Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница4/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

рекламните цели;

пренагласа (за

политика на

- периферни

фирмено право;

- ползване на

работа при

фирмата.

устройства (принтер,

- нормативна база,

данни от

променящи сескенер);

регламентираща

социологически и

условия и задачи);- средства за

рекламната дейност;

статистически

- умения запрезентация

- бизнес етика;

проучвания;

вземане на(флипчартове,

- психология;

- определяне на

решения;шрайбпроектори,

- рекламни комуникации;

рекламен бюджет;

- наблюдателност;екрани, проектори,

- стокознание;

- създаване на

- гъвкавост;видеокасетофон,

- връзки с обществеността;

рекламно

- планиране ифотоапарат и др.);

- бизнес комуникации на

послание;

организиране на- копирна техника;

български и чужд език;

- изработване на

времето;- средства за

- видове реклама;

елементарни

- усет за форма икомуникация:

- рекламни канали и

рекламни

пространство;телефон, факс,

средства за рекламно

материали с

- умение заИнтернет, електронна

въздействие;

компютърен

оформяне;поща.

- изработване на рекламен

софтуер;

- умение за устно иКанцеларски

бюджет;

- изготвяне на

писменоматериали и

- микро- и

компютърна

изразяване;консумативи:

макроикономически

презентация;

- готовност за- хартия;

ефекти на рекламата;

-

работа в екип;- консумативи за

- мисия и цели на фирмата;

комуникативност;

-принтери и копирни

- жизнен цикъл на

- работа в екип.

дисциплинираност;машини;

продукта;- умение за работа- дискети,

- възможности нас хора;компактдискове и

текстообработващи- отговорност;инсталационни

програми за изработване- лоялност;дискове;

на рекламни материали;- самоконтрол;- слайдове за

- компютърни програми за- инициативност;презентация;

презентация;- гъвкавост;- видеокасети;

- Интернет услуги.- добри обноски;- фотоленти.

- подходящ външенДокументация:

вид.- нормативно-правни

документи (Закон за

конкуренцията, Закон

за радио и телевизия;

- частта за реклама в

наредби и

правилници, свързани

с рекламата);

- рекламни материали;

- фирмена

документация.

Софтуер:

- програми за

текстообработка;

- програми за

компютърна

презентация.5. Осигурява

Технически средства:

- икономическата

- изготвяне на

- умения за работа

производствения

- транспортни

конюнктура;

договори;

при променящи се

процес с

средства;

- основи на правото и

- изготвяне на

условия и задачи;

необходимите

- машини за товарене

фирмено право;

оферти;

- умения за

суровини и

и разтоварване;

- основни категории на

- оценка на риска

вземане на

материали,

- компютри;

микроикономиката;

за здравето и

решения;

осъществява

- средства за

- офериране, контакти и

безопасността на

- концентрация на

контакти със

комуникация-

ангажиране на външни

работния процес;

вниманието и

сервизни фирми

телефон, факс,

доставчици на материали,

- извличане на

наблюдателност;

за ремонт на

електронна поща.

суровини и услуги; правно

информация от

- памет;

машини и

Канцеларски

регламентиране на

документация на

- съобразителност и

съоръжения,

материали и

дейностите в каналите за

български и чужд

гъвкавост;

организира

консумативи:

дистрибуция;

език;

- планиране и

складирането и

- хартия;

- развитието на

- поддържане на

организиране на

експедирането на

- типови бланки

технологиите, влияещи

професионални

времето;

готова продукция

(складови разписки,

върху способите за

контакти с

- издръжливост на

до клиентите.

пътни листове и др);

продажба (търговия с

доставчици и

напрегната работа- бланки на документи

кредитни карти,

клиенти на

и стрес;за фактуриране и

телешопинг, търговия по

фирмата;

- умение заекспедиране на

интернет и др.);

- изготвяне и

оформяне настоките и др.

- стратегии на

отчитане на

документи;


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом