13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Име13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Дата на преобразуване03.01.2013
Размер152.26 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://pgee-plovdiv.com/blog/wp-content/uploads/2010/11/13_grade.doc
13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “ Електрически машини и апарати”

Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

04.01.2011г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: Сн. Тодорова

07.01.2011г.

3.

Чужд език по професията

Председател: Р. Кошерова

Член: Цецка Величкова

05.01.2011г.

4.

Проектиране

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

17.01.2011г.

5.

Ел. задвижване

Председател: инж. M.Колева

Член: инж. Н. Стоев

10.01.2011г.

6.

Специални ел. машини

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

13.01.2011г.

7.

Диагностика

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

11.01.2011г.

8.

Учебна практика по специалността

Председател: Борис Илиев

Член: Иван Хаджийски

06.01.2011г.

9.

Лабораторна практика по специалността

Председател: инж. Н. Стоев

Член: инж. А. Камберов

14.01.2011г.

10.

Зип Проектиране

Председател: инж. Т. Раднева

Член: инж. А. Камберов

12.01.2011г.

11.

Производствена практика

Отговорник Б. Илиев

Дневник за производствена практикаКонсултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу.


Начало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “Електрообзавеждане на производството”

Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

04.01.2011г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: Сн. Тодорова

07.01.2011г.

3.

Чужд език по професията

Председател: Р. Кошерова

Член: Цецка Величкова

05.01.2011г.

4.

Управление на електрозадвижването

Председател: инж. Д. Щерев

Член: инж. инж. Н. Стоев

10.01.2011г.

5.

Контрол и диагностика

Председател: инж. М. Колева

Член: инж. Д. Щерев

11.01.2011г.

6.

Проектиране

Председател: инж. Д. Щерев

Член: инж. М. Колева

13.01.2011г.

7.

Учебна практика по специалността

Председател: Борис Илиев

Член: Иван Хаджийски

06.01.2011г.

8.

Лабораторна практика по специалността

Председател: инж. Н. Стоев

Член: инж. А. Камберов

14.01.2011г.

9.

Зип Проектиране

Председател: инж. Д. Щерев

Член: инж. М. Колева

12.01.2011г.

10.

Производствена практика


Отговорник Иван Хаджийски

Дневник за производствена практика


Консултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу.


Начало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “Компютърна техника и технологии”

Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

04.01.2011г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: Сн. Тодорова

07.01.2011г.

3.

Чужд език по професията

/Английски език/

Председател: Р. Кошерова

Член: Цецка Величкова

05.01.2011г.

4.

Приложен мрежови софтуер

Председател: инж. Д. Цветкова

Член: инж. К. Бързински

10.01.2011г.

5.

Програмиране на Web дизайн

Председател: инж. К. Стоянова

Член: инж. К. Бързински

11.01.2011г.

6.

Проектиране на електронни схеми – ІІ част

Председател: инж. Л. Вълкова

Член: инж. Л. Попова

13.01.2011г.

7.

Учебна практика по диагностика и ремонт

Председател: инж. Б. Кузманов

Член: инж. К. Христов

06.01.2011г.

8.

Комплексна практика по специалността

Председател: инж. К. Христов

Член: инж. Б. Кузманов

12.01.2011г.

9.

Зип Компютърни системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Бързински

14.01.2011г.

10.

Производствена практика


Отговорник инж. Б. Кузманов

Дневник за производствена практика


Консултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу.


Начало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “ Микропроцесорна техника”

Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

04.01.2011г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: Сн. Тодорова

07.01.2011г.

3.

Чужд език по специалността /Немски език/

Председател: Елена Иванова

Член: Станислава Илиева

05.01.2011г.

4.

Компютърни системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Бързински

10.01.2011г.

5.

Приложение на микропроцесорните системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Бързински

13.01.2011г.

6.

Учебна практика по микропроцесорни системи

Председател: инж. С. Лулова

Член: инж. Орлин Татарлиев

12.01.2011г.


7.

ЗИП Учебна практика по микропроцесорни системи

Председател: инж. С. Лулова

Член: инж. Галя Узунова

11.01.2011г.

8.

Производствена практика

Отговорник: инж.Софка Лулова


Дневник за производствен стаж


Консултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу.


Начало на изпитите: 9.00 часа


13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “ Промишлена електроника”

Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

04.01.2011г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: Сн. Тодорова

07.01.2011г.

3.

Чужд език по специалността /Английски език/

Председател: Бойка Борисова

Член: Цецка Величкова

05.01.2011г.

4.

Компютърни системи

Председател: инж. А. Атанасов

Член: инж. К. Бързински

10.01.2011г.

5.

Микроелектроника

Председател: инж. Л. Вълкова

Член: инж. Л. Попова

13.01.2011г.

6.

Учебна практика по специалността

Председател: инж. Е. Динчийска

Член: инж. Галя Узунова

06.01.2011г.


7.

ЗИП Учебна практика по Промишлена електроника


Председател: инж. Галя Узунова Член: инж. Е. Динчийска


12.01.2011г.

8.

Производствена практика

Отговорник: инж. Галя Узунова

Дневник за производствен стажКонсултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу.


Начало на изпитите: 9.00 часа

За изпитите по практика носете: Работно облекло, лични инструменти, мултицет, универсална платка, захранващи проводници, цокли – 6 броя.

13 клас Самостоятелно обучение

Специалност “Комуникационни системи”

Януарска сесия учебна година 2010 – 2011
Учебен

предмет

Комисия

Дата

1.

Предприемачество

Председател: Сн. Тодорова

Член: Катя Иванова

04.01.2011г.

2.

Бизнес комуникация

Председател: Катя Иванова

Член: Сн. Тодорова

07.01.2011г.

3.

Чужд език по специалността /френски език/

Председател: Ст. Кралев

Член: Милен Мошолов

05.01.2011г.

4.

Цифрови мрежи и системи

Председател: инж. О. Татарлиев

Член: инж. М. Финджиков

10.01.2011г.

5.

Мобилни комуникации

Председател: инж. Милчо Финджиков

Член: инж. Орлин Татарлиев

13.01.2011г.

6.

Отраслови стандарти. Протоколи.

Председател: инж. Орлин Татарлиев

Член: инж. М. Финджиков

06.01.2011г.


7.


Проектиране

Председател: инж. Милчо Финджиков

Член: инж. Орлин Татарлиев

12.01.2011г.

8.

Експлоатация и поддръжка

Председател: инж. Орлин Татарлиев

Член: инж. М. Финджиков

14.01.2011г.

9.

Лабораторна -Диагностика и контрол

Председател: инж. Милчо Финджиков

Член: инж. Орлин Татарлиев

11.01.2011г.

10.

ЗИП Лабораторна -Диагностика и контрол

Председател: инж. Орлин Татарлиев

Член: инж. М. Финджиков

11.01.2011г.

11.

Производствена практика

Отговорник инж. Милчо Финджиков

Дневник за производствен стаж

Консултации по съответните предмети при преподавателите от комисиите по графика, представен по-долу.

Начало на изпитите: 9.00 часа

ГРАФИК ЗА КОНСУЛТАЦИИ
ИМЕ ФАМИЛИЯ

ДЕН И ЧАС

МЯСТО

1

Сн. Тодорова

Петък 13,00-13,40

Каб. 1201

2

Катя Иванова

Петък 13,00-13,40

Каб. 1202

3

Ст. Кралев

Вторник 14,00 – 15,00

Учителска стая

4

Милен Мошолов

Четвъртък 14,00-15,00

3310

5

Р. Кошерова

Сряда 13,00- 14,30

Каб. 2303

6

Бойка Борисова

Петък 13,40-14,30

Каб. 1205

7

инж. Т. Раднева

Вторник 13,00-14,00

Каб. 1203

8

инж. А. Камберов

Понеделник 13,00-14,00

Уч. работилница

9

инж. M.Колева

Петък 13,40-14,30

Каб. 1204

10

инж. Н. Стоев

Четвъртък 13,40-14,20

Каб. 1309

11

инж. Д. Щерев

Четвъртък 14,25-15,15

Уч. стая

12

Иван Хаджийски

Сряда 14,30-15,30

Уч. работилница

13

Борис Илиев

Сряда 14,30-15,30

Уч. работилница

14

инж. Д. Цветкова

Понеделник 13,45-14,30

3307

15

инж. К. Бързински

Понеделник 14,00-15,00

Интернет зала

16

инж. Л. Вълкова

Четвъртък 14,30-15,10

Каб. 1302

17

инж. Л. Попова

Четвъртък 13,00-14,00

Уч. стая

18

инж. Б. Кузманов

Четвъртък 09,30-10,30

Уч. работилница

19

инж. К. Христов

Четвъртък 13,00-14,00

Уч. работилница

20

инж. А. Атанасов

Понеделник 14,00-15,00

Интернет зала

21

инж. С. Лулова

Четвъртък 13,00-13,40

Уч. работилница

22

инж. Орлин Татарлиев

Вторник 14,40-15,20

Уч. работилница

23

инж. К. Стоянова

Петък 13,00-14,00

Каб.3301

24

инж. Галя Узунова

Четвъртък 13,00-13,40

Каб. 2308

25

инж. Е. Динчийска

понеделник 13,40-14,30

Каб. 2209

26

инж. М. Финджиков

Четвъртък 13,30-14,30

Каб. 1409

Свързани:

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 icon13 клас Самостоятелно обучение Специалност " Електрически машини и апарати" Януарска сесия учебна година 2011 – 2012

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconСредно общообразователно училище
За провеждане на януарска изпитна сесия с ученици на самостоятелно обучение за учебна 2011/2012 година по учебни предмети, класове,...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconМинистерство на образоването и науката учебнапрограм а
Учебният предмет Специални електрически машини се изучава в ХІІІ клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconКонспект по география и икономика 10 клас – самостоятелно обучение- специалност Търговия-учебна 2011/2012 година

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconМинистерство на образованието и науката
Учебна практика: лабораторна – по специалността се изучава в 12 и 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconУчебна програма за задължителна професионална подготовка утвърдена със заповед № от г
Учебният предмет Електрозадвижване се изучава в 13 клас и е част от задължителната професионална подготовка на учениците от професионално...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconУтвърдил: директор: график за провеждане на септемврийска изпитна сесия през учебна 2011/2012 година за ученици ІХ, Х и ХІ клас – дневна и самостоятелна форма на обучение
За провеждане на септемврийска изпитна сесия през учебна 2011/2012 година за ученици
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconМинистерство на образованието и науката учебнапрограм а
Технология е учебен предмет от раздела Специфична професионална подготовка, раздел Задължителна професионална подготовка, в учебния...
13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconУтвърдил: директор: график за провеждане на юлска изпитна сесия през учебна 2010/2011 година за ученици от ІХ, Х и ХІ клас

13 клас Самостоятелно обучение Специалност \" Електрически машини и апарати\" Януарска сесия учебна година 2010 – 2011 iconУтвърдил: директор: график за провеждане на майска изпитна сесия през учебна 2011 / 2012 година за ученици от ХІІ и ХІІІ клас дневна и самостоятелна форма на обучение

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом