Прием за учебната 2012/2013 година
ИмеПрием за учебната 2012/2013 година
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер13.57 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.zaednoschools.org/104ou/file.php/1/2011-12/pk.doc
Прием за учебната 2012/2013 година


За учебната 2012/2013 година – 104 ОУ ще приеме 2 паралелки по 24 деца в подготвителен клас


Приемът на документи за ученици в ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС започва на

      1. г. и приключва на 28.05.2012 г.Родителска среща на 04.06.2012 г. от 18,00 ч. в учителската стая


Критерии за прием на ученици:


  1. Деца, чиито братя или сестри са настоящи ученици в училището –10т.

Забележка: Посочва се име и клас

  1. Деца на служители в системата на образованието – 10 т.

Забележка: Прилага се служебна бележка от месторабота на родител

  1. Деца живеещи в района на училището – 10,7 и 4 т. – комисията прави сверка на

местоживеенето с документ за самоличност /важи адресна регистрация, направена преди 01.01.2012г/ :


Район І (ограден с червено) носи 10 т., район ІІ (ограден със синьо) носи 7 т. Районите в близост до училището като ж.к. Манастирски ливади, ж.к. Бокар,

ж.к. Бели брези, ж.к. Борово, ж.к. Стрелбище, ж.к. Иван Вазов,, ж.к. Красно село до бул. Цар Борис ІІІ и кв. Хладилника, носят 5 точки.


  1. Деца от семейства, чиито членове са завършили етап от образованието си в училището – 5 т.

Забележка: Посочва се име, родствена връзка и година на завършване.

  1. Месторабота на родител в района на училището – 5 точки.

Забележка: Прилага се служебна бележка от месторабота на родител.


Броят на паралелките и критериите за прием са приети на заседание на педагогическия съвет 30.01.2012 г. (Протокол № 4)


Необходими документи


  1. Заявление по образец.

  2. Копие от акта за раждане.


Забележка: Деца на учители и служители в училището се приемат с предимство.


Точките в заявлението се попълват от родител/настойник . Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.

Свързани:

Прием за учебната 2012/2013 година iconПроект! Държавeн план-прием през учебната 2012/2013 година за област перник за учебната 2012/2013 година професионалните гимназии от област Перник са предложили следния прием по професии и специалности
Паралелки през учебната 2012/2013 година, от които 1 паралелка в дневна форма на обучение след завършено основно образование, 2 паралелки...
Прием за учебната 2012/2013 година iconРепублика българия
За училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки за учебната 2012/2013 година съгласно наредба №11/28. 03. 2005 година за...
Прием за учебната 2012/2013 година iconПроцедура за набиране на курсанти и студенти от висшите военни училища за обучение във военни училища на сащ, с начало от учебната 2013/2014 година
Военноморското училище в Анаполис, Мериленд, сащ обявява прием на курсанти и студенти първи курс за учебната 2013/2014 година. Кандидатите...
Прием за учебната 2012/2013 година iconКласиране на студенти за обучение в първи курс през учебната 2012/2013 година по следните магистърски програми
На мс на Република България №375/11. 05. 2012 г., чл. 3 от Правила за приемане на студенти в юзу „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване...
Прием за учебната 2012/2013 година iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2009-2010 година
...
Прием за учебната 2012/2013 година iconФакултет по педагогика класиране на студенти за обучение в първи курс през учебната 2012/2013 година по следните магистърски програми
На мс на Република България №375/11. 05. 2012 г., чл. 3 от Правила за приемане на студенти в юзу „Н. Рилски” – Благоевград за придобиване...
Прием за учебната 2012/2013 година iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2008-2009 година ( приети на пс на 11. 03. 2008 г.)
...
Прием за учебната 2012/2013 година iconЗа прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 Г
По т. 3: Редът условията за прием на ученици в първи клас за учебната 2011/2012 г в Соу „Райчо Каролев” се определя от
Прием за учебната 2012/2013 година iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2009-2010 година ( приети на пс на 11. 03. 2008 г.)
Включени са учениците от 4 клас за учебната 2008-2009г., които са участвали поне в едно от посочените съсезания в правилника за прием...
Прием за учебната 2012/2013 година iconУчилищен учебен план VІІ соу „Кузман Шапкарев Благоевград Профил технологичен информационни технологии с ииче за учебната 2012/2013 год. Прием след завършен седми клас 10 г клас
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 01. 11. 2012 г. 04. 11. 2012 г вкл есенна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом