Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация
ИмеГлавна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер120.66 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://caa.gateway.bg/caa_bg/zaiavlenia/12.doc
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ№/датаЗАЯВЛЕНИЕ

ЗА

ЛЕТАТЕЛНО ОБУЧЕНИЕ КАТО ОБУЧАЕМ ЧЛЕН НА ЕКИПАЖА И ЗА ВПИСВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС ЗА ТИП ВС

ЧЛЕНОВЕ НА ЕКИПАЖА РАЗЛИЧНИ ОТ ПИЛОТИ

1. Заявител

№ на свидетелството за правоспособност(ако притежава)

BG
-
име

презиме

фамилия2. Притежавано свидетелство за правоспособност

С ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ОБУЧАЕМ

на щурман F/NLна борден радист F/ROLна борден инженер F/ELна борден оператор F/OLна стюардеса C/ALна борден съпроводител F/CL

4. ЗА КВАЛИФИКАЦИОНЕН КЛАС И/ИЛИ РАЗРЕШЕНИЕ ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

вид квалификационен клас(ове) / разрешение(я)
индивидуална програма за възстановяване

изготвена от АО/АУЦ и обем в часаове

заедно с обучение за

F/EL F/NL F/ROL F/OL C/AL F/CL3. Квалификационни класове вписани в притежаваното свидетелство за правоспособност

квалификационен клас или разрешение

дата на първоначално вписване

дата на последната летателна проверка

разрешения или ограничения към квалификационния клас и забележки

общо часове
5. За летателно обучение за квалификационен клас или разрешение (student)завършен курс на обучение за квалификационния клас

от дата

до дата

къде - АО/АУЦ

премината тренажорна подготовка (когато се изисква)

на дата

часове

къде

заповед за допускане до летателно обучениедата

АО / АУЦ

друг


6. За вписване на квалификационен клас или разрешениепреминато летателно обучение

тип ВС / тренажор

от дата

до дата

часове

полети

на ВС
на тренажор за типа ВС
друго средство /за бордниоператори/
друго обучение
за летателен състав от екипажа

кандидатът може да изпълнява полети като ................................................................................................ на ................................................ тип ВС

авиационен оператор / авиационен учебен център ..............................................................................................................................................................


дата: .................................................


главен пилот / ръководител на летателното обучение: ............................................................................................./име, фамилия, подпис и печат/


форма ап-12 1/2

7. Преминато практическо обучение – кабинен състав от екипажа

отсечки

от

до

дата

излитане

кацане

рег.№ ВС

инструктор

/п/

1

2

3

4

5

6

за кабинен състав от екипажа

кандидатът може да изпълнява полети като ................................................................................................ на ................................................ тип ВС

авиационен оператор / авиационен учебен център ..............................................................................................................................................................


дата: .................................................


главен пилот / ръководител на летателното обучение: ............................................................................................./име, фамилия, подпис и печат/


8. Летателен опит

като притежател на свидетелство за правоспособност на

квал. клас за тип ВС/друг :

по време на обучение заобщо

обучаем

/с инструктор/

часове

полети

на тренажор

часове

полети

под наблюдение на инструктор

часове

полети

самостоятелни

часове

полети

общо

часове

полети

като инструктор

часове

полети

друг опит- като

часове

полети

забележки:

1.Преди започване на обучение се попълват данните за всички притежавани квалификационни класове. Първата колона се оставя празна

2За вписване на квалификационен клас/разрешение се попълва само първата колона с данните за летателния опит, придобит по време на обучението за него.


протокол от летателна/практическа проверка завършена на ..............................................................................(дата)

проверката извършена от проверяващ .........................................................(фамилия)/№.....................................

забележка: данните за проверката се дават, когато заявлението е вписване на квалификационен клас.


внесена такса ............................... лв.


ПОПЪЛВА СЕ ОТ ГД”ГВА”

вписан калификационен клас за тип ВС(ОБУЧАЕМ)
вписан калификационен клас за тип ВС
дата
подпис и печат на инспектора

дата: ................................

подпис на заявителя:..................................


форма ап-12 2/2

Свързани:

Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconОбявление главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" обявява конкурс
За длъжността “директор” на дирекция “Авиационна безопасност” в Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconОдобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Регистрационна форма за проверка на операторите по наземно обслужване
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"

Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconГлавна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация" заявление

Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconПроек т изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация
Изграждане на Единна информационно-комуникационна система в Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconРепублика българия
Министерство на транспорта и съобщенията главна дирекция "гражданска въздухоплавателна администрация"
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconИнструкция rvsm
Република българия министерство на транспорта главна дирекция „гражданска въздухоплавателна администрация'
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconИздаден от министерство на транспорта
Устройствен правилник на главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация (загл. Изм. Дв, бр. 29 От 2000 Г.)
Главна дирекция гражданска въздухоплавателна администрация iconРегистрационна форма за лицензиране и проверка дейността на летищен оператор
Одобрена от Главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом