Рачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
ИмеРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер27.6 Kb.
ТипКонспект
източникhttp://www.ou-korten.free.bg/message/izpiti/biology_8.doc
Основно училище "Петко Рачев Славейков"
с. Кортен, общ. Нова Загора

пл. „Млада гвардия” №1, тел.:04522/2191
e-mail: ou_korten@abv.bg, www.ou-korten.free.bg


Самостоятелна форма на обучение


Учебен предмет: БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ


КОНСПЕКТ

По Биология и здравно образование – VІІІ клас


1. Биоразнообразието на планетата Земя

2. Тип Хордови

3. Обща характеристика на надклас Риби

4. Многообразие на рибите

5. Обща характеристика на клас Земноводни

6. Многообразие на земноводните

7. Обща характеристика на клас Влечуги

8. Многообразие на влечугите

9. Обща характеристика на клас Птици

10. Многообразие на птиците

11. Обща характеристика на клас Бозайници

12. Многообразие на бозайниците. Подклас Първични и подклас Низши бозайници

13. Многообразие на бозайниците. Подклас Висши бозайници

14. Човекът – биологично и социално същество

15. Човешкото тяло – структурни равнища на организация

16. Клетъчен строеж на човешкия организъм

17. Тъкани

18. Кожа

19. Кости

20. Скелет

21. Скелетни мускули

22. Здравни познания и хигиена на опорно-двигателната система

23. Вътрешна течна среда на организма

24. Кръв

25. Сърце и кръвоносни съдове

26. Сърдечна дейност

27. Здравни познания и хигиена на сърдечно-съдовата система

28. Храна, хранене и храносмилане

29. Устройство и функции на устната кухина и стомаха

30. Устройство и функции на червата

31. Здравни познания и хигиена на храносмилателната система

32. Устройство и функции на отделителната система

33. Устройство и функции на дихателните органи

34. Дихателни движения и газова обмяна

35. Здравни познания и хигиена на дихателната система

36. Устройство и функции на мъжката полова система

37. Устройство и функции на женската полова система

38. Оплождане и вътреутробно развитие

39. Здравни познания за половата система

40. Хигиена на половата система

41. Общи данни за устройството и функциите на нервната система

42. Гръбначен мозък

43. Главен мозък

44. Здравни познания и хигиена на нервната система

45. Зрителна сетивна система

46. Система за общата сетивност, вкусова и обонятелна сетивна система

47. Слухова сетивна система. Сетивни системи за равновесие и движение

48. Хипофиза и щитовидна жлеза

49. Околощитовидни, надбъбречни, задстомашна и полови жлези

50. Единство на организмите и средата

51. Човекът – част от организмовия свят


Конспектът е изготвен по учебната програма по БИОЛОГИЯ и здравно образование за VIІІ клас

Свързани:

Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"

Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"

Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
За олицетворенията (Стърчиопашка) Д. Жотев Как гарджето стана певец Св. Минков
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
Димчо Дебелянов – чувствителната, нежна и поетична душа и неговите стихотворения
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
Географско положение, граници и големина. Бряг и брегова линия. Опознаване на континента
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
Паразитни едноклетъчни организми. Заболявания на човека, причинени от едноклетъчни паразити. Хигиенни норми
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconРачев Славейков" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия"
Крайни точки, главни форми на релефа и природни зони на Африка, Южна Америка и Северна Америка
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconЧиталище „Светлина 2000 с. Кортен, общ. Нова Загора
Организатори : Община Нова Загора, Общество за фолклор, Съюза на българските музикални и танцови дейци, Читалище „Светлина 2000”...
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconНашият адрес е: с. Кортен 8930 общ. Нова Загора обл. Сливен нч "Светлина 1872" За XIII национални Празници на Селския Любителски Театър
Светлина” -с. Кортен е основано през 1893г., а данни за началото на културна дейност датират от 1872г., когато се основава ученолюбивата...
Рачев Славейков\" с. Кортен, общ. Нова Загора пл. „Млада гвардия\" iconГрад: Нова Загора  Адрес за допълнителни документи
Наименование: Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Нова Загора, детска...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом