Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
ИмеМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер49.27 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.nccedi.government.bg/upload/docs/1_4_agenda_Varna.docМИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ
И ДЕМОГРАФСКИТЕ ВЪПРОСИ

ДИРЕКЦИЯ „ЕТНИЧЕСКИ И ДЕМОГРАФСКИ ВЪПРОСИ” КЪМ АМС

Проект


“ИНИЦИАТИВИ ЗА ПОВИШАВАНЕ ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА ОБЩЕСТВОТО КЪМ ПРОЯВИ НА ДИСКРИМИНАЦИЯ”Програма „ПРОГРЕС

АНТИДИСКРИМИНАЦИЯ
И МНОГООБРАЗИЕ


ДНЕВЕН РЕД

ВАРНА

Община Варна, зала „Варна”


сряда 16 юли 2008

Първа сесия: Политиката на Р България за защита от дискриминация на уязвими групи в българското общество14:00 – 14:30

РЕГИСТРАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

14:30 – 15:00

ПРИВЕТСТВИЯ

Г-н Христо Контров, Областен управител на Варна (очаква се потвърждение)

Г-н Кирил Йорданов, кмет на Варна (очаква се потвърждение)
15:00 – 15:20


Г-н Кемал Еюп, Председател на Комисията за защита от дискриминация

15:20 – 15: 40

Основни положения в Закона за защита от дискриминация

Г-н Лало Каменов, заместник председател на КЗД


15:40 – 16: 00

Кафе-пауза


16:00 – 16: 20

Принципите на добро управление – предпоставка за предотвратяване на дискриминацията.

Г-н Борислав Цеков, главен секретар, на Омбудсмана на Р България


16:20 – 16:40

Ролята на Омбудсмана в антидискриминационната политика на Р България.

Г-жа Здравка Кръстева, ръководител на звено „Международни проекти”, от администрацията на Омбудсмана на Р България


16:40 – 17:00

Проект „Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”: цели и задачи


г-жа Мая Чолакова, директор на дирекция «Етнически и демографски въпроси» към МС

17:00 – 18:30

дискусия

19:00 – 20:00

вечеря
четвъртък, 17 юли 2008

Втора сесия : Практически опит – споделен от представители на държавни институции, КЗД, Национален омбудсман и неправителствени организации


10:00 – 10:30
Комуникационната стратегия на НССЕДВ – възможности за ограничаване на враждебното слово и повишаване на чувствителността на медиите при представяне на проблеми на етническите малцинства.

Г-жа Нора Пиперевска, ст. експерт в ДЕДВ

10:30 – 11:00


Индикатори за мониторинг и оценка на мерките за изпълнение на стратегии и програми с национално значение в областта на повишаване на информираността за защита от дискриминация. Източници на информация,

Г-жа Евелина Досева, гл. експерт в дирекция «Етнически и демографски въпроси» към МС


11:00 – 11:15


Кафе-пауза

11:15 – 11:45


Практика на КЗД при решаване на случаи в областта на враждебното слово

Г-н Хари Алексиев, член на КЗД (очакваме потвърждение)


11:45 – 12:30


дискусия

12:30 – 13:30

Обяд

13:30 – 13:50

Местните обществени посредници – възможности и предизвикателства.

Г-жа Нуртен Патраклъ, ст. експерт в администрацията на Омбудсмана на Р България

13:50 – 14:50

дискусия

14:50 – 15:30
15:30 – 15:45

Кафе-пауза

15:45 – 16:30

Заключенияпетък, 18 юли 2008

Трета сесия : Ефективна координация при изпълнение на стратегически документи за целите на областните и общински съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. Информираност за защита от дискриминация


10:00 – 10:20
Основни положения за концепция и структуриране на мрежа от съвети за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. Ролята на Г-жа Евелина Досева, гл. експерт в дирекция «Етнически и демографски въпроси» към МС


10:20 – 10:40


Анализ на изпълнението на Национален план за действие за защита от дискриминация,

Г-жа Нирен Хасанова, гл. специалист в дирекция «Етнически и демографски въпроси» към МС10:40 – 11:40


дискусия

12:00 – 13:00

Заключения и закриване на конференцията

13:30 – 13:50

ОбядЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ

Генерална дирекция ”Заетост, социални въпроси и равни възможности”


Адаптивност, социален диалог и човешки права

Антидискриминация и взаимодействие с гражданското общество


Свързани:

Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconМинистерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите
Инициативи за повишаване чувствителността на обществото към прояви на дискриминация”
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия сметна палата доклад
Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси (нсседв) към Министерски съвет за периода от 01. 01. 2005...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconПравилник за устройството и дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към министерския съвет
Налният съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет, наричан по-нататък "Националния съвет",...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconНаучна конференция с международно участие
Национален съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към мс на р българия
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия министерски съвет зако н
Министърът на околната среда и водите ежегодно внася в Министерски съвет доклад за състоянието на околната среда, който след приемането...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconДоклад за дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към министерския съвет за 2011 г

Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия приет с решение на министерски съвет
Оперативна програма за развитие на човешките ресурси към Национален план за икономическо развитие
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconРепублика българия министерски съвет заповед
Въз основа на предложение на директора на дирекция „Главен инспекторат” в Министерския съвет и на основание чл. 46а, ал. 2, т. 2...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconПравилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет Загл изм. Дв
Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския...
Министерски съвет на република българия национален съвет за сътрудничество по етническите iconДоклад за дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
За дейността на националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом