Магистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Теория на международните отношения" Тема: "
ИмеМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Теория на международните отношения" Тема: "
Проверител
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер46.18 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://www.mrunkam.com/kursovi/magistratura_MBO/transformacii_v_MO_sled_studenata_voina.doc


СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ

ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
“МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ”Курсова работа по “Теория на международните отношения”


Тема: “Структурни трансформации в системата на международните отношения след края на Студената война

Автор: Проверител:

Стилян Горанов проф.д-р Пламен Пантев

Фак.№ 70029-М

МБО, I семестър

София

Ноември 2008

Световният ред на големите

За външната политика на световните лидери и най-вече за САЩ, последните десетилетия на ХХ век бяха период на търсене на нови решения и адаптация към радикалните изменения в системата на международните отношения, които настъпиха в резултат на края на Студената война и развитието на глобалните процеси. След дългогодишния сблъсък на геополитическите гиганти САЩ и СССР, пред света се откриват както нови възможности, така и сериозни проблеми, пред които се изправят големите страни, а малките понасят резултата от налаганите политики и практики.

От една страна прекратяването на глобалните конфликти в условията на „саморазпусналия” се вражески блок означава изчезване на реална военна заплаха за САЩ и превръщането им в единствена военна свръхдържава, тъй като скоро формираната Руска федерация все още се възстановява след краха на съветите. Съединените щати стават не само практически неуязвими за мащабно военно нападение, но и придобиват все по-голяма свобода за стратегически маневри. Освен това, с разпадането на Съветския съюз и целия социалистически лагер се откриват широки възможности за САЩ да си сътрудничи със страните, които са били част от съветския блок, както и с нововъзникналите бивши републики на СССР, където бързо и лесно може да бъде разпространено американско влияние. Този район е силно „травмиран” от прехода и има нужда от силна държава, която да отговори на социалните, икономически и военни нужди на всяка отделна страна. Тоест САЩ имат възможността да трансформират изцяло международните отношения на територията на най-старите цивилизации на света.

От друга страна, с края на Студената война, значително намалява ролята на военните сили и търговско-икономическата сфера се превръща в основно поле на съперничество между развитите страни, където САЩ се сблъскват с нарастващата конкуренция от страна на своите съюзници от втората половина на ХХ век. Краят на този период също така поставя под въпрос цялата глобална военно-политическа инфраструктура, създадена от Съединените щатите за военно противопоставяне. Дошъл е и краят на доктрината на „Взаимното сдържане”, която досега служеше като основна следвоенна външнополитическа стратегия на САЩ. Така възниква ситуация на неопределеност по отношение на заплахите за сигурността на САЩ и методите за противодействие и възпиране на евентуален враг. Отслабва и вътрешната подкрепа на глобалната външна политика, тъй като при липсата на реална военна заплаха, която да бъде дефинирана и олицетворена пред хората, става далеч по-трудно да се мобилизира обществената подкрепа по отношение на активните външнополитически интервенции.

Още една нова реалност за международните отношения е нарастващата глобализация на световната икономика, която поставя и големите, и малките страни пред необходимостта да повишат конкурентоспособността си на световния пазар, предопределяща ролите в менящите се икономики, а също така пред намирането на нов оптимален баланс между вътрешна и външна политика.

И накрая, рухването на стария биполярен световен ред води до засилване на дестабилизиращите тенденции в света, което се изразява в увеличаване на броя на етно-религиозните конфликти, разпространението на ядрени и други оръжия за масово поразяване, увеличаването на международния тероризъм и престъпност.

Тероризмът и военният страх

Според Уолтър Лакер1 историята показва, че тероризмът може да „функционира” само в свободно или относително свободно общество. Той утвърждава, че никога не е имало тероризъм в нацистка Германия или в сталинова Русия; не го е имало и в други, далеч по-леки диктатури. Това означава, че ако на тероризма се даде свобода, за да се прояви, то той ще се превърне в нещо повече от неудобство или вътрешно-държавна пречка и тогава, за да бъде изкоренен, ще трябва да се плати висока цена в смисъла на свободите и правата на човек. Тоест – развитието на международните отношения, от гледна точка на социо-политическите аспекти на свободите, в момента е достигнало такъв етап, че се налага връщане назад – загуба на вече наложени ценности в името на решаването на проблема с тероризма.

Тероризмът води до редица трансформации в цялостното разбиране на външната политика на всички страни – ако досега се считаше, че „враг” във военен аспект е понятие, което се характеризира с територия, държава, нация, етнос или лидер, то днес битките се водят срещу един фантом – една идеология, която няма досега познатите ни свойства на противник, който може да бъде победен. Студената война бе пример за водене на невоенни враждебни отношения между най-силните страни и демонстрира крайности в международните преговори на високо равнище, а краят на този период сложи началото на военните конфликти, в които просто няма враг – той е фиктивният „терорист”, който няма име, държава или земя, не спазва никакви правила и с когото не може да се преговаря... който няма военна цел, позната от историята на цивилизацията – финансов или политически интерес – той иска отмъщение и унищожение.

Студената война, по един странен начин, гарантираше съхраняването на световния мир, тъй като конфронтацията между две толкова силни лагера изключваше възможността да нарасне друг, страничен конфликт в международните отношения. И въпреки опасността от разпалването на Трета световна война, равновесието бе лесно за поддържане – и двете страни действаха рационално, тъй като знаеха какви могат да бъдат последствията от подобна война и доброволно прибягваха към договаряне на взаимно сдържане. За съжаление договорите за разоръжаване, намаляване броя на ядреното оръжие и взаимното сдържане касаят само и единствено реално съществуващи страни. С появата на тероризма опасността от масово унищожение, след засиления контрол от ХХ век, днес отново е налице.

В исторически план международните отношения са били силно белязани от религията до към 16-17 век, когато надделяват принципите на политическия рационализъм. До скоро водеща идеология бяха икономическите, политическите и социалните интереси, но днес светът отново започва да се завръща към религиозното разделение. Актуалността на тероризма и коренящите се в него религиозни устои трансформират изцяло международните отношения и изискват особено внимание, тъй като вярата не се подчинява на логически и рационални закони и застрашават световния ред.1Уолтър Лакер – ръководител на изследователска група в Центъра по стратегически и международни изследвания във Вашингтон, професор в Университета в Джорджтаун, автор на редица теории на международните отношения в ХХ век.
Свързани:

Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Увод в Международните бизнес отношения" Тема: "
Отношения при необходимост за международна закрила на обектите на интелектуална собственост 7 стр
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Правен режим на международните инвестиции" Тема: "
Въпреки това договорът за концесия може се продължи с правоприемниците по решение на Министерски съвет
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно публично право" Тема: "
Тема: “Политика на международните спорове и последствия – основи на хуманитарното право и право на околната среда”
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Право на международната търговия" Тема: "
Тема: “Транснационалните корпорации – понятие, способи за осъществяване на дейността им и принципи”
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно данъчно право" Тема: "
Тема: “Анализ на спогодба за избягване на двойно данъчно облагане – България и Италия”
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международно частно право" Тема: "
Тема: “Правна уредба на сделките, представителството и погасителната давност в Международното частно право.”
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconПрограма магистърска програма
Въведение в международните отношения. Теория и история на международните отношения
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Икономическа система на Европейския съюз" Тема: "
Световната банка или Международния валутен фонд, правно приложими правила на международна система за конкуренция, която дава възможност...
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" icon1. Сила и съотношение на силите в международните отношения. Противоречия, конфликти и сътрудничество в международните отношения
Система на международните отношения същност, формиране, среда, елементи и структура. Типове системи на международни отношения
Магистърска програма \"международни бизнес отношения\" Курсова работа по \" Теория на международните отношения\" Тема: \" iconМагистърска програма "международни бизнес отношения" Курсова работа по " Международен търговски арбитраж" Тема: "
Тоест всеки, който попадне в конфликтна ситуация по повод на някакъв вид взаимоотношения с втора страна, може да се обърне за помощ...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом