Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"
ИмеКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер7.49 Kb.
ТипКонкурс
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/Proceduri/Yankov/
Конкурс за заемане на академична длъжност "ПРОФЕСОР" към катедра Растениевъдство понаучната специалност 04.01.14 „Растениевъдство”, обявен в ДВ, бр. 41/31.05.2011 г. и единствен кандидат доц. д-р Борис Стефанов Янков


Рецензия от чл. кор. Максим Митов Божинов

Рецензия от проф. д-р Марин Стахиев Пехливанов

Рецензия от доц. д-р Борис Стефанов Янков

Становище от проф. д-р Тодор Симеонов Кертиков

Становище от доц. д-р Христина Георгиева Янчева

Становище от доц. д-р Танко Пеев Колев

Становище от доц. д-р Иван Христов Янчев

СПИСЪК на публикациите с резюметата на доц. д-р Борис Стефанов Янков за участие в конкурса за ПРОФЕСОР по научна специалност 04.01.14 – Растениевъдство, обявен в ДВ, бр. 41 от 31.05.2011 г.


Заключителното заседание на научното жури ще се проведе на 14.10.2011 г. от 10 ч.

Свързани:

Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Юлия Иванова Стефанова, член на научно жури в конкурс за заемане на академична длъжност ”професор” по 1 филология /най-нова английска...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "професор"  по научна специалност: Икономика и управление /Аграрна икономика/ 05. 02. 18,...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 02. 16. 07 Земеустройство (вкл. Кадастър и оценка на недвижими имоти),...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКандидат в конкурс за заемане на академична длъжност "професор по теоретична химия" в Катедрата по физикохимия
Дали в Катедрата по физикохимия на Софийския университет “Св. Климент Охридски” е целесъобразно и необходимо да има професор по теоретична...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност
Конкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по научната специалност: Растителна защита /Ентомология/, шифър 04. 01. 10, професионално...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "професор"
Филология (Алтайска и корейска литература и култура), обявен в дв, бр. 5/17. 01. 2012 г
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за заемане на академична длъжност "Доцент" по шифър 05. 02. 07 „Счетоводна
...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за Академична длъжност „Професор", по научна специалност „Науки за Земята"
Конкурс за Академична длъжност „Професор”, по научна специалност „Науки за Земята” 04. 04 с участник дгн Николай Георгиев Бонев
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconКонкурс за академична длъжност „професор" по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските животни и технология на фуражите"
Резюмета на предложените за рецензиране статии по конкурс за академична длъжност „професор” по шифър 04 04 „хранене на селскостопанските...
Конкурс за заемане на академична длъжност \"професор\" iconСправка за теоретичните и научно-приложните приноси
Мая Найденова Игнатова, представени в конкурс за заемане на академична длъжност „професор” по професионално направление тн електроника,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом