Програма по български език и литература
ИмеПрограма по български език и литература
страница5/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://csea.fyc-vidin.org/materials/programmes/programa ogramotqvane.doc
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

128
Писане на малка ръкописна буква ч

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
129
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете цялостно думи, изречения, текст

 • Разграничава устно и писмено общуване

1
130
Писане на главна ръкописна буква Ч

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
131
Запознаване с двубуквеното съчетание на звука дз

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
132
Писане на двубуквеното съчетание дз

П

 • Пише правилно съчетанието

 • Открива го в думи

 • Прави кратък препис

1
133
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

Звук, буква; главна и малка буква; звучни и беззвучни съгласни звукове; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; текст, заглавие на текст; ударение; съобщително и въпросително изречение

 • Чете цялостно думи, изречения, текст

 • Разграничава устно и писмено общуване

1
134
Писане на думи и изречения с дз

П

 • Пише правилно съчетанието

 • Открива го в думи

 • Прави кратък препис

1
135
Запознаване със звук и буква Ц ц

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
136
Писане на малка ръкописна буква ц

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
137
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете цялостно думи, изречения, текст

 • Разграничава устно и писмено общуване

1
138
Писане на главна ръкописна буква Ц

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
139
Обобщителен урок – съгласните в корелативните им противопоставяния по двойки


Ч

 • Съпоставят звуковете в корелация звучен – беззвучен

 • Умения за проверка на съмнителния звук

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

140
Писане на съгласните по корелативни двойки

П

 • Пише съгласните по корелативни двойки

 • Открива двойките

1
141
Четене на думи със съгласни по корелативни двойки

Ч

 • Разграничава гласни и съгласни звукове и ги откроява в корелативни двойки

1
142
Писане под диктовка

П

 • Умее да пише под диктовка

1
143
Запознаване със звук и буква Х х

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
144
Писане на малка ръкописна буква х


П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
145
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете цялостно думи, изречения, текст

 • Разграничава устно и писмено общуване

1
146
Писане на главна ръкописна буква Х


П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
147
Запознаване със звук и буква Щ щ

Ч

Звук, буква; главна и малка буква; звучни и беззвучни съгласни звукове; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; текст, заглавие на текст; ударение; съобщително и въпросително изречение

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
148
Писане на малка ръкописна буква щ


П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
149
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете цялостно думи, изречения, текст

 • Разграничава устно и писмено общуване

1
150
Писане на главна ръкописна буква Щ

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка
1
151
Запознаване със звук и буква Ю ю

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

152
Писане на малка ръкописна буква ю

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
153
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете тихо и гласно на срички и цялостно

 • Отговаря на въпроси за прочетеното

1
154
Писане на главна ръкописна буква Ю

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
155
Запознаване със звук и буква Я я

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
156
Писане на малка ръкописна буква я

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
157
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете цялостно думи, изречения, текст

 • Разграничава устно и писмено общуване

1
158
Писане на главна ръкописна буква Я

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
159
Запознаване с двуфонемното съчетание ЙО

Ч

 • Детето познава съчетанието Йо

 • Открива го в думи и модели

1
160
Писане на двуфонемното съчетание ЙО и думи с ЙО

П

 • Пише съчетанието самостоятелно

 • Пише съчетанието според правилото в думите

1
161
Запознаване с буква ь и със съчетанието от буква и звук ьо


Ч

Звук, буква; главна и малка буква; звучни и беззвучни съгласни звукове; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; текст, заглавие на текст; ударение; съобщително и въпросително изречение

 • Познава буква ь и съчетанието ьо

 • Открива ги в думи

1
162
Писане на ь , ьо

П

 • Пише съчетанието самостоятелно

 • Пише съчетанието според правилото в думите

1
163
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете правилно съчетанията йо и ьо

 • Знае правилото за тяхното използване в думите

1
164
Писане на думи с ьо


П

 • Пише съчетанието самостоятелно

 • Пише съчетанието според правилото в думите

1


Дата месец

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма по български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма по български език и литература iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Програма по български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Програма по български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма по български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма по български език и литература iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Програма по български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Програма по български език и литература iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом