Програма по български език и литература
ИмеПрограма по български език и литература
страница6/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://csea.fyc-vidin.org/materials/programmes/programa ogramotqvane.doc
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

165
Обобщителен урок – Четене на думи с Щ , Ю, Я, ЙО , ЬО

Ч

 • Познава буквите и звуковете им

 • Чете с помощта на отворени и затворени срички

1
166
Писане на думи с Щ , Ю, Я, ЙО , ЬО

П

 • Пише правилно думи с тези звукове

 • Открива звуковете в думите

1
167
Обобщителен урок – Затвърдяване и упражнение в четене. Празник на буквите

Ч

 • Усвоява цялостни похвати за четене(сричкосливащо и по цели думи)

 • Чете изречения и кратки текстове с лаконичен коментар, доказващ ,че е разбрал прочетеното

1
168
Нашата азбука. Писане в допълнителна тетрадка

П

Азбука

 • Пише четливо

 • Спазва изучените правила за правилно писане

1
169
„ Аз съм българче” – Иван Вазов. Запознаване ( на емпирично равнище ) със стихотворението като жанр

Литературно обуч. /ЛО/

Българче, род, народ, родина, стихотворение , герой

 • Разграничава стихотворението като жанр на емпирично р-ще

 • Чете и рецитира с помощта на педагога

 • С помощта на педагога отговаря на достъпни въпроси

1
170
Как общуваме ?

Езиково обуч.

Устна и писмена реч

 • Разграничава писмено и устно общуване

1
171
„ Родна стряха” – Ран Босилек

ЛО

Стряха, автор, словесно обрисуване

 • Усъвършенства четивната техника

 • Да коментира с помощта на педагога изученото произведение

1
172
Нашата азбука. И и, Й й, Ш ш - краснопис

ЕО

Азбука

 • Знае българската азбуката

 • Поставя буквата на мястото и

 • Стреми се да пише правилно

1
173
„ Птичи гласове ” – Валери Петров ( или „Април” – Елин Пелин ). Художествени текстове за пролетта


ЛО

Разказ, пролет, птици

 • Стреми се на емпирично равнище да прави разлика м/у проза и стихотворение

 • Чете репликите на героя ,чиято роля е избрал

 • Изказва отношението към прочетеното

 • Обрисува с думи картини от произведението

1
174
Устен преразказ на „ Април ” – Ел. Пелин или съчинение по дадено начало с познатите герои от „ Птичи гласове ” – В. Петров

КРУ

Преразказ

 • С помощта напедагога преразказва устно епизод

 • Проследява случката като я преразказва

 • Умее да рисува словесно
1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

175
Стихотворения от съвременни детски поети. Обсъждане на самостоятелно прочетено литературно произведение

ИЧ

Стихотворение, автор, герой

 • Детето дава устен отговор на въпрос с помощта на педагога

 • Опитва се да използва подходящи изразни средства

 • Рецитира любимо стихотворение

1
176
„ Първите уроци ” – Ел. Багряна

ЛО

Урок, стихотворение

 • Разпознава стихотворението като текст

 • Чете гладко и бързо

1
177
Гласните звукове и техните букви. Думи с неударени гласни. Ц ц, Щ щ - краснопис

ЕО

Звук, буква, неударени гласни

 • Затвърдява знанията си за гласните звукове и букви

 • Преписване на кратък текст
1
178
Гатанки от Асен Разцветников. Запознаване ( на емпирично равнище ) с гатанките като жанр


ЛО

Гатанка

 • Разграничава на емпирично р-ще гатанката като жанр

 • Детето чете гатанките

 • Включва в урока гатанки , които знае от вкъщи

1
179
Съгласните звукове и техните букви. Думи с разлика между изговор и правопис Г г, П п, Т т - краснопис

ЕО

Съгласни звукове и букви; думи

 • Затвърдява знанията си за съгласните звукове и техните букви

 • Открива правилната буква, чрез проверка

1
180
„ В гнездото ” – А. Каралийчев . Запознаване ( на емпирично равнище ) с разказа като жанр


ЛО

Майка, рожба, майчина обич, саможертва

 • Усъвършенства четивната техника

 • Умения за словесно рисуване

 • Да разкрие идейният замисъл на творбата с помощта на педагога

1
181
Писмен преразказ „ В гнездото”

КРУ

Преразказ

 • С помощта на педагога преразказва устно разказа
1
182
Писмен преразказ „ В гнездото”

КРУ

Преразказ

 • Отговаря писмено на въпросите от плана с помощта на педагога

1
183
„ Върбови клонки” – А. Каралийчев


ЛО

Връбница, върбови клонки

 • Чете правилно и спазва ударенията и паузите при четенето

 • Изразява отношението си към прочетеното

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

184
Звучни и беззвучни съгласни и техните букви. Думи с разлика между изговор и правопис – работа в допълнителната тетрадка


ЕО

Съгласни звукове и букви; думи

 • Различава звучните и беззвучни съгласни звукове и техните букви

 • Пише правилно думите с разлика м/у изговор и правопис

 • Прави препис с попълване на пропуснати букви

1
185
„ Великден иде ” – Ел. Багряна

ЛО

Великден, краваи

 • Чете самостоятелно произведението

 • С помощта на педагога изразява отношението си към празника

1
186
И или Й .Един предмет или много. Л л, М м – краснопис


ЕО

Звук, буква

 • Използва правилото за и или й

 • Пише четливо
1
187
„ Роса” – Дора Габе


ЛО

Роса , поляна, природа

 • Чете самостоятелно произведението

 • С помощта на педагога отговаря на въпросите
1
188
Устен преразказ по наблюдение или преживян момент, свързан с лазаруване или празнуване на Великден


КРУ

Лазаруване, Великден

 • Умее да преразказва свое преживяване

 • Използва подходящи думи и изрази

 • Умее да рисува словесно

1
189
Научнопопулярни текстове за обичая Лазаруване , за църковния празник Великден; художествени текстове за хармонията между природата и човека. Разграничаване ( на емпирично равнище ) на научнопопулярен и художествен текст


ИЧ

Научнопопулярен текст, художествен текст

 • Разграничава с помощта на педагога художествен от научнопопулярен текст

 • Отговаря на въпроси достъпни за него с помощта на педагога

 • Изразява отношението си към празника

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

190
„ Планинска рекичка” – Иван Давидков и „ Най – чудното място ” – Астрид Линдгрен. Майсторство на поетите и писателите да творят поезия и проза

ЛО

Рекичка , герой, словесно обрисуване

 • Прави разлика м/у проза и стихове на емпирично равнище

 • Рисува словесно с помощта на педагога

 • Стреми се да нарисува епизод от творбата

1
191
ЙО или ЬО


ЕО

Двуфонемно съчетание

 • Затвърдява знанията си за правилното писане на йо и ьо

1
192
„ Писмо от село ” – Дора Габе и „ Приказчица ” – А. Разцветников . Към чудния свят на приказките


ЛО

Писмо

 • Чете и разказва с помощта на педагога

 • Съставя и задава елементарни въпроси по изученото литературно произведение

1
193
Пренасяне на части от думата на нов ред. О о, А а, Ъ ъ, Б б - краснопис

ЕО

Нов ред

 • Пише под диктовка букви, думи, изречения

 • Спазва правилото за правилно пренасяне на част от дума на нов ред

 • Стреми се да пише четливо
1
194
„ Червената шапчица ” – Шарл Перо. Запознаване ( на емпирично равнище ) с приказката като жанр. Разказване на приказката с помощта на илюстрациите в читанката

ЛО

Приказка

 • Чете с помощта на педагога и разказва

 • Прави подборно четене

 • Открива и чете фрагменти от приказката във връзка с поставените от педагога въпроси

1
195
Съчинение по серия картинки „ Раненото гълъбче”


КРУ

Съчинение по картинки

 • С помощта напедагога разказва по серия от картинки устно

1
196
Съчинение по серия картинки „ Раненото гълъбче”

КРУ

Съчинение по картинки

 • Пише съчинението си с помощта на педагога и с предложения план

1


Дата месец

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма по български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма по български език и литература iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Програма по български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Програма по български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма по български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма по български език и литература iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Програма по български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Програма по български език и литература iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом