Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив
ИмеПротокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер29.21 Kb.
ТипЗаседание
източникhttp://www.director-pv.net/about/protokoli/p_21.10.2010.doc
ПРОТОКОЛ

Днес 21.10.2010 г. се проведе заседание на Управителният съвет на СРСНПБ - град Пловдив.

Присъстват: Рисков, Василева, Спасова, Кокудева, Теленчева, Георгиева, Николова, Найденчовска, Александрова.

Отсъства: Георги Дългърски, Иван Попов – в платен отпуск, Соли Христов , поради отпуск по болест.

Заседанието има кворум. Водещ е г-жа Гайдарова, зам.-председател

Г-жа Николова представи дневния ред:

 1. Отчет на извършените дейности по решение на предходното заседание на ус - докладва М. Гайдарова

 2. Утвърждаване на номинации на членове на организацията във връзка с Деня на народните будители – 1 ноември.

 3. Обсъждане на предстоящо провеждане на квалификационен семинар с директори на училища на 03.-04.11.2010г. на екохотел „Здравец”.

 4. Организационни въпроси

Дневният ред беше приет.

По т.1.:

1. Г-жа Гайдарова представи отчет на дейността от месец септември до момента както следва:

 • проведена среща с г-жа Пакова, рио относно показателите за диференцираното заплащане на директорите,

 • внесени актуализирани списъци на членовете на СРСНПБ - Пловдив в изпълнение на КТД, съответно в РИО и в Община Пловдив,

 • организиране работна среща в ОУ ”Райна Княгиня” на директори с г-жа Хаджипетрова и г-жа Киркова, РИО относно ЗБУТ и квалификационните планове,

 • проведено заседание на УС, където комисия с председател Катя Василева предложи критерии за номинации на директори за Деня на будителите критериите са качени и на сайта на срснпб, пловдив

 • на г-жа Гайдарова, зам.-председател е предаден от г-н Христов, председател печата на организацията и дневникът за входяща и изходяща кореспонденция

 • на г-жа Спасова, касиер са предадени от г-н С.Христов, председател наличните средства и документи за счетоводното обслужване на СРСНПБ - Пловдив


По т.2 от дневния ред се утвърждават номинации на директори


За принос и участие в създаването на съюзната организация:

 • доц. Кирчо Атанасов

 • Нели Вачкова

ОУ:

ОУ Елин Пелин – г-жа Людмила Милушева

ОУ Яне Сандански – г-жа Маргарита Бозова

ОУ П.Р. Славейков – г-жа Дима Врачева

ОУ Панайот Волов – г-жа Цонка Жиговечка

ОУ Екзарх Антим І- г-жа Катя Василева 80г. от създаването на училището


СОУ:

СОУ Любен Каравелов – г-жа Саша Щерева

СОУ Св. Св. Климент Охридски – г-н Здравко Димитров

СОУ Цар Симеон Велики – Руси Баташки

ГХП – г-жа Соня Киркова


Професионални гимназии:

ПГ гр. Първомай г-жа Росица Генова


Детски градини:

Екатерина Николова Загорска - ЦДГ Наталия

Мария Николова Узунова – СДГ Елица

Славка Иванова Понева – ЦДГ Албена

Димитринка Ангелова Симеонова – ЦДГ Дъга

Анета Найденчовска – ЦДГ Снежанка – 40г. от създаването на детската градина

Маня Върбанова – ЦДГ Майчина грижа

Тинка Кирилова Бодурова - ЦДГ Червена шапчица

По т.3 от дневния ред обсъждане на предстоящо провеждане на квалификационен семинар с директори на училища на 03.-04.11.2010 г. на екохотел „Здравец”.

Бяха представени темите на семинара, както и лекторите – г-жа Хаджипетрова, РИО, г-жа Топалова, ръководител на звено „Вътрешен одит”,Община Пловдив и г-жа Николова, гл. вътрешен одитор. Програмата е уточнена . Г-н Рисков да направи на сайта на организацията съобщението. командировъчните на участниците ще се заверат от г-жа Гайдарова в РИО, придружени с писмо-покана до началника на РИО и списък с участниците.

По т. 4 от дневния ред:

Поради невъзможност г-н Дългърски да се включи в предстоящата работна среща на 22.10.2010 г. с началника на РИО, Пловдив, се обсъди и прие работната група да бъде в състав: Георги Енчев, Мария Гайдарова , Катя Василева.

След гласуване, направените предложения бяха приети.

Решения:

1. Във връзка с Деня на народните будители – 1 ноември:

 • - да се изготвят и връчат грамоти за номинираните директори и плакети за доц. Кирчо Атанасов и Нели Вачкова

2. Утвърди се работна група за срещата с Началника на РИО в състав: Георги Енчев, Мария Гайдарова, Катя Василева.

3. Следващо заседание на УС: от 16.00 часа, на 14.12.2010 г., място – „Греми”

……………………

М. Гайдарова зам.-председател

…………………..

А. Найденчовска - секретарКрай на формуляра


Свързани:

Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconМинистертво на образованието и науката
Днес, 12 януари 2009 година в Заседателната зала на пу “Паисий Хилендарски” – град Пловдив се проведе заседание на Филиалния съвет...
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconМинистертво на образованието и науката
Днес, 25 юни 2007 година в Заседателната зала на пу “Паисий Хилендарски” – град Пловдив се проведе заседание на Филиалния съвет на...
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconЗаседанието има кворум и след гласуване беше приет следния Дневен ред
Днес, 12. 04. 2011 г се състоя редовно заседание на ус на срснпб – Община Пловдив
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconЗаседанието има кворум и след гласуване беше приет следния Дневен ред
Днес, 23. 03. 2011 г се състоя редовно заседание на ус на срснпб – Община Пловдив
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconУправителният съвет на „ ад
Управителният съвет на „ “ ад, град София, на основание чл. 223, ал. 1 от тз свиква редовно годишно общо събрание на акционерите...
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconЗаседание на управителния съвет на националното сдружение на общините в република българия
На 2 април 2009 г в гр. София се проведе заседание на Управителният съвет на нсорб. Основните обсъждани теми и взетите по тях решения...
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconАкадемичен съвет
Днес 02. 06. 2010 г се проведе тържествено заседание на академичния съвет /АС/ при вту „Тодор Каблешков”
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconЗаседание на Управителния съвет
Днес, 05. 05. 2010 година, от 18. 00 се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение „училищно настоятелство при соу” васил...
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconПротокол
Днес 23. 09. 2010г от 10: 00 ч в заседателната зала на Общинска администрация се проведе заседание на Общински съвет
Протокол днес 21. 10. 2010 г се проведе заседание на Управителният съвет на срснпб град Пловдив iconПротокол
Днес, 12. 02. 2008 г от 10. 00 ч в заседателната зала на Общинска администрация се проведе заседание на Общински съвет
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом