Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница5/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Документация:

дистрибуция;

транспортна

- готовност за- закони, правилници,

- планиране на

документация;

работа в екип;нормативни

материално-техническото

- изготвяне и

-разпореждания,

снабдяване;

обработка на

дисциплинираност;указания, инструкции;

- управление на

складови

- умение за работа- книга за инструктаж;

складовите запаси;

документи и

с хора;- договори- за

- складиране и складова

документи за

- отговорност;доставка и за

обработка на материалите

експедиране на

коректност;пласмент;

и изделията;

продукцията.

- лоялност;- транспортна

- видове договори;самоконтролдокументация (пътни

- Закон за движение по- инициативност;листове...);

пътищата;- гъвкавост;- складови разписки;

- разходни норми на- подходящ външен- фактури и др.

различните видовевид.

транспортни средства;

- стокознание;

- основни правила за

здравословен труд и

безопасна работа.

6. Поддържа

Технически средства:

- основни категории на

- изготвяне на

- умения за

списък с

- компютри;

микроикономиката;

договори;

вземане на

необходимите

- периферни

- офериране, контакти и

- изготвяне на

решения;

офис консумативи

устройства (принтер,

ангажиране на външни

оферти;

- интелектуални

и отговаря за

скенер);

доставчици на материали,

- оценка на риска

способности;

осигуряването им

- копирна техника;

суровини и услуги;

за здравето и

- концентрация на

(копирна хартия,

- пишеща машина;

- правно регламентиране

безопасността на

вниманието;

тонер касети за

- машини за

на дейностите в каналите

работния процес;

- памет;

факсове и

ламиниране; машини

за дистрибуция;

- извличане на

- съобразителност;

лазерни

за унищожаване на

- развитието на

информация от

- умения за

принтери,

документи и др.;

технологиите, влияещи

документация на

правилно устно и

мастилници,

- средства за

върху способите за

български и чужд

писмено

канцеларски

комуникация:

продажба (търговия с

език;

изразяване;

материали и др.).

телефон, факс,

кредитни карти,

- поддържане на

- готовност заИнтернет, електронна

телешопинг, търговия по

професионални

работа в екип;поща.

интернет и др.);

контакти с

-Канцеларски

- планиране на

доставчици и

дисциплинираност;материали и

материално-техническото

клиенти на

- търпение иконсумативи:

снабдяване;

фирмата;

упоритост;- печати;

- управление на

- изготвяне и

- умение за работа- щемпели;

складовите запаси;

отчитане на

с хора;- хартия;

- складиране и складова

транспортна

- отговорност;- консумативи за

обработка на материалите

документация;

- коректност и такт;принтери и копирни

и изделията;

- изготвяне и

- самоконтрол;машини;

- видове договори;

обработка на

- инициативност;- дискети,

- Закон за движение по

складови

- гъвкавост;компактдискове и

пътищата;

документи.

- добри обноски;инсталационни

- разходни норми на- подходящ външендискове.

различните видовевид.Документация:

консумативи;- вътрешни

- стокознание;документи, свързани

- основни правила зас материалното

здравословен труд иосигуряване във

безопасна работа.фирмата;

- правилници (за

вътрешен ред, за

безопасност на труда

и ППО);

- информационни

бюлетини;

- каталози.7. Организира

Технически средства:

- основните правила за

- прилагане

- умения за

работни срещи и

- компютър;

безопасна работа и

правилата за

вземане на

посещения във

- копирна техника;

изисквания за ППО;

ППО,

решения;

фирмата

- периферни

- принципите и видовете

здравословни и

- интелектуални

(подготовка на

устройства- принтер,

делово общуване;

безопасни

способности;

зала, материали,

скенер;

- принципите на екипното

условия на труд;

- концентрация на

техника и др.).

- картотечни

взаимодействие;

- ефективно

вниманието;шкафове;

- правните норми,

комуникиране;

- памет;- техника за

регламентиращи

- оформяне на

- съобразителност;1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом