Wwf дунавско – Карпатска програма България
ИмеWwf дунавско – Карпатска програма България
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер20.56 Kb.
ТипПрограма
източникhttp://awsassets.panda.org/downloads/gftn_presentation_bg.doc

WWF Дунавско – Карпатска програма България


ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3

1421 София

Тел. (02) 964 05 45

Тел. (02) 964 05 46

Тел. (02) 865 61 30

Факс (02) 964 05 45 office@wwfdcp.bg

www.panda.org/bulgariaGFTN - глобалната мрежа за гори и търговия на WWF


Местните власти по места могат да ползват услугите и предимствата на един все по-широко налагащ се в света инструмент за подпомагане на интересуващите се да прилагат горска сертификация, а именно GFTN (Глобалната мрежа за гори и търговия).


GFTN представлява група от организации от целия свят, които споделят обща цел – да подпомагат търговията със сертифицирани горски продукти като средство за подобряване на горскостопанските практики.


Понастоящем в GFTN има 15 мрежи за гори и търговия, всяка от които обслужва определен район на света. Индивидуалните организации в мрежата са с независимо управление, а WWF осъществява координацията на глобалната мрежа и следи дали всички членове на групата имат полза от усилията за осъществяване на общата мисия.


Всяка отделна мрежа за гори и търговия създава група от компании, които се ангажират да произвеждат, купуват и лобират за използването на сертифицирани от независим орган горски продукти. Участието в мрежата е отворено за всяка организация, която приема горните ангажименти. Сред компаниите, които членуват в тези мрежи, има както собственици на гори и дървопреработватели, така и архитекти и търговци на дребно. В мрежите за гори и търговия в момента членуват над 700 компании от целия свят, от дребни производители до световноизвестни компании като Home Depot и IKEA.


Действащи мрежи за гори и търговия има в Австрия, Белгия, Бразилия, Великобритания, Германия, Дания, Ирландия, Италия, Испания, Норвегия, Океания, Северна Америка, Финландия, Франция, Холандия, Швейцария, Швеция, Русия, Румъния и България. Драматичното нарастване на глобалното търсене на независимо сертифицирани горски продукти продължава да насърчава формирането на нови мрежи за гори и търговия по целия свят – в момента в процес на създаване са мрежите в Боливия, Хонконг и Япония.


Повече информация за GFTN и услугите, които можете да ползвате, ще получите в офиса на WWF в София.

ВВФ – Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма България, рег. на 13.03.2006 г. по дело 2763/2006 в СГС

БУЛСТАТ 175054080, седалище и адрес на управление: 1421 София, ж.к. Лозенец, ул. Цанко Церковски 67, вх. А, ап. 3.Свързани:

Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище на wwf българия по докладите по Екологична оценка и Оценка за съвместимост на Енергийната стратегия на р българия...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Становище по проект за изменение и допълнение на Наредба №8 от 2011 г за сечите в горите (обн., Дв, бр. 64 от 2011 г.)
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: искане за повторно провеждане на процедурата по обществена консултация на део и дос на спуп на туристическа и ски-зона „Алеко”...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconИнформационен и учебен център по екология, съвместно с wwf дунавско- карпатска програма, България и Wageningen International, Холандия
Обществено обсъждане на тема: «Представяне на дейности за управление на земеделските земи в Натура 2000»
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Относно: Сигнал за незаконно изграждане на ски път в района на център Алеко в Природен парк Витоша и искане за провеждане на теренна...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconWwf дунавско – Карпатска програма България
Общите мерки са разработени по силата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Наредба №8/ 05. 08. 11 год за сечите в горите във връзка с чл. 12...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconEffie българия 2007 категория : стоки
Клиент: ввф – световен фонд за дивата природа – дунавско карпатска програма България
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconКонкурс за ученици
Международната комисия за опазване на река Дунав в партньорство с неправителствените организации Дунавски екологичен форум, Световен...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconДо управителите
Агенти, абтта и международната природозащитна организация wwf. Wwf работи по широк кръг проблеми в България от местообитанията от...
Wwf дунавско – Карпатска програма България iconОпределяне, стопанисване и мониторинг на гори с висока консервационна стойност в България Практическо ръководство Проект за обсъждане 15 Юли 2003
Изготвено с активното съдействие на Профорест в рамките на сътрудничеството между wwf и ikea в областта на горите
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом