Министерствонаправосъдиет о
ИмеМинистерствонаправосъдиет о
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер16.94 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/Documents/Competitions/58_10_spis_dop_ezik_nadz_z_Plovdiv.d


М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А П Р А В О С Ъ Д И Е Т О

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ ”ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА”

З А Т В О Р А - Г Р . П Л О В Д И В


* 4004 гр. Пловдив, бул. Ал. Стамболийски № 4 ( 032/698 981, факс 032/673 690

Рег. № 58 ДО


07.01.2010 г. ГЛАВНИЯ ДИРЕКТОР

НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „И Н”

ГР. СОФИЯ

С П И С Ъ К

На кандидатите, допуснати до участие в конкурсната процедура за длъжността „Надзирател, държавен служител” категория „Е” – Полицай” в Затвора гр. Пловдив – 5 (пет) щатни бройки, съгласно заповед № ЛС-03-871 / 12.10.2009 г.

Конкурсната комисия съгласно заповед № ЛС-04/1591/01.12.2009 г. за провеждане на конкурс за длъжността „Надзирател, държавен служител” категория „Е” – Полицай” в Затвора гр. Пловдив РЕШИ:

След проведения изпит за физическа годност допуска до изследване на интелектуалните способности и езикова култура на 20.01.2010 г. от 10.00 ч. в ГД”ИН” следните кандидати:


 1. Ангел Иванов Иванов

 2. Венцислав Георгиев Гълъбов

 3. Вълчан Михайлов Колев

 4. Генади Йорданов Цонков

 5. Георги Иванчев Иванов

 6. Добрин Стойков Арминов

 7. Илиян Ангелов Такучев

 8. Илиян Стаменов Владимиров

 9. Иван Георгиев Кършев

 10. Йордан Митов Гудев

 11. Костадин Руменов Хаджийски

 12. Мариан Ангелов Маразов

 13. Мирослав Стоянов Маринов

 14. Панайот Ганчев Ганев

 15. Петър Христов Янин

 16. Стилиян Атанасов Луднев

 17. Стоян Илиев Велчев

 18. Стоян Илиев Илиев

 19. Христо Стефанов Христов

 20. Цветан Николаев Цонев


Не допуска до участие в конкурсната процедура:


 1. Тодор Николов Шалапатов – не издържал изпита за физическа годност

 2. Борис Стефанов Калоферов – не се явил на изпита за физическа годност07.01.2010 г. ПРЕДСЕДАТЕЛ: ________________

Гр. Пловдив /комисар НИКОЛА КЪРПАРОВ /

ВА/РП


Свързани:

Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
...
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
За изследване на физическата годност на кандидатите за постъпване на държавна служба в главна дирекция “изпълнение на наказанията”...
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
За изследване на интелектуалните способности и езикова култура на кандидати за постъпване на държавна служба в главна дирекция
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
Рано стартиране на престъпната кариера (по оаsуs-Б2, Б3 – първо осъждане и първи контакт с полицията под 18 години)
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
Всеки гражданин или организация може да подава предложения и сигнали до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията
Министерствонаправосъдиет о iconПроект! Министерствонаправосъдиет о
Чл. С тази инструкция се уреждат условията и редът за носене на служебно оръжие от служителите на Главна дирекция “Охрана” (гдо)
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят за решаване на тест на 22. 01. 2013 г. /вторник/ от 10. 00 часа в сградата...
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
На основание чл. 46 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност, във връзка с чл. 2 от Наредба №2 за условията и реда за провеждане...
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Министерствонаправосъдиет о iconМинистерствонаправосъдиет о
Да се проведе изпит за придобиване на юридическа правоспособност на стажант-юристи, преминали законоустановения си стаж и представили...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом