Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
ИмеНаредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в малък и среден бизнес" в сила от 02. 02. 2007 г
страница3/13
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.78 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Naredbi_rtf/345050.rtf
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13консумативи:

информационни системи

информационни

упоритост;- печати;

(управленски,

системи;

- умение за работа- щемпели;

административни и др.);

- работа със

с хора;- хартия;

- компютърни мрежи и

системи за

- отговорност;- консумативи за

вътрешни системи за

вътрешна

- коректност и такт;принтери и копирни

комуникация.

комуникация и

- самоконтрол;машини;контрол.

- инициативност;- дискети,

- гъвкавост;компакт-дискове и

- добри обноски;инсталационни

- подходящ външендискове;

вид.- контролни карти.

Документация:

- правилници (за

вътрешен ред, за

безопасност на труда

и

ППО);

- информационни

бюлетини;

- документи за

вътрешнофирмена

отчетност и контрол.3. Проучва

Технически средства:

- основи на правото и

- комуникативни

- умения за

пазара и

- компютри;

фирмено право;

умения на

вземане на

потребителското

- периферни

- основните пазарни

български и чужд

решения;

търсене.

устройства (принтер,

механизми (търсене и

език;

- интелектуалнискенер);

предлагане, цени);

- работа в екип;

способности;- копирна техника;

- психология на

- осъществяване

- съобразителност и- средства за

потребителското търсене;

на различни

гъвкавост;комуникация:

- жизнения цикъл на

видове

- планиране ителефон, факс,

продукта;

проучвания по

организиране наИнтернет, електронна

- БДС за качество на

предварително

времето;поща.

продуктите;

зададени

- прогностичноКанцеларски

- процедура за

инструкции;

мислене;материали и

сертифициране на

- обобщаване и

- готовност законсумативи:

продуктите;

анализиране на

работа в екип;- хартия;

- показатели за

информация;

-- консумативи за

количествено отчитане на

- дефиниране и

дисциплинираност;принтери и копирни

продажбите;

установяване на

- търпение имашини;

- методи и методология за

проблеми;

упоритост;- дискети,

проучване на пазара и

- планиране и

- умение за работакомпактдискове и

потребителското търсене;

ранжиране на

с хора;инсталационни

- сегментиране на пазара

дейностите;

- отговорност;дискове.

и създаване на пазарни

- формулиране на

- коректност и такт;Документация:

ниши;

точни и ясни

- лоялност;- нормативни

- етапи и организация на

въпроси;

- самоконтрол;документи (Закон за

маркетингово проучване;

- делова

- инициативност;защита на

- конкурентите-

кореспонденция

- гъвкавост;конкуренцията, Закон

предимства и

на български и

- добри обноски;за защита на

недостатъци;

чужд език.

- подходящ външенпотребителите,

- принципи на екипнотовид.Търговски закон,

взаимодействие;Закон за авторското

- програми заправо и др.);

текстообработка;- периодични издания

- програми от типи информационни

"Електронна таб-лица";бюлетини;

- Интернет услуги.- статистически

справочници;

- доклади;

- анкетни проучвания;

- интервюта;

- социологически

проучвания на

потребителското

търсене;

- маркетингови

проучвания;

- фирмен отчет за

продажбите;

- счетоводни данни.4. Осъществява

Техническисредства:

- маркетинг и мениджмънт;

- определяне на

- умения за

рекламната

- компютри;

- основи на правото и
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Свързани:

Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №8 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "сътрудник в бизнес услуги"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник" в сила от 16. 02. 2007 г
Наредба №11 от 6 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "художник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №21 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "корабоводител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител" в сила от 09. 02. 2007 г
Наредба №9 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "охранител"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер" в сила от 20. 02. 2007 г
Наредба №12 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "дизайнер"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник" в сила от 09. 03. 2007 г
Наредба №20 от 12 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "строител-монтажник"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател" в сила от 13. 02. 2007 г
Наредба №10 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "помощник-възпитател"
Наредба №5 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия \"сътрудник в малък и среден бизнес\" в сила от 02. 02. 2007 г iconНаредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман" в сила от 02. 02. 2007 г
Наредба №7 от 4 декември 2006 Г. За придобиване на квалификация по професия "сервитьор-барман"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом