899 998, 61

  2. Резюме на проекта

    1. Цели на проекта:

Обща цел(и)- подобряване на селската инфраструктура и създаване на възможности за развитие на бизнеса на територията на община Сливо поле

Конкретна цел - Ремонт на улици в с. Бабово, с. Борисово, с.Бръшлен, с. Голямо Враново, с. Кошарна, с. Малко Враново, с. Ряхово, гр. Сливо поле, с. Стамболово, с. Юделник

    1. Дейности по проекта :

І. Провеждане на процедури за избор на изпълнител за строителен надзор и изпълнение на СМР

ІІ.Строително ремонтни работи, включващи ремонт на :

Улици в село Бабово: “Петър Берон”, “София” и “Липите”.

Улици в село Борисово: “Вихрен”, “Кирил и Методий”, “Софроний Врачански” и “Баба Тонка”.

Улици в село Бръшлен: “Панайот Хитов”, “Витоша”, “Дунав” и “Пирин”.

Улици в село Голямо Враново: “Хаджи Димитър”, “ Янтра”, “Петко Каравелов”, “Георги Бенковски”, “ Васил Левски”, “Захари Стоянов”, “Стара планина” и “Христо Ботев”.

Улици в село Kошарна: “Вапцаров”, “Остър меч”, “Христо Смирненски” и “Бузлуджа”, “Родопи”, “Еделвайс”, “Опълченска” и “Рила”.

Улици в село Малко Враново: “Тулча”, “Боримечка”, “Христо Ботев” и “Георги Кирков”, “Кирил и Методий” и “Отец Паисий”.

Улици в село Ряхово:“Цар Симеон”, “Аспарух”, “Димитър Благоев”, “Димитър Калинов” и “Поп Харитон”.

Улици в град Сливо поле: “Христо Ботев”, “Воден”, “Рила”, “Детелина”, “Добри Чинтулов”, “Преслав”, “Дружба”, “Раковски”, “Лютибродски”, “Ст. Пенчев”, “Константин Иречек”, “Вихрен”, “Бузлуджа”, “Пазарна” и “Ивайло”.

Улици в село Стамболово: “Стара Планина”, “Кокиче”, “Простор”, “Независимиост”, “Устрем”, “Пирин”, “Витоша”, “Тракия” и “Раковски”.

Улици в село Юделник: “Иван Вазов”, “Рила”, “Дунав”, “Цар Калоян” и “Втора”.

ІІІ. Медийна кампания и действия по осигуряване на прозрачност

4.3. Резултати

Ремонтирана 885,0 м. улична мрежа в с. Бабово, 1186,0 м в с. Борисово, 1246,0 м. в с. Бръшлен, 2584,5 м. в с. Голямо Враново, 991,0 м. в с. Кошарна, 1277 м. в с. Малко Враново, 1865,0 м. в с. Ряхово, 7848,0 м. в гр. Сливо поле, 1154,0 м. в с. Стамболово, 943,0 м.в с. Юделник.

Чрез постигане на крайните резултати е подобрена транспортната достъпност в община Сливо поле .

Свързани:

Приложение №2 Име и адрес на общината iconПриложение №1 Име и адрес на общината
Име на реализирания проект: “ремонтно-възстановителни работи на основно училище ”иван вазов” с. Голямо враново
Приложение №2 Име и адрес на общината iconПриложение №5 към чл. 6, ал. 5
Име гражданин на с постоянен адрес гр./с ул./ж к №/бл.,вх.,ап община област притежаващ лк № издадена на от егн
Приложение №2 Име и адрес на общината iconИме, презиме и фамилно име
Адрес: гр пощ код жк
Приложение №2 Име и адрес на общината iconИме, презиме и фамилно име
Адрес: гр пощ код жк
Приложение №2 Име и адрес на общината iconЗаявление за издаване на шенгенска виза
При малолетни/непълнолетни: Фамилно име, собствено име, адрес (ако е различен от този на кандидата) и гражданство на лицето, упражняващо...
Приложение №2 Име и адрес на общината iconТрудов опит: Име на позицията, Име на фирмата 00. 0000-00. 0000
Адрес
Приложение №2 Име и адрес на общината iconModulo gratuito Заявление за издаване на шенгенска виза Безплатен образец
При малолетни/непълнолетни: Фамилно име, собствено име, адрес (ако е различен от този на кандидата) и гражданство на лицето, упражняващо...
Приложение №2 Име и адрес на общината iconПриложение №1 към Протокол №43/09. 02. 2011 г
Закона за общинската собственост и Наредбата за упражняване правата на собственост на общината върху дялове или акции на търговски...
Приложение №2 Име и адрес на общината iconПримерен бизнес план Въведение Име на проекта, обект на разработката. Име и адрес на фирмата, координати за връзка
Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка,...
Приложение №2 Име и адрес на общината iconПримерен бизнес план Въведение Име на проекта, обект на разработката. Име и адрес на фирмата, координати за връзка
Конкурентни предимства: ниска цена, високо качество, по-продължителна експлоатация, по-добра оперативност, улеснена и бърза поддръжка,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом