До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
ИмеДо членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер54.67 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/archiveus/upravitelen_savet/us_15_04_2009/Obshti/


ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА

НАПОО


УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ,


Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение, което ще се проведе на 15.04.2009 г. от 15.00 часа в залата на Националната агенция за професионално образование и обучение.

 1. Приемане на протокол № 04/18.03.2009 г. от заседание на УС на НАПОО.

 2. Докладна записка № 639/10.04.2009 г. относно: Утвърждаване на външни експерти за подпомагане дейността по лицензиране на Центровете за професионално обучение.

Докладва: г-жа Антоанета Кацарова – началник отдел „Лицензиране”

 1. Докладна записка № 610/08.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за изменение на издадена лицензия № 200912721 с допълване с нови професии и специалности на Център за професионално обучение към „РОСЕН – 85” ООД, гр. София.

Докладва: г-жа Антоанета Войкова –председател на експертната комисия „Стопанско управление и администрация”

 1. Докладна записка № 613/08.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към Сдружение „Териториална организация на научно-техническите съюзи - Хасково”, гр. Хасково.

Докладва: г-жа Антоанета Войкова –председател на експертната комисия „Стопанско управление и администрация”

 1. Докладна записка № 614/08.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към СНЦ „Бизнес – център Панагюрище”, гр. Панагюрище.

Докладва: г-жа Антоанета Войкова –председател на експертната комисия „Стопанско управление и администрация”

 1. Докладна записка № 627/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към „ДИЙОМА” ЕООД, гр. Варна.

Докладва: г-жа Антоанета Войкова –председател на експертната комисия „Стопанско управление и администрация”

 1. Докладна записка № 619/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към „БЪЛГЕРИЪН ПРОПЪРТИ ИНВЕСТМЪНТС” ЕООД, гр. София.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 620/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към „ВИФИ - БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 621/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към „ПИТ КЪМПАНИ” ООД, гр. София.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 622/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към „ЕЛИЯНИ” ЕООД, гр. София.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 623/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за изменение на издадена лицензия № 200612361 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ „Перфект – Михаил Темелков”, гр. Пловдив.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 626/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към Районен Кооперативен Съюз - Русе, гр. Русе.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 628/09.04.2009 г. относно: Приключване на процедурата за лицензиране на Център за професионално обучение към Сдружение „Местна агенция за икономическо развитие – Разлог”, гр. Разлог.

Докладва: д-р инж. Борис Гълъбов –председател на експертната комисия „Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг, пътувания, туризъм и свободно време”

 1. Докладна записка № 592/06.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за изменение на издадена лицензия № 200412206 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към „ПЕТЪР ЙОВЧЕВ И СИНОВЕ” ООД, гр. Ямбол.

 2. Докладна записка № 593/06.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към „МЕРКУРИЙ П И П” АД, гр. Габрово.

 3. Докладна записка № 611/08.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към „ВАК” ООД, с. Николово, община Русе.

 4. Докладна записка № 612/08.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към „ДЕДАЛ” ЕООД, гр. Несебър.

 5. Докладна записка № 615/08.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за изменение на издадена лицензия № 200312113 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ „ГРИГОР КУПАНДОЛСКИ – ГРИШАСМИЛ” ООД, гр. Дупница.

 6. Докладна записка № 616/08.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за изменение на издадена лицензия № 200712502 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към ЕТ „ПРЕМА – СВ. МАРКОВ – П. МАРКОВ” гр. Ловеч.

 7. Докладна записка № 625/09.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към „КАМАРА НА ВЪТРЕШНИТЕ ОДИТОРИ В ЮГОПАЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ”, гр. Самоков.

 8. Докладна записка № 640/10.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към СТС „Инженеринг” ЕООД, гр. София.

 9. Докладна записка № 637/10.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за изменение на издадена лицензия № 200512291 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към Сдружение с нестопанска цел „НАЦИОНАЛЕН ИНСТАЛАЦИОНЕН СЪЮЗ”, гр. Пловдив.

 10. Докладна записка № 648/10.04.2009 г.относно: Откриване на процедура за изменение на издадена лицензия № 200812640 с допълване на нови професии и специалности на Център за професионално обучение към „ИНФОРМА” ЕООД, гр. Пловдив.

 11. Докладна записка № 632/09.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към „Сдружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч”, гр. Ловеч.

 12. Докладна записка № 641/10.04.2009 г. относно: Откриване на процедура за лицензиране на Център за професионално обучение към „ЛИБХЕР – ХАУСГЕРЕТЕ МАРИЦА” ЕООД, гр. Пловдив.

 13. Докладна записка № 638/10.04.2009 г. относно: Приемане на „Процедура за изменение на наименованията, кодовете и степените на професионална квалификация на професии и специалности в лицензиите на центрове за професионално обучение във връзка с изменения в Списъка на професиите за професионално образование и обучение”

Докладва: инж. Антоанета Кацарова – началник отдел „Лицензиране”

 1. Докладна записка № 606/08.04.2009 г. относно: Утвърждаване на състава на работни групи за разработване проекти на Държавни образователни изисквания.

Докладва: г-жа Пенка Николова –държавен експерт в дирекция „Професионална квалификация и лицензиране”

 1. Докладна записка № 652/10.04.2009 г. относно: Приемане на проект на Държавно образователно изискване за придобиване на квалификация по професията „Килимар” – първа степен на професионална квалификация.

Докладва: г-жа Татяна Стоянова – председател на експертната комисия „Производство на текстил и изделия от текстил, кожа и дървесина”


29. Докладна записка № 654/10.04.2009 г. относно: Отнемане на лицензия № 200812642 на Център за професионално обучение към „Училищно настоятелство при Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич”, гр. Добрич.

Докладва: инж. Антоанета Кацарова – началник отдел „Лицензиране”

Материалите, свързани с дневния ред на заседанието на Управителния съвет, са на разположение в Агенцията всеки работен ден от 9.00 часа до 17.30 ч.


ДЕЯН ПУШКАРОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАПОО


Свързани:

До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconПротокол от заседанието на управителният съвет
Присъстват всички членове на Управителния съвет. Налице е необходимия кворум за приемане ва рашения на Управителния съвет
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconЗаседание на управителния съвет на „екип-98 холдинг ад- софия
Днес 20. 03. 2009 г. От 09,00 часа, се проведе заседание на Управителния съвет на “екип-98 холдинг” ад, София, на което присъстваха...
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconЗаседание на Управителния съвет на "асоциация на здравните мениджъри в българия"
На 08 август 2002 г в гр. Варна се проведе заседание на Управителния съвет на “асоциация на здравните мениджъри в българия” Присъстваха...
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconУважаеми членове на управителния съвет
Приложено, изпращам Ви дневния ред на заседанието на Управителния съвет на Националната агенция за професионално образование и обучение,...
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconЗаседание на Управителния съвет
Днес 28 юни 2011 г на адреса на Асоциацията – София, ул. Петър Делян 22 се състоя заседание на Управителния съвет, свикано от Председателя...
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconОбщините искат пари от данъци върху доходите и печалбата
Йорданка Фандъкова. Днес ще стане ясен резултатът от тайния вот за членове на управителния и контролния съвет на нсорб. За нов председател...
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconОтчет на управителния съвет
Програмата за дейности през следващия едногодишен период на 2012-2013 години, както и одобряване на финансовия план за нейното изпълнение....
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconРедовнообщосъбрани е отче т на управителния съвет за
Провеждането на Общото събрание на нсбс съвпада с изтичането на мандата на Управителния съвет, поради което с настоящия доклад Управителният...
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconОтчет на управителния съвет
Програмата за дейности през следващия едногодишен период на 2011-2012 години, както и одобряване на финансовия план за нейното изпълнение....
До членовете на управителния съвет на напоо уважаеми членове на управителния съвет iconГодишен консолидиран доклад за дейността
Приет с решение на управителния съвет, съгласно протокол от събрание на управителния съвет от 17. 04. 2009 Г
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом