Програма: 27 октомври 2005г




ИмеПрограма: 27 октомври 2005г
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер27.97 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.ibi-bg.com/programs/money laundering_bg.doc
Международна конференция


Глобализация, европейски конвенции и национални инициативи за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма


Програма:


27 октомври 2005г.


9:00-10:00 Регистрация на участниците


10:00-10:30 Официално откриване


10:30-11:00 Ролята на Българска народна банка в противодействието на изпирането на пари – Мария Григорова, Директор дирекция “Специален надзор”, Българска народна банка


11:00-11:30 Кафе-пауза


11:30-12:00 “Роля на търговските банки в процесите на превенция и контрол при изпирането на пари и финансирането на тероризма” – Николай Алдимиров, АФР


12:00-12:30 “Роля на компетентните власти в противодействието на прането на пари” – Светлана Николова, АФР


12:30-13:00 Дискусия


13:00-14:30 Обяд


14:30-15:00 Финансови престъпления. Настоящи и бъдещи предизвикателства – Луиджи ван Геест, Търговски директор за Централна Европа, NetEconomy


15:00-15:30 Глобалната и националните правни системи в борбата срещу финансирането на тероризма – Емилия Живкова, АФР


15:30-16:00 Кафе-пауза

16:00-16:30 “Защо финансовите институции инвестират в инструменти за откриване и предотвратяване на изпиране на пари и финансиране на тероризма?” – Карлос Гавиола, Директор “Бизнес развитие”, ExperianScorex


16:30-17:00 “Изпиране на пари и ролята на банките” – Сейхан Пенкаплигил, Асоциация на търговските банки - Албания


17:00-17:30 Дискусия


18:00 Коктейл


28 октомври 2005г.

10:00-10:30 Място, роля и значение на международните полицейски организации при обмена на информация и сътрудничеството в противодействието срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма” – г-н Петър Христов, Директор, НЦБ ИНТЕРПОЛ и г-н Явор Габровски, началник сектор в НЦБ ИНТЕРПОЛ


10:30-11:00 Финансирането на тероризма и правните инструменти на международната общност за противодействието на изпирането на пари – Борислав Найденов, Софийска адвокатска колегия

11:00-11:30 Кафе-пауза


11:30-12:00 Процедури по Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност – проф. Радостин Беленски, Правна кантора “Беленски”


12:00-12:30 “Препоръки към финансовите институции по отношение на борбата срещу финансирането на тероризма” – Емилия Живкова, АФР


12:30-13:00 Дискусия


13:00-14:30 Обяд


14:30-15:00 Организация на Societe Generale Expressbank по предотвратяване прането на пари – Рафаел Шъмина, Началник управление “Инспекция”, SG Expressbank


15:00-15:30 Кореспондентските взаимоотношения между банките и прилагане на системи за извличане на информация за изпиране на пари от базата данни за тях – Елена Ставрова, Гл. асистент, ЮЗУ – Благоевград


15:30-16:00 Кафе-пауза


16:00-16:30 Информационни технологии за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма. Опитът от Европейски проекти – Оливър Хекер, Директор за Централна и Източна Европа, ЦЕЛЕНТ, Германия


16:30-17:00 Дискусия

Свързани:

Програма: 27 октомври 2005г iconЗакон за здравето
Обн. Дв бр. 70 от 10 Август 2004г., изм. Дв бр. 46 от 3 Юни 2005г., изм. Дв бр. 76 от 20 Септември 2005г., изм. Дв бр. 85 от 25 Октомври...
Програма: 27 октомври 2005г iconЗакон за българските документи за самоличност
ДВ. бр. 43 от 20 Май 2005г., изм. Дв бр. 71 от 30 Август 2005г., изм. Дв бр. 86 от 28 Октомври 2005г., изм. Дв бр. 88 от 4 Ноември...
Програма: 27 октомври 2005г iconУстройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
Обн. Дв бр. 108 от 19 Ноември 2002г., доп. Дв бр. 104 от 26 Ноември 2004г., изм. Дв бр. 13 от 8 Февруари 2005г., изм. Дв бр. 38 от...
Програма: 27 октомври 2005г iconЗакон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права
Обн. Дв бр. 74 от 13 Септември 2005г., изм. Дв бр. 105 от 29 Декември 2005г., изм. Дв бр. 30от 11 Април 2006г., изм. Дв бр. 34 от...
Програма: 27 октомври 2005г iconЗакон за опазване на околната среда
ДВ. бр. 74 от 13 Септември 2005г., изм. Дв бр. 77 от 27 Септември 2005г., изм. Дв бр. 88 от 4 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 95 от 29...
Програма: 27 октомври 2005г iconЗакон за опазване на околната среда
ДВ. бр. 74 от 13 Септември 2005г., изм. Дв бр. 77 от 27 Септември 2005г., изм. Дв бр. 88 от 4 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 95 от 29...
Програма: 27 октомври 2005г iconУстройствен правилник на Агенцията за приватизация
Обн. Дв бр. 75 от 2 август 2002г., изм. Дв бр. 84 от 27 септември 2004г., изм. Дв бр. 48 от 10 юни 2005г., изм. Дв бр. 78 от 30 септември...
Програма: 27 октомври 2005г iconЗакон за измерванията
Обн. Дв бр. 46 от 7 Май 2002г., изм. Дв бр. 88 от 4 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 95 от 29 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 99 от 9 Декември...
Програма: 27 октомври 2005г iconПравилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи
Обн. Дв бр. 47 от 7 Юни 2005г., изм. Дв бр. 89 от 8 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 96 от 30 Ноември 2005г., изм. Дв бр. 84 от 19 Октомври...
Програма: 27 октомври 2005г iconОбн. Дв бр. 30 от 7 Април 2005г., отм. Дв бр. 86 от 26 Октомври 2007г
Отменен с § 22 от Постановление №251 от 17 октомври 2007 г за изменение и допълнение на Националните стандарти за финансови отчети...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом