Програма по български език и литература
ИмеПрограма по български език и литература
страница3/7
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.87 Mb.
ТипПрограма
източникhttp://csea.fyc-vidin.org/materials/programmes/programa ogramotqvane.doc
1   2   3   4   5   6   7
ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

58
Писане на главна ръкописна буква Н

П

Звук, буква; главна и малка буква; звучен звук; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; сонорни съгласни

 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви и срички

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението

1
59
Запознаване със звук и буква Л л

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Различава главната от малката буква

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
60
Писане на малка ръкописна буква л

П

 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви, срички и думи

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението

1
61
Затвърдяване и упражнения в четене


Ч

 • Чете на срички- отворени и затворени

 • Чете с помощ изречението от Буквара

1
62
Писане на главна ръкописна буква Л

П

 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви, срички и думи

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението

1
63
Запознаване със звук и буква Р р

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Различава главната от малката буква

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
64
Писане на малка ръкописна буква р

П

 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви, срички и думи

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението

1
65
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Различава звук и буква

 • Чете на срички

 • Разграничава гласни от съгласни звукове

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

66
Писане на главна ръкописна буква Р

П
 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви, срички и думи

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението

1
67
Запознаване със звук и буква Й й

Ч

Звук, буква; главна и малка буква; звучен звук; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; сонорни съгласни

 • Детето познава новата буква

 • Различава главната от малката буква

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
68
Писане на малка ръкописна буква й

П

 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви, срички и думи

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението

1
69
Затвърдяване и упражнения в четене


Ч

 • Различава звук и буква

 • Чете на срички

 • Разграничава гласни от съгласни звукове

1
70
Писане на главна ръкописна буква Й


П

 • Пише графически правилно буквите и свързването между тях

 • Пише под диктовка букви, срички и думи

 • Пише правилно собствените имена

 • Оформя правилно началото и края на изречението
1
71
Обобщителен урок – сонорни съгласни


Ч

 • Знае кои съгласни са сонорни

 • Разпознава ги в думи и модели

1
72
Писане на сонорни съгласни

П

 • Пише правилно буквите

 • Пише под диктовка думи и кратки изречения
1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКА

73
Запознаване със звук и буква Б б

Ч

Звук, буква; главна и малка буква; звучни и беззвучни съгласни звукове; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; текст, заглавие на текст; ударение; съобщително и въпросително изречение

 • Детето познава новата буква

 • Различава главната от малката буква

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички1
74
Писане на малка ръкописна буква б

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
75
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Различава звук и буква

 • Чете на срички

 • Разграничава гласни от съгласни звукове

1
76
Писане на главна ръкописна буква Б

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
77
Запознаване със звук и буква П п

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Различава главната от малката буква

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
78
Писане на малка ръкописна буква п

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
79
Затвърдяване и упражнения в четене


Ч

 • Различава звук и буква

 • Чете на срички

 • Разграничава гласни от съгласни звукове

1
80
Писане на главна ръкописна буква П

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
81
Писане на срички със струпани съгласни. Допълнителна тетрадка


П

 • Пише правилно и четливо

 • Пише под диктовка срички и думи

1
82
Запознаване със звук и буква В в

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Различава главната от малката буква

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1


Дата месец

ТЕМА

ВИД НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

ЧАСОВЕ

ЗАБЕЛЕЖКАЗвук, буква; главна и малка буква; звучни и беззвучни съгласни звукове; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; текст, заглавие на текст; ударение; съобщително и въпросително изречение
83
Писане на малка ръкописна буква в

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
84
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете тихо и гласно

 • Отговаря на въпроси за разбиране на прочетеното

1
85
Писане на главна ръкописна буква В

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
86
Запознаване със звук и буква Ф ф

Ч

 • Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
87
Писане на малка ръкописна буква ф

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
88
Затвърдяване и упражнения в четене

Ч

 • Чете тихо и гласно

 • Отговаря на въпроси за разбиране на прочетеното

1
89
Писане на главна ръкописна буква Ф

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
90
Коледа


Ч

Коледа

 • Обсъжда празника

1
91
Запознаване със звук и буква Д д

ЧЗвук, буква; главна и малка буква; звучни и беззвучни съгласни звукове; дума; изречение; диктовка; препис; устен разказ; текст, заглавие на текст; ударение; съобщително и въпросително изречение

- Детето познава новата буква

 • Открива новият звук в думи и модели

 • Новият звук се упражнява в четене на отворени и затворени срички

1
92
Писане на малка ръкописна буква д

П

 • Пише правилно новата буква

 • Пишат и съставят нови думи

 • Пишат под диктовка

1
93
Затвърдяване и упражнения в четене


Ч

 • Чете тихо и гласно

 • Отговаря на въпроси за разбиране на прочетеното

1


Дата месец

1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Програма по български език и литература iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...
Програма по български език и литература iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели
Програма по български език и литература iconЗоя комитова началник на рио
Държавните образователни изисквания за учебно съдържание в културно-образователната област “Български език и литература” (начален...
Програма по български език и литература iconУчебни програми и учебно съдържание по български език и литература Учебна програма по български език

Програма по български език и литература iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...
Програма по български език и литература iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...
Програма по български език и литература iconХристо Ботев"с. Врабево"
Обучението по български език и литература във втори клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в...
Програма по български език и литература iconС решение на Управителния съвет на аубел набраните средства се използват само за квалификационна дейност
Асоциацията на учителите по български език и литература организира на 13. 11. 2011 г. – неделя, квалификационен семинар на тема:...
Програма по български език и литература iconКонспект за държавен изпит по български език и литература
...
Програма по български език и литература iconПоглед върху обучението по български език и литература в начален етап без претенции за изчерпателност
Основна цел на обучението по български език и литература е усвояване на книжовноезиковите норми в устен и писмен вариант и формиране...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом