Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на "Екопласт 99" оод
ИмеДипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на "Екопласт 99" оод
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер13.12 Kb.
ТипДиплом
източникhttp://www.raboti.com/info/plan-2052.doc


Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А


ТЕМА: Оценка и анализ на финансовото състояние на “Екопласт 99” ООД


СЪДЪРЖАНИЕ

І. Въведение ---------------------------------------------------------------- 4

ІІ. Теоретико-методически и методологични основи на финансовия анализ --------------------------------------------------------------- 5

1. Същност и съдържание на анализа на финансовото състояние на фирмата------------------------------------------------------------ 5

1.1. Същност------------------------------------------------- 5

1.2. Съдържание---------------------------------------------8

2. Обща оценка на финансовото състояние на индустриалната фирма------------------------------------------------------------14

2.1. Анализ на печалбата на фирмата-------------------14

2.2. Анализ на ликвидността и

платежоспособността------------------------------------- 16

2.3. Оценка на финансовото състояние чрез

други финансови показатели--------------------------------------------19

3. Установяване на факторите за изменения на

финансовите резултати и разработване на условия за

реализацията им във фирмата---------------------------------------------------22

4. Статичен и динамичен анализ на финансовото

състояние на предприятието-------------------------------------26

ІІІ. Финансов анализ на фирма “ЕКОПЛАСТ 99” ООД-----------37

1. Представяне на фирмата---------------------------------------38

2. Анализ на печалбата, рентабилността, ликвидността

и платежоспособността на дружеството--------------------------------------41

2.1. Анализ на печалбата и рентабилността на фирмата---------------------------------------------------------------41

2.2. Анализ на ликвидността и

платежоспособността на фирмата----------------------------------------------55

2.3. Анализ на финансовото състояние на фирмата чрез някои други показатели----------------------------------------------------58

3. Статичен и динамичен анализ на фирмата-----------------59

3.1. Статичен анализ---------------------------------------59

3.2. Динамичен анализ-------------------------------------73

ІV. Заключение-------------------------------------------------------------79

V. Библиографска справка-----------------------------------------------81Свързани:

Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconДипломна работа на тема
Ii методика за анализ на финансовото състояние на фирма Финпро за периода от 1999г до 2002г
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconАнализ на здравословното състояние на децата и учениците в област Добрич
Оценка на здравословното състояние на организирания детски и ученически контингент на база анализа предоставен от медицинските специалисти...
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод icon1. въздух, климатични фактори изясняване на настоящето състояние на качеството на въздуха
Екологична оценка и swot анализ Екологична оценка на проект на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново...
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconЛюбен Каравелов " Пловдив ул. "
Кратък обективен анализ и оценка на действителното състояние на дейността на училището
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconУтвърдил: Директор на одз №91: /Т. Кечева
Кратък анализ и оценка на действителното състояние на дейността на детското заведение
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconАнализ на ситуацията и оценка на потребностите в област габрово
Състояние на инфраструктурата – транспортна инфраструктура и транспортен достъп 14
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconЗлатен лев холдинг ад финансови отчети
А. Коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите от дейността...
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconСписъ к
Димитър Б. Янков, Счетоводната информация – изходна база за анализ на имущественото и финансовото състояние на земеделска кооперация...
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconДоклад за дейността на "захарни заводи" ад
Докладът представя коментар и анализ на финансовите отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите...
Дипломнаработа тема: Оценка и анализ на финансовото състояние на \"Екопласт 99\" оод iconКатедра „Агрохимия и почвознание
Кратък анализ и оценка на кадровото състояние и перспективите за развитието на катедрата в периода 2012 – 2015 г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом