Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница6/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
унищожаване на

фирмената дейност;

деловата

- умения задокументи.

- необходими дейности за

кореспонденция

правилно устно иСредства за

подготовка на съвещание;

при спазване на

писменокомуникация:

- видове съвещания;

правописните

изразяване;- телефон;

- документи за съвещания

норми и правила

- готовност за- факс;

(дневен ред, протоколи,

на български и

работа в екип;- електронна поща.

помощни документи);

чужд език;

-Канцеларски

- подреждане на гостите в

- работа в екип;

дисциплинираност;материали и

зависимост от тяхното

- работа с

- търпение иконсумативи:

обществено и служебно

правните понятия

упоритост;- хартия;

положение, възраст, пол и

и документи,

- умение за работа- консумативи за

др.;

свързани с

с хора;принтери и копирни

- софтуерни продукти за

фирмената

- отговорност;машини;

текстообработка;

дейност;

- коректност и такт;- дискети,

- чужд език на ниво А1 от

- обработване,

- самоконтрол;компактдискове и

Общоевропейската

съхраняване и

- инициативност;инсталационни

езикова рамка;

класифициране

- гъвкавост;дискове.

- механизмите на

на фирмената

- добри обноски;Документация:

взаимодействие на

документация;

- подходящ външен- вътрешнофирмени

предприятието с външната

- писмено и

вид.правилници;

среда;

говоримо

- БДС за оформяне на

- съвременните

ползване на чужд

кореспондентските

информационни

език;

материали;

технологии;

- използване на

- Кодекс на труда;

- видовете

компютърна и

- схема на

комуникационни стратегии

офис техника;

административната

и значението им за

- работа в

структура на

устойчивия растеж на

интернет среда;

предприятието;

фирмата.

- изготвяне на

- длъжностнифирмена

характеристики.документация;

- организиране на

работни срещи и

съвещания;

- посрещане на

гости във

фирмата;

- изготвяне на

дневен ред,

протоколи от

работни срещи и

други помощни

документи за

съвещания;

- телефонна

комуникация.8. Осъществява

Технически средства:

- основни правила за

- прилагане на

- умения за работа

бизнес

- компютър;

безопасна работа и

правилата за

при променящи се

комуникации на

- копирна техника;

изисквания за ППО;

ППО,

условия и задачи;

български и чужд

- периферни

- принципи и видове

здравословни и

- способност за

език.

устройства- принтер,

делово общуване;

безопасни

откриване,скенер;

- правила за водене на

условия на труд;

разпознаване- картотечни

делова кореспонденция

- ефективно

запомняне на лицашкафове;

на български и чужд език;

комуникиране;

и специфични- техника за

- принципи на екипното

- оформяне на

сигнали приунищожаване на

взаимодействие;

деловата

невербалнодокументи.

- правни норми,

кореспонденция

общуване;- Средства за

регламентиращи

при спазване на

- концентрация накомуникация:

фирмената дейност;

правописните

вниманието и- телефон;

- софтуерни продукти за

норми и правила

наблюдателност;- факс;

текстообработка;

на български и

- съобразителност и- електронна поща.

- чужд език на ниво А1 от

чужд език;

гъвкавост;Канцеларски

Общоевропейската

- работа в екип;

- планиране иматериали и

езикова рамка;

- работа с

организиране наконсумативи:

- механизми на

правните понятия

дейността;- хартия;

взаимодействие на

и документи,

- умение за- консумативи за

предприятието с външната

свързани с

оформяне напринтери и копирни

среда;

фирмената

документи;машини;

- съвременни

дейност;

- умение за устно и- дискети,

информационни

- обработване,

писменокомпактдискове и

технологии;

съхраняване и

изразяване;инсталационни

- видове комуникационни

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом