Областен съвет за развитие на област велико търново
ИмеОбластен съвет за развитие на област велико търново
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер59 Kb.
ТипРешение
източникhttp://vt.government.bg/documents/reshenia_OSR_23022010.doc
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА

ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Решения от

23.02.2010 г.


РEШЕНИЕ

1

На основание Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие на област Велико Търново, както следва:
Председател: доц. д-р Пенчо Стоянов Пенчев, Областен управител
Секретар: Таня Николаева Габровска, старши експерт в дирекция АКРРДС

Членове:

 1. Румен Георгиев Рашев Кмет на община Велико Търново

 2. Йордан Стефанов Михтиев Кмет на община Горна Оряховица

 3. Сашо Петков Топалов Кмет на община Елена

 4. Пенчо Василев Чанев Кмет на община Златарица

 5. Ивелина Хараламбиева Гецова Кмет на община Лясковец

 6. Ангел Иванов Генов Кмет на община Павликени

 7. Георги Александов Чакъров Кмет на община Полски Тръмбеш

 8. Станислав Петров Благов Кмет на община Свищов

 9. Стефан Рачков Стефанов Кмет на община Стражица

 10. Пламен Димитров Чернев Кмет на община Сухиндол

 11. Александър Стойнов Чокойски Общински съвет Велико Търново

 12. Даниел Георгиев Костадинов Общински съвет Горна Оряховица

 13. Петър Иванов Славчев Общински съвет Лясковец

 14. Симеон Стоянов Кънчев Общински съвет Елена

 15. Милен Асенов Манолов Общински съвет Свищов

 16. Петьо Иванов Русев Общински съвет Златарица

 17. Киро Йорданов Маринов Общински съвет Полски Тръмбеш

 18. Дончо Пенчев Дончев Общински съвет Павликени

 19. Емил Пиринов Бончев Общински съвет Сухиндол

 20. Катя Атанасова Петрова Общински съвет Стражица

 21. Мариела Великова Цонева Регионално сдружение на общини

„Янтра” Велико Търново

 1. Димитър Григоров РКС на КНСБ Велико Търново

 2. Иван Стефанов Иванов СРС „Подкрепа” Велико Търново

 3. Кирил Илиев Търговско промишлена палата Велико Търново

 4. Радослав Владев БСЧП „Възраждане”

Велико Търново

 1. Огнян Костадинов Конфедерация на работодателите и

индустриалците в България Велико Търново

27. Атанас Атанасов Съюз за стопанска инициатива

Велико Търново

 1. Митко Господинов Стопанска камара Велико Търново

РЕШЕНИЕ

2

На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие приема следното:

1. Отменя решение № 3, прието с протокол № 3 от 09.12.2005 г. и решение № 1, прието с протокол № 1 от 19.12.2006 г., като създава постоянна комисия по туризъм към Областен съвет за развитие на област Велико Търново.

2. Определя за председател на постоянната комисия по туризъм г-жа Любомира Симеонова Попова - заместник областен управител и за секретар г-жа Таня Николаева Габровска - старши експерт, дирекция АКРРДС.


РЕШЕНИЕ

3

На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие:

1. Учредява постоянна комисия по енергийна ефективност за изпълнение на задълженията си по чл. 6 от Закона за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата и чл.11, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност.

2. Определя състав на постоянната комисия както следва:

Председател: доц. д-р Пенчо Пенчев – Областен управител на област с административен център Велико Търново;

Зам.председател: Изабела Чорбаджиева – Зам. областен управител на област с административен център Велико Търново;

Секретар: Красимир Игнатов - Старши експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико Търново;

Членове: представители на:

1. Агенция по енергийна ефективност

2. Община Велико Търново

3. Община Горна Оряховица

4. Община Елена

5. Община Златарица

6. Община Лясковец

7. Община Полски Тръмбеш

8. Община Павликени

9. Община Свищов

11. Община Стражица

12. Община Сухиндол

13. „Дървообработване-ВТ” АД

14. „Кроношпан България” ЕООД

15. „ЕЛМОТ” АД

16. „Захарни заводи” АД

17. „Корадо-България” АД

18. „Свилоза” АД

19. Е.ОН България ЕАД

20. „Дунавгаз” ЕАД

21. „Топлофикация ВТ” АД

22. Банка ДСК ЕАД

23. Обединена Българска Банка

24. Стопанска камара Велико Търново

25. РИОСВ ВеликоТърново


РEШЕНИЕ

4

На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие:

1. Създава Постоянна комисия за съвети по земеделието за подпомагане решаването на проблемите в земеделието и на земеделските производители в Област Велико Търново

2. Определяне на състав на постоянната комисия както следва:

Председател: Изабела Чорбаджиева - Зам. областен управител на област с административен център Велико Търново;

Секретар: инж. Росен Чобанов - Гл. експерт дирекция АКРРДС Областна администрация Велико Търново;

Членове: представители на :

 1. Областна дирекция „Земеделие” Велико Търново

 2. Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция Велико Търново

 3. „Областна служба за съвети в земеделието” Велико Търново

 4. „Регионална дирекция по горите” Велико Търново

 5. „Регионална служба за растителна защита” Велико Търново

 6. „Регионална ветеринарно-медицинска служба” Велико Търново

 7. „Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултура” Велико Търново

 8. „Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството” Велико Търново

 9. „Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол” Велико Търново

 10. „Национална служба по зърното и фуражите”, Главна дирекция ”Контрол на фуражите” Горна Оряховица

 11. „Контролно-техническа инспекция” Велико Търново

 12. „ТЗ към изпълнителна агенция по лозата и виното” Плевен

 13. „ Изпълнителна агенция по хидромелиорация” Велико Търново

 14. Представители на общините от област Велико Търново

 15. Представители на „Басейнова дирекция” Велико Търново


РЕШЕНИЕ

5

На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие, Областният съвет за развитие

 1. Учредява Постоянна комисия по охрана на горите,рибата и дивеча в изпълнение на държавната политика по охрана на горския фонд и оказване на съдействие при регулиране на взаимоотношенията между държавните органи, собствениците и ползвателите на гори от област Велико Търново.

 2. Определя състав на постоянната комисия както следва:

Председател: Изабела Чорбаджиева - Зам. областен управител на област с административен център Велико Търново;

Зам. председател: инж. Николай Николов - Директор РДГ Велико Търново;

Секретар: инж. Росен Чобанов - Гл. експерт дирекция АКРРДС Областна администрация Велико Търново;

Членове:

 1. Представител на РДГ Велико Търново

 2. Представител на РДГ Велико Търново- експерт недържавни гори

 3. Представител на Окръжен съд Велико Търново

 4. Представител на Окръжна прокуратура Велико Търново

 5. Представител на ОДП Велико Търново

 6. Директор на ТД на НАП Велико Търново

 7. Директор на РИОСВ Велико Търново

 8. Представители на общините от област Велико Търново

 9. Директор ДГС Буйновци

 10. Директор ДГС Елена

 11. Директор на ДЛ „Болярка” Велико Търново

 12. Директор на ДГС Горна Оряховица

 13. Директор на ДГС Свищов

 14. Представител на СЛРД Велико Търново

 15. Представител на ТД „ Трапезица”

 16. Представител на РУ „Пожарна безопасност и спасяване” Велико Търново

 17. Представител на Агенция по рибарство и аквакултура.

Свързани:

Областен съвет за развитие на област велико търново iconПротоко л №1 / 25. 01. 2010 г
Областен съвет за развитие на област Велико Търново. Присъстваха 20 от общо 29 членове на комисията. /Приложение 1 – Списък на присъстващите...
Областен съвет за развитие на област велико търново iconПротокол
Областен съвет за развитие на област Велико Търново проведено на 30 ноември 2011 година в гр. Велико Търново
Областен съвет за развитие на област велико търново iconПротоко л
Днес 30. 01. 2012 г в Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към...
Областен съвет за развитие на област велико търново iconОбласт велико търново решения
На основание Правилника за организацията и дейността на областните съвети за развитие актуализира състава на Областния съвет за развитие...
Областен съвет за развитие на област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново информация относно дейността на Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията в област Велико Търново за 2010 година
Ията е учреден през месец октомври 2004 година. Съветът се председателства от Областен управител на област с административен център...
Областен съвет за развитие на област велико търново iconПротоко л №2 / 03. 0 2010 г
Областна администрация – Велико Търново се проведе редовно заседание на Постоянната комисия по заетостта към Областен съвет за развитие...
Областен съвет за развитие на област велико търново iconРепублика българия областeн управител на област велико търново
За изпълнение на дейности и задачи, свързани с правомощията на областен управител на област велико търново по закона за защита при...
Областен съвет за развитие на област велико търново iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Областен съвет за развитие на област велико търново iconСтратегия за развитие на област Велико Търново, 2005-2015 г
Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за развитие на област велико търново 56
Областен съвет за развитие на област велико търново iconПостоянна комисия по заетост област велико търново правилни к
Постоянната комисия по заетост е регионален обществен орган по заетостта, който се създава с решение на Областния съвет за регионално...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом