Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
ИмеРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер33.7 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dnsk.mrrb.government.bg/docspdf/SPIS 117.doc


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


Министерство на регионалното развитие и благоустройството


На основание чл.13, ал.1, т.5 от Наредба за

условията и реда за издаване на лицензи

на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, т.І.15. от заповед № РД-02-14-336/14.02.2012г. и заповед № РД-02-14-930/06.04.2012г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството

ЗАВЕРЯВАМ !

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

МЕЖДУВЕДОМСТВЕНАТА

КОМИСИЯ:..…………………

инж.Милка Гечева

С П И С Ъ К


на екипа от правоспособните физически лица към 22.08.2012г., от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, в КОНТРОЛ 99 ООД, гр.София, ул.Майор Томпсън, бл.1-7, вх.Ж, ап.104, неразделна част от

лиценз № ЛК- 000117/20.09.2004г. и Заповед №РД-02-14-2097/22.08.2012г. за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/по

ред

Име, презиме, фамилия

1

2Лена Илиева НиколоваЛюбомир Борисов ВичковРадост Стаменова РайновскаМарийка Драганова ТрайковаИван Маринов ПешевВалери Пантев ИлиевКонстантин Златев КръстевГруд Иванов ЯневВалентин Стоянов ФурнаджиевВеселина Стефанова ДимитроваБойко Иванов КомитскиСтефан Николаев СтефановТеменужка Митева РачинскаЛюбен Георгиев ИлиевАна Георгиева МиленковаОгнян Борисов ХристовЗвезделина Асенова Игнатова ЦоловаПетър Велков ВелковНикос Георгиус ГицосКалинка Михайлова ДелеваДимитър Николов ДимитровЛюбен Христов ЗанешевРумен Викторов БорисовМилка Йорданова СтрашиловаКоце Филипов КоцевВалентина Страхилова КовачеваЗлатина Вичева БайчеваПавел Григоров Първанов

КОНТРОЛ 99 ООД, гр.София, ул.Майор Томпсън, бл.1-7, вх.Ж, ап.104

на 20.09.2004г. е лицензирано за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл.137, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ


Свързани:

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството заверявам...
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Рд-02-14-336/14. 02. 2012г и заповед № рд-02-14-930/06. 04. 2012г на министъра на регионалното развитие и благоустройството
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия приложение 4 Министерство на регионалното развитие и благоустройството Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие

Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството запове д
Нн-59/23. 01. 2013 г на Министерството на културата, Решение №180 от Протокол №24/31. 01. 2013 г на Общински съвет Априлци, Решение...
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconМинистерство на регионалното развитие и благоустройството
Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2011-2015 г
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconРепублика българия министерство на регионалното развитие и благоустройството
Осъществени процедури за придобиване на земи за изграждането на язовир „Пловдивци” 3
Република българия министерство на регионалното развитие и благоустройството iconВлизане в сила. Период на изпълнение. Срокове
Заповед № рд-02-14-2017/04. 10. 2011 г., изменена със заповед рд-02-14-2341/14. 11. 11 на Министъра на регионалното развитие и благоустройството,...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом