Прогрес (2007-2013)
ИмеПрогрес (2007-2013)
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер60.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.judgesbg.org/data/document_downloads/44/PRILOJENIE_2_-_PROEKTO_PROGRAMA.doc

VS/2009/004/0384

Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството

ПРОГРЕС (2007-2013)Министерство на труда и Комисия за защита

социалната политика от дискриминацияПРИЛОЖЕНИЕ 2 - ПРОЕКТО- ПРОГРАМА


Национален семинар

Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право”

08-10, Април, 2010 г.

гр.София , хотел «МАКСИ ПАРК ХОТЕЛ СПА»,

зала «Гранд зала Макси»


08.04.2010 г. , ден първи, четвъртък

Модератор: член на КЗД

12.00 - 13.30

Настаняване на участниците в хотел ”Макси парк хотел СПА” и хотелски комплекса „Царско село”,гр.София,


Обяд в ресторанта на хотел ”Макси парк хотел СПА”

13.30 – 14.00

Регистрация на участниците

13.40 – 14.20

Откриване на семинара

Встъпително слово

Кемал Еюп ,Председател на КЗД


Приветствени слова


Председател на Комисията по правата на човека, вероизповеданията, жалбите и петициите на граждани към 41-вото Народно събрание – г-н Йордан Бакалов / очаква се потвърждение/


Председател на Комисията по правните въпроси към 41-вото Народно събрание – г-жа Искра Фидосова / очаква се потвърждение/


Председател на Върховен касационен съд - проф.Лазар Груев

/ очаква се потвърждение/


Главен прокурор – доц. Борис Велчев / очаква се потвърждение/


Министър на труда и социалната политика – инж. Тотю Младенов

/ очаква се потвърждение/


Министър на правосъдието – г-жа Маргарита Попова /очаква се потвърждение/


Министър на вътрешните работи – г-н Цветан Цветанов /очаква се потвърждение/


14.20 – 15.05

Превенцията и борбата със специфични форми на дискриминация чрез средствата на наказателното право в рамките на Европейския съюз ”

лектор: от Европейската комисия

14.05 – 15.15

Дискусия


15.15 – 15.40

Кафе пауза

15.40 – 16.25

Престъпления и инциденти,мотивирани от предразсъдъци, в региона на ОССЕ - феноменът и неговото обществено и правно значение, работни дефиниции,национални методи за борба и превенция, статистика и добри практики”

лектор: Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ)

16.25 – 16.40

Дискусия


16.40 – 17.00

Обобщение

Модератор

20.00

Официална вечеря в ресторанта на хотел „Макси парк хотел СПА”

09.04.2010 г., ден втори , петък

Модератор: член на КЗД9.45 – 10.15

Роля на Комисията за защита от дискриминация за превенция и борба с престъпленията и инциденти, мотивирани от предразсъдъци”

Лектор: КЗД10.15 – 10.50

Социални корени на дискриминацията, престъпленията и инциденти,мотивирани от предрасъдъци”

Лектор : социолог10.50 – 11:10

Дискусия


11.10 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 12.15

Приносът на специализираните органи за равенство в превенцията и борбата с престъпления и инциденти,мотивирани от предразсъдъци – Добри практики от Белгийския опит”

Лектор : г-н Джоузеф Де Вит,Директор на Центъра за равни възможности и борба с расизма, Белгия

12.15 – 12.30

Дискусия

12.30 – 13.45

Обяд

14.00 – 14.40

Лекция- Прокуратурата на Република България

Очаква се потвърждение и уточнение на темата и лектора

14.40 – 14.50

Дискусия

14.50 – 15.30

Лекция – Върховен касационен съд

Очаква се потвърждение и уточнение на темата и лектора


15.30 – 15.40

Дискусия


15.40 – 16.00

Кафе-пауза
16.00 – 16.40

Дискриминационни престъпления - теоретични и практически особености на престъпленията против националното равенството и религиозната и политическа търпимост”

Лектор: университетски преподавател


16.40 – 16.50

Дискусия


16.50 – 17.30

Прояви на нетолерантност или престъпления от нетолерантност – типични форми и приносът на гражданското общество в преследването им по пътя на наказателното правораздаване”

Лектор: Очаква се потвърждение и уточнение на темата и лектора от организациите от неправителствения сектор


17.30 – 17.40

Дискусия

17.40 – 17.50

Обобщение

модератор

20.00

Вечеря в ресторанта на хотел „Макси парк хотел СПА”10.04.2010 г., ден трети , събота

Модератор: член на КЗД9.45 – 10.15

Стандарти на ЕКРН за национално наказателно законодателство за превенция и борба с дискриминацията и приложението му в практиката на наказателното правораздаване - общи препоръки относно политиките и заключения в докладите за България”

Лектор: от Европейската комисия срещу расизма и нетолерантността, Съвет на Европа,

10.15 – 10.50

Практика на Комисията за защита от дискриминация”

Лектор : член на КЗД

10.50 – 11:10

Дискусия

11.10 – 11.30

Кафе пауза

11.30 – 12.30

Заключителна дискусия

Превенцията и борба със специфични форми на дискриминация чрез средствата на наказателното право – законодателни и практически перспективи и предизвикателства”


Кратко представяне на гледните точки в рамките на 8 минути от по един представител на следните ключови органи от изпълнителна, законодателна и съдебна власт:

-Министерство на правосъдието

-Министерство на външните работи

-Комисия по правни въпроси към 41-вото Народно събрание

-Прокуратурата на Република България

-Върховен касационен съд

-Министерство на вътрешните работи

-Комисия за защита от дискриминация


12.30 – 12.40

Закриване на семинара

12.40 – 14.00

Обяд и отпътуване на участниците


С финансовата подкрепа на Програмата за заетост и социална солидарност – ПРОГРЕС (2007-2013 г.) на Европейския съюз

VS/2009/004/0384


Page


Свързани:

Прогрес (2007-2013) iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството прогрес...
Прогрес (2007-2013) iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството прогрес...
Прогрес (2007-2013) iconПрограма Прогрес 2007 2013
Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз се създава програма за заетост и социална солидарност (прогрес) с период на действие...
Прогрес (2007-2013) iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Прогрес (2007-2013) iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Прогрес (2007-2013) iconПроект vs/2010/008/0536 "Равенството Път към прогрес"
...
Прогрес (2007-2013) iconАнализ на резултати от национално представително изследване на равнопоставеността и дискриминацията доц д-р Румяна Стоилова Доц д-р Божидар Ивков Гергана Николова
Прогрес към равенство: Национални ефективни и иновативни практики за превенция и борба с дискриминация” прогрес (2007-2013)
Прогрес (2007-2013) iconКомисия за защита от дискриминация сборни к
Програмата за заетост и социална солидарност на европейската общност – прогрес (2007 Г. 2013 Г.) 7
Прогрес (2007-2013) iconОбластен управител на област варна актуализиран документ
Общинските планове за развитие 2007-2013 г. През 2007г беше одобрена от Европейската комисия Националната стратегическа референтна...
Прогрес (2007-2013) iconРешение на комисията
Италия-Тунис за 2007—2013 г.“ за трансграничното сътрудничество по Европейския инструмент съседство и партньорство (еисп) за 2007—2013...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом