Обща характеристика на Българското възраждане
ИмеОбща характеристика на Българското възраждане
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер42.03 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.belschool.net/files/razrabotkinauchenici10/867.doc
Обща характеристика на Българското възраждане


Възникване и същност

-Възраждането-един от най-важните етапи в развитието на българското общество и култура.

-“възраждане”-буквален превод на думата “ренесанс”

-Българското възраждане носи белези на европейския Ренесанс

-Възраждането в Италия пред 15 и 16век

-явлението се назовава с думата “ринашита” и с “ризорджименто”

-явления,характерни за класическия Ренесанс:

-освобождаване от обществения мироглед

-поставянето на човека вместо Бога в центъра на света

-развитието на градски тип култура

-книгопечатането

-развитието на творческата(занаятчийската) страна на изкуството

-формира представата за нация

-освобождение и обединение

-две цивилизационни влияния върху развитието на Балканите-средиземноморското и средиевропейското

-възниква стоковото производство

-Великата френска революция формира националните държави

-Ренесансовото изграждане формира националните езици и култури

-засилва се градският тип култура

-неободимост от създаване на народностно и национално самосъзнание

-Възраждането е процес за национално освобождение и самоопределение

-изгражда се нов тип общност

-общонационалният език,общонародностно и национално самосъзнание,национална идея,национално пространство,национална история и култура

-Гутенберг открива книгопечатането 1445г.

-създаване на Френската академия,изготвяща речник на френския език 1635г.

-енциклопедията 1751-1781г.

-И.Богоров “Първичка българска граматика” 1844г.

-речник на български език 1840г.

-първото празнуване на празника на славяската писменост

Основни характеристики на Българското възраждане

-едновременно развитие с процеси от европейската култура-Ренесанс,Просвещение и Романтизъм

-Ренесансов характер:

-нов тип култура на свободния град и човек

-антропоцентричен и етноцентричен възглед за света

-нов тип човек-активен,уповаващ се на собствените си сили

-книжовността-от пълна свързаност с религията към нуждите на светското общество

-първи дейци на Възраждането-Паисий Хилендарски,Софроний Врачански и Неофит Бозвели-писателска активност,личен пример и водачески функции

-ренесансов тип човек-безрезервна отдаденост на големите национални цели,стремеж към духовен и обществен живот

-Просвещенски характер-същността на човешкото като сила на цивилизационното формиране

-подчинение на нов тип обществен договор

-формиране на граждански ориентираната личност-училището,църквата,читалището

-нужда от създаване на особен вид граждански морал

-поява на речник на Найден Геров

-нови жанрове като писмото,автобиографията,повести,сатира,басни и др.

-създаване основи на гражданското общество на нацията

-романтическа същност:

-понятието свобода,вярата в историята

-събиране и съхраняване на фолклорно наследство

-свързване на настоящето с историята

-движение за национално освобождение

-освобождение на личността от нормите и чуждото владичество-Христо Ботев,Добри Чинтулов,Раковски и др.

Етапи в развитието на Българското възраждане

-Българското Възраждане минава през няколко етапа:

-начало:20-те години на 19 век,когато в българската възрожденска култура проникват нови моменти

-предтавители на ранното Възраждане-Паисий Хилендарски,Софроний Врачански

-написването на “История славянобългарска”

-“Неделник” на Софроний Врачански-първата българска печатна книга

-втори етап:30-те години на 19 век;характеризира се с бурно развитие на просвещенски идеи за човека и обществото

-появяват се училища и читалища

-печатната книга се налага като основен инструмент на духовния живот

-учебници и учебни пособия като “Рибен буквар” на Петър Берон,”Първа българска граматика” на Неофит Рилски

-най-важния етап от развитието на възрожденската култура настъпва в началото на 40-те години на 19век,когато възникват първите художествени произведения

-през 60-те години е отпечатана автобиографията на Софроний Врачански-“Житие и страдание грешнаго Софрония”

-извоювана е независимостта на българската църква

-най-значими дейци през периода на Зрялото възраждане:Константин Фотинов,Иван Богоров,Найден Геров,Добри Чинтулов,Любен Каравелов,Георги Раковски,Петко Славейков,Васил Друмев

Българското възраждане и европейският културен процес

-по-късно настъпване на Българското възраждане спрямо нормалния европейски културен процес-“забавено ускорено развитие”

-изоставане на Българското възраждане с цели 3-4 века

-градската култура и свободният предприемачески дух на индивида,са в основата на Ренесанса

-страните от Западна Европа постигат бърз напредък,докато Средна и особено Югоизточна Европа изостават в развитието си

-през 18 и 19 век в България нахлуват новите капиталистически порядки заедно с културата на града и индивидуалната човешка активност

-през Просвещението развитието е доста по-равномерно

-формирането на нациите определя мястото на Българското възраждане в европейския обществен и културен процес-най-важната задача на Българската нация

-развитието на Българското възраждане е в голяма степен синхронно на развитието в голямата част на културите на европейския континент

-българските възрожденци са взимали онова,което е било нужно за вече избистрените потребности на обществото,а не от криворазбран стремеж да бъдат “модерни”Изготвили:Симона,Дарина,Деница,Донка,Камелия


Свързани:

Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Българското възраждане носи някои от характерните белези на европейския Ренесанс
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Думата „възраждане”,с която по-късно е обозначен периода от на развитието на бъларското общество и култура, е буквален превод от...
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Развитието на Българското възраждане – явления характерни за класическия Ренесанс – освобождаване на обществения мироглед от каноните...
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Паисий Хилендарски и Софроний Врачански – най- важни представители на ранното възраждане
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Възраждането един от най-важните етапи в развитието на българското общество и култура
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Възраждането – един от най-важните етапи в развитието на българското общество и култура; буквален превод – ренесанс
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
...
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Един от най-важните етапи в развитието на българското общество и култура; Играе в България роля, подобна на ренесанса в европейските...
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Думата „възраждане”, с която по-късно е обозначен този период, е буквален превод на думата „ренесанс”. Затова и обикновено се казва,...
Обща характеристика на Българското възраждане iconОбща характеристика на Българското възраждане
Възраждането е един от най – важните етапи в развитието на българското общество и култура, но въпреки че носи някои от характерните...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом