Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
ИмеТп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
страница1/10
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер0.83 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://scdp.bg/assets/Zapoved.docx
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ СЕВЕРНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП ГАБРОВО
ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО „БУЙНОВЦИ” с.Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680
ЕИК 2016168050102 E-mail buinovtsi@scdp.bgЗ А П О В Е Д № 57 / 17.07.2012г


На основание чл. 66 ал.1, т.1, ал.2,т.1 от Наредбата за възлагане изпълнението на дейности в горските територии -държавна и

общинска собственост , и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти

Н А Р Е Ж Д А М:

1.Да се проведе тръжна сесия с явно наддаване за предварителна продажба на пргнозни количества сортименти , добивани по реда на чл.10, ал.1, т.1 от Наредбата за обекти № № 12013,-подотд 123г,100и;

12014.подотд 162ж,и,164с, 160б,о.; №12015 - подотд.83о, п, 213д, е, 214в,г, 11в, 24ж;

12016 подотд.21л,37п,52в; № 12017- подотд.11в, 24ж; №12018- подотд. 214г, в, 213е, д, 83п, о;

12019-подотд.14в, к, ж, ; №12020 - 123г,100и,162ж,и,164са,160б,о,21л, 37п , 156ф,52в,29ч,14к, б, в, ж, м, н, у по дървесни видове, количеството и началната цена на сортиментите без ДДС както следва:№ на обекта

Място на извършване на дейността отд/ подотд

Категория дървесина

Размер и качество на асортиментите

Дърве-сен вид

Количест-во куб.м

Цена на 1куб.м/лв.без ДДС

Стойност лв./без ДДС/12013

123 г

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 едра

трупи за бичене над 30

бб

59

111

6549едра

трупи за бичене 18-29

бб

243

102

24786средна

трупи за бичене 14-17

бб

50

75

3750средна

минни подпори

бб

15

62

930средна

обли греди

бб

5

62

310Общо за подотдела

372

97,65

36325100 и

едра

трупи за бичене над 30

бб

14

111

1554едра

трупи за бичене 18-29

бб

32

102

3264средна

трупи за бичене 14-17

бб

3

75

225средна

минни подпори

бб

1

62

62средна

обли греди

бб

1

62

62Общо за подотдела

51

101,31

5167ОБЩО ЗА ОБЕКТ 12013

423

98,09

41492 

 

 

 

 

 

 

 12014

162 ж

едра

трупи за бичене над 30

бб

3

111

333едра

трупи за бичене 18-29

бб

24

102

2448средна

трупи за бичене 14-17

бб

6

75

450
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconОбщински съвет елена
Държавно горско стопанство Елена и Държавно горско стопанство Буйновци, във връзка със снабдяване на жителите на община Елена с дърва...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопанство Елена и...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconОбщински съвет елена
Сно: Вземане на решение за сключване на договори за извършване на услуга управление и стопанисване на горски територии общинска собственост...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно горско стопаство Елена и Държавно...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconОбщински съвет елена
Относно: Вземане на решение за ползване на дървесина в общински горски фонд на територията на Държавно лесничейство Елена и Държавно...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconBg-чепеларе: Покупка обявление за обществена поръчка доставки
Южно централно държавно предприятие Смолян, Териториално поделение Държавно горско стопанство "Чепеларе", гр. Чепеларе, ул. Спартак...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconBg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, e-mail:,...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconBg-елена: Изпълнение с каквито и да е средства на строителство съответстващо на изискванията, определени от възложителите обявление за малка обществена поръчка строителство
Община Елена, ул. "Иларион Макариополски" №24, За: Сашо Петков Топалов, Република България 5070, Елена, Тел.: 06151 6132, e-mail:,...
Тп държавно горско стопанство „буйновци с. Буйновци общ. Елена обл. В. Търново тел./факс 06151 / 6680 iconТп държавно горско стопанство пирдоп
Откриване на Седмицата на гората в сградата на Държавно горско стопанство гр. Пирдоп – Приветствие от инж. Николай Гаджанов – Директор...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом