В името на народа
ИмеВ името на народа
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер179.45 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.rs-karlovo.com/Nakazatelni_dela/2011/NOHD/10_2011/779_10.doc
П Р И С Ъ Д А


№ .....................


гр. Карлово, 04.10.2011 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА


Карловският районен съд ІI наказателен състав,

на четвърти октомври две хиляди и единадесета година

в публично заседание в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: Анна Донкова- Кутрова

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: В.М.

В.Н.


при секретаря К.Б.

при участието на прокурора Петя Радева

като разгледа докладваното от съдията

наказателно общ характер дело № 779 по описа за 2010 г.,


П Р И С Ъ Д И:


ПРИЗНАВА подсъдимия Х.И.З. - **** ЕГН- ********** ЗА ВИНОВЕН в това, че на 24/25.07.2010г. в с. В******, обл. П., след предварителен сговор в немаловажен случай с Я.Й.Ч., ЕГН-********** ***, чрез използване на технически средства - 3 бр. гаечни ключове, е отнел чужди движими вещи - работен кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „Кракра Т500-СЗ" на стойност 330,00лв., всичко отнети вещи на обща стойност 462,50 лева от владението на „КТЗ" АД - с. Ведраре, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно в немаловажен случай - деецът е извършил престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т. 4 предл. 2-ро, т. 5 и т. 7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл. 28 ал.1 от НК във вр. с чл. 55 ал. 1 т. 1 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.

ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС, подсъдимия Х.И.З. да изтърпи така определеното наказание лишаване от свобода за срок от осем месеца в затворническо заведение – затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим.

ПРИЗНАВА подсъдимия Я.Й.Ч. -********** ЗА ВИНОВЕН в това, че през периода от 23/24.07.2010г. до 24/25.07.2010г. в с. В***, обл. П. при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи:

На 23/24.07.2010г. чрез повреждане на преграда /прозорец/, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства — 2 бр. гаечни ключове , е отнел чужди движими вещи, а именно - стартер за трактор „Булгар" ТК82 на стойност 125,00 лева и акумулатор 6V 195 Аh на стойност 154,00лв. , на обща стойност 279,00лв. от владението на „КТЗ" АД - с. В***, обл. П., без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, и

На 24/25.07.2010г. след предварителен сговор , в немаловажен случай с Х.И.З., ЕГН- ********** ***, чрез използване на технически средства - 3 бр. гаечни ключове, е отнел чужди движими вещи: работен кабел за електрожен - 5 метра на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „Кракра Т500-СЗ", на стойност 330,00лв., на обща стойност 462,50 лв. или всички отнети вещи са на обща стойност 741.50 лева от владението на „КТЗ" АД - с. В******, обл. П., без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, поради което и на основание чл. 195 ал.1 т. 3 предл. 2-ро , т. 4 предл. 2-ро и т. 5 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК във вр. с чл. 54 от НК го ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за срок от ЕДНА ГОДИНА И ШЕСТ МЕСЕЦА.

ОТЛАГА на основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така наложеното наказание на подсъдимия Я.Й.Ч. лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца с изпитателен срок от три години и шест месеца, считано от влизане на присъдата в сила.

ОСЪЖДА на основание чл. 45, ал.1 от ЗЗД, подсъдимите Х.И.З. и Я.Й.Ч. да заплатят солидарно на „КТЗ" АД - с. В******, обл. П*******сумата 462.50 лева, представляваща обезщетение за причинените с деянието по чл. 195, ал.1 от НК на 24/25.07.2010г. имуществени вреди в размер на стойността на отнетите и невъзстановени вещи - работен кабел за електрожен - 5 метра на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „Кракра Т500-СЗ", на стойност 330,00лв.

ОСЪЖДА на основание чл. 45, ал.1 от ЗЗД, подсъдимия Я.Й.Ч. *** сумата 279,00лева, представляваща обезщетение за причинените с деянието по чл. 195, ал.1 от НК на 23/24.07.2010г. имуществени вреди в размер на стойността на отнетите и невъзстановени вещи - стартер за трактор „Булгар" ТК82 на стойност 125,00 лева и акумулатор 6V 195 Аh на стойност 154,00лв., като отхвърля иска за солидарното осъждане за сумата по отношение на подсъдимия Х.И.З., като неоснователен.

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ Х.И.З. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на ВСС сумата от 81.00 лв., представляващи разноски по делото .

ОСЪЖДА на основание чл. 189 ал. 3 от НПК ПОДСЪДИМИЯ Я.Й.Ч. със снета по-горе самоличност, да заплати в полза на държавата, по бюджета на съдебната власт, бюджетна сметка на ВСС сумата от 81.00 лв., представляващи разноски по делото .

Присъдата подлежи на обжалване и протест в 15-дневен срок от днес пред ПОС.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:


СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

2

К.Б.

МОТИВИ КЪМ ПРИСЪДА ПО НОХД № 779 ПО ОПИСА НА РАЙОНЕН СЪД – КАРЛОВО ЗА 2010 ГОДИНА


Районна прокуратура – Карлово е повдигнала обвинение срещу:

Подсъдимия Х.И.З. за това, че на 24/25.07.2010г. в с. В.., обл. П., след предварителен сговор в немаловажен случай с Я.Й.Ч., ЕГН-********** ***, чрез използване на технически средства - 3 бр. гаечни ключове, е отнел чужди движими вещи - работен кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „Кракра Т500-СЗ" на стойност 330,00лв., всичко отнети вещи на обща стойност 462,50 лева от владението на „КТЗ" АД - с. В.., без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно в немаловажен случай - деецът е извършил престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление – престъпление по чл. 195 ал.1 т. 4 предл. 2-ро, т. 5 и т. 7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл. 28 ал.1 от НК.

Подсъдимия Я.Й.Ч. за това, че:

На 23/24.07.2010г. в с. В.., обл. П., чрез повреждане на преграда /прозорец/, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства — 2 бр. гаечни ключове , е отнел чужди движими вещи, а именно - стартер за трактор „Б.., на стойност 125,00лв. и акумулатор 6V 195 Аh на стойност 154,00лв., всичко на обща стойност 279,00лв., от владението на „КТЗ" АД - с. В.., без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои- престъпление по чл. 195, ал.1, т.3, предл. 2-ро и т. 4, предл. 2-ро, във вр.с чл. 194, ал.1 от НК.

На 24/25.07.2010г. в с. В.., обл. Пловдивска, след предварителен сговор, в немаловажен случай с Х.И.З., ЕГН-**********,***, чрез използване на технически средства - 3 бр. гаечни ключове, е отнел чужди движими вещи - работен кабел за електрожен — 5 метра, на стойност 55,00лв; захранващ кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 13,50лв; кабел за зарядно устройство 8 метра, на стойност 64,00лв. и бобина- медна намотка от електрожен „Кракра Т500-СЗ", на стойност 330,00лв. - всичко на обща стойност 462,50 лв. от владението на „КТЗ" АД - с. В.., без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои - престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, предл.2-ро и т.5, във вр. с чл. 194, ал.1 от НК.

Ощетеното юридическо лице от престъплението „КТЗ" АД - с. В.. е предявило граждански иск за причинените му имуществени вреди от престъпленията и се е конституирало като граждански ищец по делото. Гражданският ищец чрез процесуалния му представител, след приключване на съдебното следствие счита, че искът му е основателен и доказан по размер и следва да се уважи.

След приключване на съдебното следствие в хода на съдебните прения, представителят на РП – Карлово поддържа обвинението. Пледира подсъдимият Х.И.З. да бъде признат за виновен. Предлага на съда да му наложи наказание при превес на смекчаващи обстоятелства, а именно лишаване от свобода за срок от една години, което да бъде изтърпяно ефективно при първоначален строг режим.. Пледира подсъдимият Я.Й.Ч. да бъде признат за виновен, като по първото обвинение му бъде наложено наказание лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца, а по второто две години лишаване от свобода, като на основание чл. 23 ал. 1 от НК му се определи едно общо най- тежко наказание лишаване от свобода в размер на две години, чието изтърпяване да бъде отложено с четиригодишен изпитателен срок .

Делото е разгледано в отсъствие на подсъдимите Х.И.З. при условията на чл. 269 ал. 3 т. 1 от НК и Я.Й.Ч. при условията на чл. 269 ал. 3 т. 3 от НК, като основанията за разглеждане на делото по този ред са възникнали в хода на отпочналото пред настоящия съдебен състав наказателно производство.

Защитникът на подсъдимия З. адв. М.Р. пледира подзащитният му да бъде признат за виновен, като предлага съда да му наложи наказание лишаване от свобода в размер на осем месеца, което да бъде изтърпяно реално. Моли за отхвърляне на гражданската претенция.

Защитникът на подсъдимия Ч. адв. Б.Е.- Н. пледира подзащитният й да бъде оправдан, а при условието на евентуалност да му бъде наложено наказание при приложение разпоредбата на чл. 55 от НК. Моли за отхвърляне на гражданската претенция.

Съдът като обсъди на основание чл. 14 и чл. 18 от НПК всички събрани по делото доказателства – прочетените в хода на съдебното следствие по реда на чл. 279 ал. 1 т. 2 от НПК обяснения на подсъдимия Х.З. от досъдебното производство, дадени пред съдия, обясненията на подсъдимия Ч., депозирани пред съда, показанията на свидетелите С.Д., Д.Д., депозирани пред съда, прочетените показания на свидетеля Я.Б. от досъдебното производство, дадени пред съдия, приетите на основание чл. 282 от НПК съдебно-оценителна експертиза, изготвена от вещото лице Д.Д. и съдебно-дактилоскопна експертиза, изготвена от вещото лице П.К., прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства – протокол за оглед на местопроизшествие от 26.07.2010г. с фотоалбум, експертни справки, фактура № 2965/31.05.2010г., характеристични справки и справки за съдимост на подсъдимите, намери за установено следното:

Подсъдимият Х.И.З., ЕГН- ********** е на роден на ***г***. Живее в с. В.., обл . Пловдивска. Българин е и е български гражданин. С начално образование е. Безработен е. Не е женен. Осъждан е. С присъда по НОХД № 260/2007г. на Районен съд гр. Карлово, влязла в законна сила на 05.01.2008г., за извършено на 07 и 08.04.2007г. престъпление по чл. 195, ал.1 т.3, пр.2-ро и т.5, вр.с чл. 194, ал.1, вр. с чл. 26, ал.1, вр. с чл. 63, ал.1 т. 3 от НК, му е наложено наказание „Пробация" със следните пробационни мерки : 1). Задължителна регистрация по настоящ адрес - за срок от 1 година; 2). Задължителни периодични срещи с пробационен служител - за срок от 1 година; 3). Безвъзмезден труд в полза на обществото, в размер на 200 часа за 1 година. С Определение по НОХД № 184/2008г. на Районен съд гр. Карлово, влязло в законна сила на 30.10.2008г. е одобрено Споразумение за решаване на делото, като за извършено на 25.05.2008г. престъпление по чл. 215, ал.1, във вр.с чл. 63, ал.1 т. 3 от НК, като му е определено наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, чието изпълнение на основание чл. 69, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от 3 години. С Определение по НОХД № 189/2008г. на Районен съд гр. Карлово, влязло в законна сила на 09.12.2008г. е одобрено Споразумение за извършено на 14.07.2008г. престъпление по чл. 195. ал.1 т.5 и т.7. вр.с чл. 194. ал.1, вр. чл. 63, ал.1 т. 3, вр. с чл. 28, ал.1 от НК, като му е определено наказание "Лишаване от свобода" за срок от 6 месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал.1 от НК е отложено с изпитателен срок от 3 години. С Определение по НОХД № 416/2009г. на Районен съд гр. Карлово, влязло в законна сила на 04.09.2009г. е одобрено Споразумение за извършено на 25.01.2009г. престъпление по чл. 195, ал.1, т.4, пр.2-ро, т.5 и т.7, вр.с чл. 194, ал.1, вр.с чл. 28, ал.1, вр.с чл. 63, ал.1 т. 3 от НК, като му е определено наказание "Лишаване от свобода" за срок от 3 месеца, при първоначален „строг" режим. На основание чл. 69 ал.2, вр.с чл. 68, ал.1 от НК е постановено Х.З. да изтърпи 3 месеца "Лишаване от свобода" от наказанието по НОХД № 189/2008г. на Районен съд гр. Карлово при първоначален строг, като за останалата част до 6 месеца "Лишаване от свобода" е освободен от изтърпяване.

Подсъдимият Я.Й.Ч., ЕГН ********** е роден на ***г***. Живее в с. В.., обл . Пловдивска. Българин е и е български гражданин. С начално образование е. Безработен е. Не е женен. Осъждан е по НОХД № 134/2007г. по описа на КРС. По предхождащите това осъждане на Ч. три осъждания – по НОХД № 133/2004г. по описа на ПРС, НОХД № 279/2003г. на КРС и НОХД № 1871/2004г. по описа на ПРС е реабилитиран по право на основание чл. 86 ал. 1 т. 1 от НК. Престъпленията, за които е осъден по същите, са извършени преди да има влязла в сила присъда, за което и да е от тях, следователно се намират в съотношение на реална съвкупност помежду си, съотв. са кумулируеми и е следвало да бъдат кумулирани от съда, постановил последното осъждане от тях. Съответно изпитателния срок относно реабилитацията по право съдът зачита от влизане в сила на последното осъждане- това по НОХД № 1871/2004г. по описа на ПРС – 04.04.2006г, като същият е изтекъл на 05.04.2010г. Деянието по НОХД № 134/2007г. по описа на КРС е извършено на 02.02.2007г. в изпитателния срок и на трите предхождащи го осъждания, като наложеното по него наказание е било пробация. Нормата на чл. 86 ал. 1 т. 1 от НК обаче свързва настъпването на реабилитация с условието, че отложеното наказание не следва да бъде изтърпяно. В случая подсъдимият Ч. не е изтърпял отложените му наказания лишаване от свобода, предвид че за деянието, извършено в изпитателния срок и по трите осъждания, не му е наложено наказание лишаване от свобода и съотв. не е приведено в изпълнение отложеното наказание лишаване от свобода, а пробация. След като отложените условни наказания не са изтърпени, то е настъпила реабилитация по право по чл. 86 ал. 1 т. 1 от НК.

Подсъдимите Х.З. и Я. ***. В същото село се намирало предприятие на „КТЗ" АД - с. В.., на чиято територия прониквали лица и търсели отпадъчно желязо, което да продадат за скраб. В двора, източно от сградата на управлението на „КТЗ" АД - с. В.. се намирал цех, в който се извършвало рециклиране на трактори. На 23.07.2010г. в цеха се намирал рециклиран трактор „Болгар" ТК-82, в напълно изправно състояние.

На 23/24.07.2010г. подсъдимият Я.Ч. отишъл до посочения цех. Към този момент нямало работници в производството, тъй като бил почивен ден. Помещението било заключено. За да проникне вътре, Ч. демонтирал едно от стъклата на прозорците. През отвора влязъл в цеха, където намерил гаечни ключове, посредством които демонтирал от трактора „Б************ стартера му и акумулатора , който бил 6V 195 Аh. Изнесъл тези вещи от цеха и се насочил към свидетеля Я. Б*****, който бил в близост на територията на предприятието и търсел отпадъчно желязо. Подсъдимият Ч. показал на свидетеля Б. цеха, от който взел акумулатора и стартера, като му обяснил за какъв трактор са. След което изнесъл вещите извън територията на завода, незабелязано от охранителите. Ч. поканил Б. ***, където да продаде откраднатите вещи.

За целта Ч. извикал свидетеля Д. да ги закара с автомобила си до гр. Карлово в магазин за продажба на части за трактори. Тримата отишли до магазина, но в този ден той бил затворен, поради което се върнали обратно в с. В... Обвиняемият оставил вещите в автомобила на св. Д., тъй като не бил заплатил горивото за извършения превоз.

Още същият ден подсъдимият Я.Ч. отишъл у подсъдимия Х.З.. Обяснил му, че знае къде в „КТЗ" има електрожени - 5-6 броя и могат да вземат части от тях, които да продадат. Самите електрожени не им трябвали, но медните части, намиращи се в тях стрували скъпо, ако ги продадат за скрап. З. не се съгласил да влязат в предприятието през деня, затова се уговорили това да стане вечерта. През нощта на 24/25.07.2010г., двамата подсъдими проникнали в цеха през прозореца, на който Ч. бил демонтирал стъклото, при първото си влизане в цеха. Използвайки гаечни ключове подсъдимият Ч. демонтирал медните намотки на електрожен марка „Кракра" Т 500, а З. пак с помощта на гаечни ключове, демонтирал капака му. Освен намотките подсъдимите взели захранващият, работният кабел и кабел за зарядно на уреда. Откраднатите вещи занесли в с. Царимир, обл. Пловдивска, където изгорили изолацията на кабелите, след което ги продали в гр. П*******, в „Ш***********". За тях получили 240,00лв., от които 100 лева получил подсъдимият З., а останалите - Й..

От заключението на назначената и приета дактилоскопна експертиза се установява, че дактилоскопната следа, намерена при извършения оглед на местопроизшествие от цех „Монтажен" при „КТЗ" АД с. В.. е оставена от дясната длан на подсъдимия Х.И.З..

От заключението на назначената и приета съдебно- стоковата експертиза стойността на отнетите вещи е както следва:1. Стартер за трактор „Б***********" - 125,00лв; 2. Акумулатор 6У 195 АЬ- 154,00лв; 3. Работен кабел за електрожен с дължина 5м. и сечение 70 кв.мм-55,00лв; 4. Захранващ кабел за електрожен с дължина 5 м и сечение 4 кв.мм -13,50 лв; 5. Кабел за зарядно устройство с дължина 8 метра и сечение 50 кв.мм - 64,00лв; 6. Бобина -медна намотка за „Т500-СЗ" - 330,00 лв. Или при сборуването им всички вещи са на обща стойност 741,50 лв.

Изложената фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото доказателства – от прочетените в хода на съдебното следствие по реда на чл. 279 ал. 1 т. 2 от НПК обяснения на подсъдимия Х.З. от досъдебното производство, дадени пред съдия, показанията на свидетелите С.Д., Д.Д., депозирани пред съда, прочетените показания на свидетеля Я.Б. от досъдебното производство, дадени пред съдия, приетите на основание чл. 282 от НПК съдебно-оценителна експертиза, изготвена от вещото лице Д.Д. и съдебно-дактилоскопна експертиза, изготвена от вещото лице П.К., прочетените и приети на основание чл. 283 от НПК писмени доказателства – протокол за оглед на местопроизшествие от 26.07.2010г. с фотоалбум, експертни справки, фактура № 2965/31.05.2010г., характеристични справки и справки за съдимост на подсъдимите. В своето единство, те по категоричен начин установяват авторството на деянието, механизма, времето, мястото и обстановката на извършването му, и всички останали обстоятелства от значение за наказателната отговорност.

Съдът кредитира обясненията на подсъдимия З., прочетени в хода на съдебното следствие. От тях се установява авторството, времето, мястото и начина на извършване на деянието. Същите съответстват на показанията на свидетелите на обвинението и съдът ги кредитира.

Гореизложената фактическа обстановка се подкрепя и от показанията на свидетелите С.Д., Д.Д., депозирани пред съда, прочетените показания на свидетеля Я.Б. от досъдебното производство, дадени пред съдия, които съдът кредитира като обективни и достоверни, тъй като са последователни, непротиворечиви, взаимно допълващи се и логически свързани с останалия събран по делото доказателствен материал. Подсъдимият Я.Ч. не се признава за виновен, дава обяснения по обвинението, като отрича всякаква съпричнаст към извършването на престъплението. Съдът намира ,че обясненията му в тази посока са проявление на защитната му позиция, поради което и не ги кредитира. Същите противоречат на показанията на свидетелите С.Д. и Я.Б., както и на обясненията на подсъдимия Х.З., като тези гласни доказателства от своя страна са еднопосочни, непротиворечиви и взаимнодопълващи се и съдът ги кредитира като добросъвестно депозирани.

При така приетото за установено, съдът прие, че подсъдимият Х.И.З. е осъществил от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл. 195 ал.1 т. 4 предл. 2-ро, т. 5 и т. 7 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл. 28 ал.1 от НК. Същият на 24/25.07.2010г. в с. В.., обл. П., след предварителен сговор в немаловажен случай с Я.Й.Ч., ЕГН-********** ***, чрез използване на технически средства - 3 бр. гаечни ключове, е отнел чужди движими вещи - работен кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра, на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „Кракра Т500-СЗ" на стойност 330,00лв., всичко отнети вещи на обща стойност 462,50 лева от владението на „КТЗ" АД - с. В.., без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, като деянието е извършено повторно в немаловажен случай - деецът е извършил престъплението след като е бил осъден с влязла в сила присъда за друго такова престъпление, а подсъдимият Я.Й.Ч. е осъществил от обективна и субективна страна, състава на престъплението по чл. 195 ал.1 т. 3 предл. 2-ро , т. 4 предл. 2-ро и т. 5 във вр. с чл.194 ал.1 във вр. с чл. 26 ал. 1 от НК. Същият през периода от 23/24.07.2010г. до 24/25.07.2010г. в с. В.., обл. Пловдив при условията на продължавано престъпление е отнел чужди движими вещи: На 23/24.07.2010г. чрез повреждане на преграда /прозорец/, здраво направена за защита на имот и използване на технически средства — 2 бр. гаечни ключове , е отнел чужди движими вещи, а именно - стартер за трактор „Б.. на стойност 125,00 лева и акумулатор 6V 195 Аh на стойност 154,00лв. , на обща стойност 279,00лв. от владението на „КТЗ" АД - с. В.., обл. Пловдив, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои, и на 24/25.07.2010г. след предварителен сговор , в немаловажен случай с Х.И.З., ЕГН- ********** ***, чрез използване на технически средства - 3 бр. гаечни ключове, е отнел чужди движими вещи: работен кабел за електрожен - 5 метра на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „К*****", на стойност 330,00лв., на обща стойност 462,50 лв. или всички отнети вещи са на обща стойност 741.50 лева от владението на „КТЗ" АД - с. В.., обл. Пловдив, без съгласието на ръководството, с намерение противозаконно да ги присвои.

Подсъдимите са осъществили изпълнителното деяние на престъплението, като са прекъснали владението на собственика върху инкриминираните вещи и са установили своя фактическа власт върху същите, изнесли са ги от цеха на дружеството, с цел да се разпоредят с тях.

Осъществената престъпна дейност на подсъдимия Ч. се квалифицира по чл. 26, ал. 1 от НК, като продължавана, тъй като подсъдимият е извършил две отделни деяния, характеризиращи се самостоятелно по време, място, обстановка. Те, по отделно осъществяват състави на престъплението „кражба”. Във времево отношение са извършени в непродължителен период едно след друго и при еднородна обстановка – цех на ощетеното юридическо лице. За извършването им са взети две отделни решения от подсъдимия, но при еднородна обстановка. Предвид това последващите деяния от обективна и субективна страна се явяват продължение на предшествуващите, поради което съдът квалифицира деятелността му като продължавано престъпление при наличието на горепосочените предпоставки и приложи чл. 26 ал. 1 от НК.

При извършване на продължаваната престъпна дейност, подсъдимият Ч. демонтирал едно от стъклата на прозорците на цеха, в който били инкриминираните вещи, откъдето проникнал в помещението. Чрез демонтирането на стъклото, подсъдимият е преодолял, преградите, поставени от собственика, за ограничаване достъпа до имуществото му. Поради това престъпната му деятелност следва да се квалифицира по чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 2-ро от НК. Деянието на подсъдимите се квалифицира по чл. 195 ал.1 т. 4 предл. 2-ро от НК, тъй като за отнемане на вещите са използвали технически средства гаечни ключове.

Деянието на 24/25.07.2010г е извършено от двамата подсъдими, след като са се сговорили предварително за това и същото не представлява маловажен случай, поради което следва да се квалифицира по чл. 195, ал. 1, т. 5 от НК. Двамата са взели съвместно решение за осъществяване на кражба от цеха още на 24.07.2010 г. през деня, когато Ч. е разказал на З. за извършената от него предишната нощ кражба от същия цех, както и че там има електрожени, от които могат да дамонтират и откраднат медните намотки. Същата нощ са предприели действия по осъществяване на намисленото. Като са решили да извършат престъплението през нощта, тъй като тогава е малка вероятността да бъдат заловени. Предшестващото престъплението поведение на подсъдимите води до извода, че същите предварително са съгласували волята си за извършването му, взели са решение за това известен период от време преди осъществяването му, в сравнително спокойно състояние и при обсъждане на мотивите „за” и „против”. И двамата подсъдими са осъществявали действия за отнемането на инкриминираните вещи, осъществявали са елементи от изпълнителното деяние на престъплението „кражба”. Предвид стойността на инкриминираните вещи , наличието на няколко квалифициращи обстоятелства, извършването на деянията през нощта, когато бдителността на собственика е занижена, предходните осъждания по отношение на тях, съдът намира, че случаят не е маловажен по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК.

Престъплението, извършено от подсъдимия З. е квалифицирано по чл. 195, ал. 1, т. 7, във вр. с чл. 28, ал. 1 от НК, тъй като го е извършил, след като е бил осъждан с влезли в сила присъди за други такива престъпления, както следва: подсъдимият З. НОХД № 260/2007г. на КРС, НОХД № 189/2008г. на КРС и НОХД № 416/09г. на КРС. Предвид стойността на инкриминираните вещи за него, наличието на няколко квалифициращи обстоятелства, извършването на деянията през нощта, когато бдителността на собственика е занижена, предходните му осъждания, съдът намира, че случаят не е маловажен по смисъла на чл. 93, т. 9 от НК.

Престъплението е извършено умишлено, при форма на вина пряк умисъл – подсъдимите са съзнавали, че движимите вещи, които отнемат са чужди, че на 24/25.07.2010г. действат съвместно и при предварителна уговорка, че за отнемането на вещите ползват гаечни ключове, З. и че е осъждан с влезли в сила присъда за други такива престъпления, Я.- че поврежда преграда, здраво направена за защита на имот, предвиждали са, че ще прекъсне фактическата власт върху тях на лицата, които са оправомощени да я упражняват и че ще осъществят своя такава и са целели този резултат.

За извършеното от подсъдимите, законът предвижда наказание лишаване от свобода от една до десет години. При определяне в. и размера на същото, съдът прецени високата обществената опасност на деянието и личната опасност на подсъдимите, оцени отегчаващите и смекчаващите отговорността обстоятелства съгласно изискванията на закона.

При индивидуализация наказанието на подсъдимия З. съдът прецени, че са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, при наличието на които и най – лекото предвидено в закона наказание от една година лишаване от свобода се явява несъразмерно тежко, с оглед обществената опасност и на деянието, и на дееца, поради което определи наказанието при приложението на чл.55 от НК. Като смекчаващи отговорността обстоятелства съдът прецени младата му възраст, признанието на вината още от фазата на досъдебното производство, активното му съдействие за разкриване на обективната истина, добросъвестното му процесуално поведение в досъдебното производство, влошеното му материално положение, водещата роля на другия подсъдим при извършването на престъплението. Отчете съдебното му минало, като съобрази, че всичките му осъждания са като непълнолетен. Тези обстоятелства мотивираха съда да приложи разпоредбата на чл.55, ал. 1, т. 1 от НК и да наложи на подсъдимия З. наказание под предвидения най-нисък предел от една година размер, а именно осем месеца лишаване от свобода. Същото на основание чл. 61 т. 2 вр. чл. 60 ал.1 от ЗИНЗС, подсъдимия Х.И.З. следва да изтърпи в затворническо заведение – затвор или затворническо общежитие от закрит тип, при първоначален строг режим. По отношение на подсъдимия Ч., съдът се съобрази с конкретно вмененото на подсъдимия деяние, като взе предвид размера на причинените от деянието щети, който не е висок, както и обстоятелството, че при наличие на престъпна дейност, която се определя като продължавано престъпление, законът принципно предполага и завишено наказание. От друга страна е осъждан за леко престъпление, като от това осъждане е изминал значителен период от време, отчете и лошото му материално положение. Като обсъди посочените смекчаващи и отегчаващи обстоятелства, съдът прие, че с оглед в. и характера им, на подсъдимия следва да се наложи наказание при условията на чл. 54 ал. 1 от НК, по – близко към минимума , а именно лишаване от свобода в размер на една година и шест месеца. Подсъдимият не е осъждан на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, като съдът намери, че за постигане целите на чл. 36, ал. 1 от НК и най-вече за поправянето му не е необходимо да изтърпи реално наложеното наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода. Счете, че достатъчния и справедлив изпитателен срок за отлагане изпълнението на същото е три години и шест месеца.

Предвид така изложеното, съдът намира, че предявеният от гражданският ищец срещу подсъдимите граждански иск за солидарно осъждане за възстановяване на причинените от деянието на 24/25.07.2010г. имуществени вреди в размер на стойността на отнетите и невъзстановени вещи - работен кабел за електрожен - 5 метра на стойност 55,00 лева; захранващ кабел за електрожен - 5 метра на стойност 13,50 лева; кабел за зарядно устройство 8 метра на стойност 64,00 лева и бобина- медна намотка от електрожен „К*****", на стойност 330,00лв е доказан по основание и размер и на основание чл. 45, ал. 1 от ЗЗД следва да се уважи. Като доказан по основание и размер съдът прецени и предявения по отношение на подсъдимия Ч. граждански иск за възстановяване на причинените от деянието на 23/24.07.2010г. имуществени вреди в размер на стойността на отнетите и невъзстановени вещи - стартер за трактор „Б.. на стойност 125,00 лева и акумулатор 6V 195 Аh на стойност 154,00лв., поради което осъди подсъдимия Ч. да ги заплати. Доколкото същите се явяват предмет на престъпление, извършено само от подсъдимия Ч., съдът отхвърли претенцията за солидарното осъждане на подсъдимия З., като неоснователна и недоказана.

На основание чл. 189, ал. 2 от НПК всеки от подсъдимите следва да бъде осъден да заплати направените по делото разноски, за които има данни към настоящия момент в размер на по 81.00 лв.

По изложените мотиви съдът постанови присъдата си.


РАЙОНЕН СЪДИЯ:

К.Б.

Свързани:

В името на народа iconВ името на народа

В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия В. М. С., роден на, живущ,,, образование,,,, егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимият Ж. К. Д., роден на,,,,,,, живущ, П. обл., Егн
В името на народа iconВ името на народа
Англия,навсякъде е записана със собствено име-Ц.,с което име е позната и във всички лични,обществени и професионални среди. Твърди,че...
В името на народа iconВ името на народа
Признава обвиняемия В. И. В., роден на,,, във еад, живущ егн
В името на народа iconВ името на народа
Признава подсъдимия М. Л. С., роден на, Пловдивска област,,,,,,, живущ, егн
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на год в състав
В името на народа iconВ името на народа
Смолянският административен съд в публичното заседание на 09. 11. 2009 г в състав
В името на народа iconВ името на народа
Минчева Гр дело №74 по описа за 2010г и за да се произнесе взе предвид следното
В името на народа iconВ името на народа
Ангелов ан дело №18 по описа за 2011г и за да се произнесе взе предвид следното
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом