Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
ИмеВх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад
Дата на преобразуване02.01.2013
Размер33.24 Kb.
ТипДоклад
източникhttp://www.rio-sofia-grad.com/index_files/news/2012/08/10/doklad_ZIP_SIP.doc


…………………………………………………………………………………………………

(училище)


Изх.№ Вх.№

(на училището) (РИО)


ДО

Г-ЖА ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК

НА РИО – СОФИЯ-ГРАД


ДОКЛАД


от…………………………………………………………………………………………………


директор на …………………………………………………………………………………….


Относно: разпределение на часовете по ЗИП (непрофилирана, профилирана и професионална подготовка) и часовете по СИП по учебни предмети, класове и паралелки за учебната 2012/2013 година


І.Разпределение на часовете по ЗИП:Клас


Вид паралелка


Вид подготовка

(непрофилирана,

профилирана, професионална)


Общ

брой часове

по учебен план за класа


РазпределениеУчебен предмет
Брой часове

1

2

3

4

5

Пример:

1а клас

непрофилирана

3

БЕЛ


2 часа


непрофилирана

непрофилирана
Математика

1 час

1б клас

непрофилирана

3

БЕЛ

2 часа

непрофилирана

непрафилирана
ИТ

1 час

2а клас

непрофилирана

непрофилирана

2

Изобразително изкуство

2 часа

……

10а клас

профилирана

5

Английски език

3

профил „Чуждоезиков”

профилирана
Немски език

2

10б клас

професионална

професионална

2

Електроенергетика

1
непрофилирана
БЕЛ

1ІІ.Разпределение на часовете по СИП:


Клас

Учебен предмет

Брой часове


ДИРЕКТОР:……………………………

(име и фамилия)

Подпис, печат


Забележка: В частта за разпределение на часовете по ЗИП за всяка паралелка, сборът на броя часове от колона 5 трябва да е равен на общия брой часове в колона 3.


Свързани:

Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconДо г-жа ваня кастрева началник на рио на момн софия-град чрез експерт „образование район до директорите на цдг/одз уважаема госпожо кастрева, уважаеми колеги
Поканени за участие в съвещанието са и експертите „Образование" при районните администрации, г-жа Бойка Калева и г-жа Вирджиния Василева...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconВ срок до 10. 11. 2012 година училището трябва да представи в рио, а то да обобщи и изработи регионален план за дейности, за включване в кампанията
То на щастливото дете изпраща писмо до рио и директорите на училища, с което информира за старта на Национална кампания „Усмихнато...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconРио и карнавалът
Полет от летище София 15. 55 ч. Пристигане на Шарл де Гол в Париж в 16. 55 ч и продължаване за Рио де Жанейро с полет на Air France...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconРио и карнавалът цена
Полет от летище София в 14: 55 ч. Пристигане на Шарл де Гол в Париж в 16: 55 ч и продължаване за Рио де Женейро с полет на Air France...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconУважаеми г-н/г-жо директор, 
Вас и на Вашите колеги учители от всички степени и специалности, класните ръководители, както и на пом-директорите и педагогическия...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconКарнавалът в Рио де Жанейро 2013г
Полет от летище София 14: 55 ч. Пристигане на Шарл де Гол в Париж в 16: 55 ч и продължаване за Рио де Жанейро с полет на Air France...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconКарнавалът в Рио де Жанейро 2013 г
Полет от летище София 14: 55 ч. Пристигане на Шарл де Гол в Париж в 16: 55 ч и продължаване за Рио де Жанейро с полет на Air France...
Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconЗа минималния и максималния бал по паралелки в рио софия-град

Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconМомн – рио софия-град Център за кариерно ориентиране

Вх.№ (на училището) (рио) до г-жа ваня кастрева началник на рио – софия-град доклад iconРио де жанейро дати
Ден – Среща в 13. 00 ч на летище София, Терминал 2 пред гише Информация. В 14. 55 ч самолетен полет София – Париж с “Air France”....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом