Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г
ИмеСписък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер83.72 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.pmg-gd-bg.com/includes/htmls/5klas.doc
П Р И Р О Д О М А Т Е М А Т И Ч Е С К А Г И М Н А З И Я " Я Н Е С А Н Д А Н С К И "

гр. Гоце Делчев, ул."Скопие" №4,

тел: директор: (0751) 60306, секретар: 60308, факс: 60308,

e-mail: pmg-gd@pirin.com, web site: http://www.pmg-gd-bg.com
Утвърдил:

Елка Божикова

Директор на ПМГСПИСЪК

на учениците, записани в ПМГ „Яне Сандански” в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г.

Име, фамилия

Математическо състезание

Европей

ско кенгуру

Коледно математическо

състеза

ние

Класирани за областен кръг на олимпиади

Нац.

състе

зание "Роман Хайнацки"

Юбилейно матема

тическо състезание "Ах, тази матема

тика!"

Общ брой

точки

1.

Зарко Росенов Топалов

Класиран на 1-во място на Коледното математическо състезание; и VІ място на „Европейско кенгуру”

2.

Сафет Ибраимов Пингов

Класиран на 2-ро място на Коледното математическо състезание

3.

Екатерина Тодорова Терзиева

Класирана на 1-во място на математическото състезание „Европейско кенгуру”; 4-то място на математическото състезание „Роман Хайнацки”, 5-то място на Коледно математическо състезание

4.

Данаил Даринов Болгуров

Класиран на 3-то място на математическото състезание „Европейско кенгуру”

5.

Атанас Харизанов

Класиран на 1-во място на математическото състезание „Роман Хайнацки”

6.

Мариела Димитрова Коджебашева

34

Класирана на 1-во място на Юбилейното математическо състезание „Ах, тази математика!”; 4-то място на математическото състезание „Европейско кенгуру”

7.

Таня Илиева Попова

Класирана на 2-ро място на Юбилейното математическо състезание „Ах, тази математика!”

8.

Иван Александров Александров

40
40

9.

Никола Милков Терзиев

34

3

37

10.

Томислав Валентинов Стаменов

36
36

11.

Гергана Илиева Парахулева

34
34

12.

Фатме Мустафа Пехливан

34
34

13.

Иво Иванов Калънов

32
32

14.

Мария Илиева Медарева

32
32

15.

Иван Георгиев Боянов

32
32

16.

Илия Иванов Ежков

32
32

17.

Кирил Руменов Джинев

32
32

18.

Фатме Исмаил Гаваз

32
32

19.

Йорданка Красимирова Попова

32
32

20.

Димитър Александров Янушев

30

11
32

21.

Дамян Георгиев Башлиев

32
32

22.

Иван Марио Аврамов

32
32

23.

Маргарита Евгениева Кирева

32
32

24.

Виолета Жекова Станчева

32
32

25.

Биляна Димитрова Трапова

32
32

26.

Елиана Боянова Ципарова

32
32

27.

Георги Димитров Бойчев

32
32

28.

Божик Сотиров Капитанов

34
34

29.

Мария Венелинова Търтова

30
Участвала в Коледно матем. състезание


30В паралелката няма повече свободни места!

Свързани:

Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСписък на учениците, в пети клас за учебната 2010/2011 г в Пмг „Яне Сандански

Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconНа учениците от IV клас, класирани съгласно регламента за прием в V клас на пмг "яне сандански"
П р и р о д о м а т е м а т и ч е с к а г и м н а з и я " я н е с а н д а н с к и "
Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconРезултати и класиране на учениците за прием в 5 клас за учебната 2010/2011 година

Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2009-2010 година
...
Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСписък за класиране на учениците след VII клас, Второ класиране в рио монтана
Биляна петрова борисова жена 19. 697 Финансово-стопанска гимназия 5 Електронна търговия
Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2009-2010 година ( приети на пс на 11. 03. 2008 г.)
Включени са учениците от 4 клас за учебната 2008-2009г., които са участвали поне в едно от посочените съсезания в правилника за прием...
Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСписък на учениците положили приемни изпити след завършен 7 клас училище 1201001 пмг "Св. Климент Охридски"

Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСписък на учениците от I клас за учебната 2011 / 2012 г. Списък на учениците от I „а клас

Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconНо в рио светла Христова з а І клас поматематик а за учебната 2010/ 2011 година 31 учебни часа годишно изготвил : Маргарита Чавдарова
Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по математика за първи клас е разработена в съответствие с дои и в съответствие...
Списък на учениците, записани в пмг „Яне Сандански в пети клас след втори етап на класиране за учебната 2010/2011 г iconСъгласно правилата за прием на ученици в V клас на пмг "Акад. Боян Петканчин" – гр. Хасково за учебната 2008-2009 година ( приети на пс на 11. 03. 2008 г.)
...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом