Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
ИмеПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Дата на преобразуване01.01.2013
Размер25.63 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.dksi.bg/NR/rdonlyres/536E937F-E1E5-4CD5-91A6-0DE330B4824E/0/Protokol_1_Dopusnati.doc
ПРОТОКОЛ №1


за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност

Главен експерт” в дирекция “Защита на класифицираната информация” – ДКСИ


Днес, 29.12.2008 г. се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № З-264 от 28.11.2008 г. на председателя на ДКСИ. На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

На основание чл. 20, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС) комисията разгледа постъпилите заявления и документи за обявената длъжност “Главен експерт” в отдел “Персонална и индустриална сигурност”, дирекция “Защита на класифицираната информация” – ДКСИ и взе следните решения, както следва:


1. Изискваните документи от кандидатите за длъжността, съгласно обявата, са: Заявление за участие в конкурс; декларация по чл. 17, ал. 2, т.1 от НПДКДС; копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен; декларация по чл. 7, ал. 1, т. 6 от ЗДС, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗЗКИ, копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.


2. Минималните и специфични изисквания, посочени в обявата по чл. 13, ал. 1 от НПКДС и на които трябва да отговарят кандидатите, за да бъдат допуснати до конкурса, са: да отговарят на условията по чл.7 от Закона за държавния служител; образователна степен – бакалавър, професионален опит – 4 години опит в областта на националната сигурност, обществения ред или отбраната или присъден трети младши ранг; да отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1 от ЗЗКИ.

Име, презиме, фамилия

на кандидата


Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата

Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с обявените минимални и специфични изисквания за длъжността

Основание за недопускане

Мартин Владимиров Йорданов

да

да

--

Бойко Костадинов Димитров

да

да

--

Иво Стоянов

Шулев

да

да

--

Бойко Огнянов Боянов

да

да

--

Костадин Златанов Костадинов

да

да

--Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:


Допуска до конкурс кандидатите:


Мартин Владимиров Йорданов

Бойко Костадинов Димитров

Иво Стоянов Шулев

Бойко Огнянов Боянов

Костадин Златанов Костадинов


Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждане на теста.


Подписи на членовете на конкурсната комисия:


1. Юлия Хубенова – председател: /п/

2. Румен Петков – член: /п/

3. Милена Стоичкова – член: /п/

4. Маргарита Стойчева – член: /п/

Свързани:

Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 22. 04. 2008 год се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-69 от 27. 03. 2008 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-105 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената конкурсна длъжност в дирекция "Правна и международноправна дейност" – дкси
Днес, 31. 05. 2010 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-103 от 05. 05. 2010 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност "Държавен експерт" в дирекция "Защита на класифицираната информация" – дкси
Днес, 12. 11. 2009 г се проведе заседание на членовете на конкурсната комисия, назначена със Заповед № з-184 от 16. 10. 2009 г на...
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconПротокол За допуснати и недопуснати кандидати
Удостоверяват ли представените документи съответствие на кандидата с изискванията за длъжността
Протокол №1 за допуснати и недопуснати кандидати за обявената длъжност iconСписък на допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
На допуснати и недопуснати кандидати до конкурс за държавен служител в дипломатическия институт към мвнР
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом