Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница7/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
класифициране

- готовност задискове.

стратегии и значението им

на фирмената

работа в екип;Документация:

за устойчивия растеж на

документация;

-- вътрешнофирмени

фирмата.

- управление на

дисциплинираност;правилници;документооброта

- умение за работа- Наредба № 1 завъв фирмата;

с хора;класифициране и- писмено и

- умения заархивиране наговоримо

опазване надокументацията;ползване на чужд

фирмена и- БДС за оформяне наезик;

конфиденциалнакореспондентските- използване на

информация;материали;компютърна и

- отговорност;- Кодекс на труда;офис-техника;

- коректност и такт;- стратегически и- работа в

- лоялност;оперативни плановеинтернет среда;

- инициативност;на предприятието;- изготвяне на

- гъвкавост;- схема нафирмена

- добри обноски;административнатадокументация;

- безупреченструктура на- организиране на

външен вид.предприятието;работни срещи и

- длъжностнисъвещания;

характеристики.- посрещане на

гости във

фирмата;

- изготвяне на

протоколи от

работни срещи;

- телефонна

комуникация;

- използване на

компютърните

технологии в

Word.9. Участва в

Технически средства:

- основни икономически

- практическо

- концентрация на

отчитането на

- компютър;

категории в пазарни

прилагане

вниманието и

приходите и

- копирна техника;

условия;

принципите на

наблюдателност;

разходите,

- факс;

- правни норми,

счетоводната

- съобразителност и

издава

- сметачни машини;

регламентиращи

отчетност;

гъвкавост;

финансови

- касов апарат;

фирмената дейност;

- използване на

- планиране и

документи.

- техника за

- основни принципи на

компютърни

организиране наунищожаване на

счетоводната отчетност;

счетоводни

дейността;документи;

- основни механизми на

програми;

- точност;- картотеки.

управление финансите на

- класифициране

- умения заКанцеларски

фирмата;

на приходите и

оформяне наматериали и

- възможни източници за

разходите;

документиконсумативи:

финансиране на

- попълване на

- умения за- хартия;

предприятието;

счетоводни

пресмятане;- типови бланки за

- софтуерни програми за

документи;

- готовност засчетоводната

счетоводна обработка на

- работа с

работа в екип;отчетност;

информацията;

нормативни

-- ленти за сметачните

- изисквания на Закона за

документи в

дисциплинираност;машини и касовия

счетоводство;

областта на

- отговорност;апарат;

- международни

счетоводната

- умение за- тонер за принтер и

счетоводни стандарти;

отчетност;

опазване наксерокс;

- изисквания за данъчен и

- работа с банкови

фирмена тайна и- дискове, дискети;

осигурителен режим на

документи;

конфиденциална- хартия за факс;

предприятието;

- осчетоводяване

информация;- химикалки, моливи,

- механизми на

на валутни

- лоялност;гуми.

взаимодействие на

операции.

- самоконтрол;Документация:

предприятието с външната- гъвкавост;- нормативни

среда;- добри обноски.документи,

- елементи на приходнатарегламентиращи

и разходната част насчетоводната

отчета на предприятието;дейност- Закон за

- валутна система исчетоводство,

валутния режим;счетоводни

- начини за обезпечаванестандарти,

на вземания;национален

- документиране исметкоплан;

инвентаризиране като- нормативни

елемент на счетоводниядокументи, свързани

процес;с отчитането на

- система на сметките-


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом