Назначен научен ръководител
ИмеНазначен научен ръководител
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер235.34 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.ue-varna.bg/uploads/news/NR_RedovnoPoGrupi_2469_1.doc
СПИСЪК

на назначените научни ръководители на студентите от ІV курс “ИИ”Гр.

Фак.

номер

Име

Тема

Назначен научен ръководител

Успех до 6 с.


6246

Красимир Апостолов Пенев3,68


6664

Хюлия Белгинова Мехмедова4,06


7529

Клавдия Доброславова Петкова4,41


6681

Тодор Петков Качиков

Инвестиционен бизнес план на Сосиете Женерал- Франция за инвестиции в България

гл.ас. Милчо Близнаков

4,34


7507

Радостин Симеонов Добринов

Анализ на капиталовата структура на БМФ- Варна

доц.д-р Благо Благоев

4,0020

8352

Мария Димитрова Димитрова

Изследване и проектиране на производствената структура в “Керапласт”АД

гл.ас.д-р Силвия Благоева

3,7020

8368

Даниел Русев Русев

Анализ на състоянието на търговските марки в България

хон.доц. д-р Вълкан Станев

3,5420

8378

Славена Василева Станчева

Реклама и рекламна политика на “Била България” ЕООД

гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,5920

8766

Гергана Пламенова Вълчева

Икономическа ефективност от модернизация на производството на “Полимери”АД гр.Девня

гл.ас.д-р Илиан Минков

5,4420

8768

Габриела Станимирова Стойнова

Проект за рекламна кампания на ENIRA

гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,8720

8770

Красимира Георг. Иванова

Икономическата ефективност в “Неохим”АД и пътища за повишението й

проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

5,1620

8772

Адрияна Юлиянова Митева

Маркетингова стратегия на фирма “Монбат”АД

гл.ас.д-р Илиан Минков

5,1420

8773

Даниела Иванова Иванова

Възможности за увеличаване на печалбата и подобряване на рентабилността на Лукойл гр.Бургас

проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

5,0620

8774

Николинка Тодорова Антонова

Кредитиране на малкия и среден бизнес в “Банка ДСК” клон Нови Пазар

гл.ас. Милчо Близнаков

4,1820

8775

Дарин Минев Николов

Възможности за анализ и оценка на печалбата и рентабилността в сектор …

гл.ас. Иван Петров

4,2520

8776

Яница Великова Георгиева

Маркетингова стратегия на фирма “Х”

гл.ас.д-р Петя Данкова

4,0320

8778

Диана Костадинова Запрянова

Бизнес план

ст.ас. Пламен Павлов

4,7620

8779

Зорница Георгиева Стоянова

Маркетингова стратегия на фирма “Яйца и птици Зора” с.Дончево

гл.ас.д-р Илиан Минков

4,2520

8781

Добромир Събев Димитров

Рекламна стратегия на фирма “Х”

гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,6120

8782

Симона Юриева Беровска

Възможности за подобряване на финансовото състояние

гл.ас.д-р Петя Данкова

5,4620

8783

Атанас Маринов Добрев

Екологични проблеми при производството на фирма “Керамична къща – Стралджа”ЕООД

гл.ас. Васил Янакиев

3,8420

8785

Ваня Христова Върбанова

Възможности за приложение на системата JIT в производствено предприятие

гл.ас.д-р Силвия Благоева

4,8920

8786

Страцимир Петров Георгиев

Възможности за снижение на себестойността във “ВиК” - Добрич

доц.д-р Благо Благоев

4,7520

8787

Петя Илкова Петрова

Перспективи за развитие на продажбите на фирма “Х”

ст.ас. Пламен Павлов

4,3520

8788

Атанас Иванов Малкочев

Възможности за повишаване на икономическата ефективност в “Новотрейд”ООД-Балчик

доц.д-р Благо Благоев

4,9720

8789

Венера Ангелова Иванова

Пътища за снижение на себестойността

гл.ас. Васил Янакиев

4,6620

8791

Цветелина Пешерниковска

Оперативно управление на производството в “Хлебозавод” Плевен ООД

гл.ас.д-р Силвия Благоева

4,3320

8792

Димитър Светозаров Стоянов

Влияние на кризата върху дейността на “Интерком Груп ООД” (финансов анализ и др.)

гл.ас.д-р Петя Данкова

4,6120

9255

Александър Сотиров Джомаков

Възможност за усъвършенстване организацията на оперативното управление на производството на “Старт инженеринг”АД

гл.ас.д-р Силвия Благоева

4,4220

9263

Мария Николаева Калчева

Заплащане на труда във фирма ЕТ “Михаил Николов” гр.Бургас

доц.д-р Румяна Шинева

3,9421

8383

Ина Танева Иванова

Инвестиционните фондове в България – състояние и развитие

гл.ас. Милчо Близнаков

3,8721

8793

Мая Атанасова Атанасова

Не е посочила
3,7321

8796

Елена Драганова Драганова

Производствена програма и насоки за нейното развитие и усъвършенстване във фирма “Полиграф Комерс”ЕООД гр. Пловдив

Възможности за развитие на продуктовото портфолио на “Полиграф­комерс” ЕООД гр. Пловдив

гл.ас.д-р Илиан Минков

5,81


21

8797

Ангелина Тодорова Ангелова

Анализ на финансовото състояние на фирма “ Садко”-ООД гр. Ямбол

доц.д-р Благо Благоев

4,0321

8798

Люба Атанасова Данаилова

Анализ на финансовото състояние на фирма “Конкорд” гр. Варна

гл.ас. Милчо Близнаков

4,6921

8800

Радаслав Георгиев Пенев

Рентабилност и пътища за повишаването й във фирма “Неди- стил” ЕООД гр. Добрич


проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

4,0021

8801

Георги Димчев Карчев

Анализ на средата и стратегия за развитие на “Каменица” АД гр. Пловдив

гл.ас. Васил Янакиев

4,1721

8802

Калин Колев Георгиев

Маркетингова стратегия на “Леденика” – АД и ММ – АД гр. Варна


гл.ас.д-р Илиан Минков

4,2921

8803

Красимира Христова Стоянова

Маркетингова стратегия на фирма “БИ Ем Би-Париба лични финанси” гр. София

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,1921

8804

Стилиян Алдинов Гигелов

Управление на персонала и насоки за неговото усъвършенстване в “Български пощи”- ЕАД гр. Хасково

гл.ас.д-р Силвия Благоева

4,1421

8805

Теодора Трифонова Неделчева

Бизнес план на фирма “Лъки – Ю” гр. Търговище


доц.д-р Благо Благоев

4,3521

8806

Светослав Красимиров Стойков

Анализ на финансите и финансовото състояние на “Благоустройствени строежи” – ЕООД гр. Сливен

проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

4,1821

8807

Иван Мирославов Тошев

Мотивация на персонала и пътища за усъвър­шенстването му м “Прима” – ЕООД, гр. Варна

доц.д-р Румяна Шинева

4,6221

8808

Лили Евгениева Илиева

Иновационна стратегия и политика на България и възможности за усъвършенстване

проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

4,5721

8809

Теодора Пламенова Матева

Себестойност на продукцията и пътища за нейното снижение в “Сердика-90” АД, гр. Добрич


проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

3,6421

8811

Стоян Костадинов Стоянов

Пътища и насоки за подобряване на финансовото състояние на “Силома” АД гр. Силистра

проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

3,8421

8812

Ана Матеева Йорданова

Анализ на управлението на човешките ресурси и повишаване на тяхната мотивация в “Хлебозавод” ООД гр. Добрич

доц.д-р Румяна Шинева

4,3921

8813

Женя Радославова Георгиева

Стратегия за развитие на АЕЦ – гр. Козлодуй


доц.д-р Благо Благоев

4,1121

8814

Вайде Салихова Бикова

Анализ на финансовото състояние на “Девин” – АД гр. Девин

ст.ас. Пламен Павлов

4,3621

8815

Антония Стефанова Ангелова

Анализ на средата и стратегия за развитие на БТ “Ю. Гагарин” гр. Пловдив

гл.ас. Васил Янакиев

4,4921

8816

Бедрос Михран Хачерян

Бизнес стратегия за създаване на фирма в областта на ресторантьорството чрез франчайзинг

гл.ас. Иван Петров

4,8721

8817

Елена Йорданова Калоянова

Производствена програма и насоки за нейното усъвършенстване в “Чикон груп”

ст.ас. Пламен Павлов

4,2422

8826

Нейка Станчева Станчева –

11. Анализ и оценка на печалбата и рентабилността на предприятие „Х”

гл.ас. Иван Петров

4,7322

8835

Десислава Иванова Вангелова

18. Анализ на рентабилността и финансовото състояние на предприятие „Х”

гл.ас. Иван Петров

4,3422

8844

Виолета Тодорова Ботева

Проблеми на управлението на малкия и среден бизнес

гл.ас. Иван Петров

4,7322

8854

Христо Мирославов Христов

Избор и стартиране на малък бизнес Счетоводни услуги

гл.ас. Иван Петров

4,0822

8842

Димитър Мирославов Матеев

– 64. Методи за оценка, анализ и избор на инвестиционен проект

гл.ас. Милчо Близнаков

3,9222

8843

Мая Стоянова Кръстева

112. Тенденции и насоки за усъвършенстване на печалбата и рентабилността на предприятие „Х”

гл.ас. Милчо Близнаков

4,7622

8863

Петър Янков Киров

Оценка на риска при кредитиране на фирми

гл.ас. Милчо Близнаков

4,4122

8821

Анна Володиева Христова

97. Проект за рекламна кампания на продукт „У”

гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,4422

8827

Севинч Ибрямова Ахмед

102. Реклама и рекламна политика на фирма „Х”


гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,7322

8828

Миряна Николаева Панева

3. Анализ и изследване на пазара на продукт „Х”


гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,8322

8829

Александър Евгениев Зоров

97. Проект за рекламна кампания на продукт „У”


гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,1322

8839

Христо Ангелов Пехливанов

102. Реклама и рекламна политика на фирма „Х”


гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,1522

8841

Веселин Миленов Йорданов

102. Реклама и рекламна политика на фирма „Х”


гл.ас. Стоян Хадживеличков

3,8722

8831

Искра Божидарова Ангелова

– 61. Маркетингово проучване на дейността на фирмата

гл.ас.д-р Йордан Иванов


4,9822

8836

Силвия Юлиянова Ангелова

59. Маркетингов анализ на продуктовата политика на фирма „Х”

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,6022

8832

Ралица Росенова Данаилова

– 3. Анализ и изследване на пазара на продукт „Х”

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,2222

8825

Даниела Кирилова Софийкова –

60. Маркетингова стратегия на фирма „Х”


гл.ас.д-р Петя Данкова


4,9022

8838

Ерол Селайдин Билял

60. Маркетингова стратегия на фирма „Х”

гл.ас.д-р Петя Данкова

4,0322

8822

Силвия Милкова Маринова –


14. Анализ на конкурентоспособността и качеството на продукцията на фирмата

гл.ас.д-р Силвия Благоева

5,1322

8823

Цветомира Пламенова Петрова –


5. Анализи и насоки за усъвършенстване на оперативното управление на производството в различни типове операционни системи (единичен, сериен, масов)

гл.ас.д-р Силвия Благоева

4,6422

8845

Светослава Светльова Савова

18. Анализ на рентабилността и финансовото състояние на предприятие „Х”

проф. д-р ик.н. Тодор Ненов

4,2222

8834

Денислава Иванова Димитрова

– 51. Иновации и екология

ст.ас. Пламен Павлов

4,3922

8833

Маргарита Филипова Филипова

– 19. Анализ на състоянието на търговските марки в България


хон.доц. д-р Вълкан Станев


4,1423

8868

Евелина Валентинова Вълчева4,5523

11417

Доника Венкова Найденова3,8323

8849

Ивайло Иванов Иванов

Избор и стартиране на малък бизнес – консултантска дейност и информационно обслужване Иванов&Сие ДЗЗД

гл.ас. Иван Петров

4,4123

10649

Орлин Иванов Василев

Избор и стартиране на малък бизнес

гл.ас. Иван Петров

3,9723

8848

Детелина Константинова костова

Продуктова политика на фирма “БулИт глас”ООД

гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,4923

8857

Николай Валентинов Христов

Проект за рекламна кампания на продуктите на “Хлебни изделияПодуяне”АД

гл.ас. Стоян Хадживеличков

4,2223

8852

Иван Красимиров Панайотов

Възможности за усъвършенстване на бизнес стратегията на БТ”Агро…” Ст.Стоянова

гл.ас.д-р Илиан Минков

3,7523

8856

Веселина Петрова Стефанова

Оптимизиране на производствените мощности на предприятие “Санитапласт”АД

гл.ас.д-р Илиан Минков

4,4123

8866

Ралица Пенчева Иванова

Стратегия за оцеляване на строителна фирма “Казаков”ЕООДгл.ас.д-р Илиан Минков

4,6823

8853

Боряна Василева Костова

Маркетингова стратегия на ЕТ”Атлент Кръстев”Валентин Върбанов

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,1423

8862

Сергей Дончев Донев

Ценообразуване и ценова политика на фирма “Нифел”

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,8423

8865

Виолета Руменова Тодорова

Възможности за усъвършенстване на ценообразуването на фирма “Аквамаш”ООД

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,1623

10626

Георги Йорданов Тагаров

Избор и стартиране на малък бизнес

Отваряне на магазин за авточасти

гл.ас.д-р Йордан Иванов

4,2123

8851

Мариян Стоянов Тончев

Анализ на пазара на продуктите на ЛВК”Винпром Търговище”

гл.ас.д-р Петя Данкова

4,5923

8859

Юлия Едуардовна Панасюк

Маркетингова стратегия на “Арома”АД

гл.ас.д-р Петя Данкова

4,3223

9257

Ралина Георгиева Вълкова

Анализ на пазара на фирма “...............................”

гл.ас.д-р Петя Данкова

4,4423

8847

Божидар Кръстев Божидаров

Възможности за усъвършенстване на организацията на производството на предприятие “ЗПДП Варна”

гл.ас.д-р Силвия Благоева

4,5523

8855

Елица Димова Димова

Възможности за подобряване организацията на труд в завод “Добруджански хляб”АД

доц.д-р Румяна Шинева

4,4523

8860

Иванка Неделчева Илиева

Условия и безопасност на труда във фирма “Инжстройинженеринг”ЕООД гр.Варна

ст.ас. Пламен Павлов

4,9723

8864

Десислава Здравкова Коева

Организация на труда

ст.ас. Пламен Павлов

4,69Свързани:

Назначен научен ръководител iconНазначен научен ръководител
Разработване на бизнес план за стационарна фотоволтаична инсталация (15mWp) за производство и доставка на електрическа енергия към...
Назначен научен ръководител iconБила е научен ръководител на 12 дипломанта
Била е научен ръководител на трима докторанти (Драгомир Марчев – защитил през 2000 г.; Веселка Радева – защитила през 2007 г.; Валентин...
Назначен научен ръководител iconОбразователни програми по проект „морска академия2020
Научен ръководител Проф д-р румен вълчев и екип Програмен директор на център „Отворено образование” и Ръководител на катедра юнеско...
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Рецептивен туристически пазар на Турция в условията на глобалната финансова криза
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Характеристика и усъвършенстване на комплексния продукт на хотел "Марина" кк "Слънчев ден"
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Маркетингова сегментационна стратегия на хотелски комплекс “Диамант” в к к. Слънчев бряг
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Анализ и оценка на туристическия продукт на “Албена”АД, представен на германския туристически пазар
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Насоки за усъвършенстване на организационната структура на управление на дестинация България на примера на Португалия
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Възможности за използване на културно-историческото наследство на Варна за разработване на туристически маршрути
Назначен научен ръководител iconНаучен ръководител
Насоки за усъвършенстване на туристическия продукт на Русенска област като туристическа дестинация
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом