Литература Предговор
ИмеЛитература Предговор
страница5/5
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер0.59 Mb.
ТипЛитература
източникhttp://www.ue-varna.info/materials/70.doc
1   2   3   4   5

Компетентността за управление на човешките ресурси


От компетентност за управление на човешките ресурси имат нужда: (1) професионалистите по управление на човешките ресурси; (2) мениджърите, които ръководят група от служители. Разбира се съдържанието на компетентността на тези две групи участници в управлението на човешките ресурси, е различно.


Да видим как изглежда компетентността на професионалистите. Професията „УЧР” отдавна вече е факт. В повечето страни – вече близо 30 години. Възприятията за техните роли обаче се променя доста динамично. Така например, в последните 10 години пет основни роли на професионалистите по УЧР определят какви следва да са компетенциите за заемане на постове в тази област, както и какъв е пътят на квалифициране и развитие на тези професионалисти.


По този начин рамката на компетентност на професионалистите е следната: (1) професионалистите по УЧР следва да вярват силно в себе си и собствените си възможности; (2) професионалистите по УЧР трябва да познават отлично бизнеса, в който е компанията - пазари, производство, трудов пазар, конкуренция, технология;

(3) професионалистите по УЧР следва да могат да извършват висококачествени услуги в своята област – да умеят да купуват нови служители, да провеждат практиките на обучение и развитие, да управляват изпълнението, да управляват труда, комуникациите; (4) професионалистите по УЧР следва да подпомагат мениджърите в изпълнението на стратегически цели на техните отдели / бизнес единици и да допринасят за изпълнението на бизнес целите на компанията;

(5) професионалистите по УЧР следва да владеят информационните технологии за управление на човешките ресурси.


А сега, ето каква следва да е компетентността за управление на човешките ресурси на мениджърите, които ръководят групи от служители: (1) да могат да интервюират нови служители и да ги въвеждат в тяхната работа; (2) да могат да анализират длъжностите и да съставят длъжностни характеристики; (3) да могат да определят стандарти; (4) да могат да оценяват работата на своите служители; (5) да могат да дават и получават обратна връзка за изпълнението на работата на своите служители.


Ключови понятия


Бизнес план - писмен документ на компанията за целите, които компанията си поставя да постигне за определено време (обикновено 1 календарна година), както и начинът, по който ще се работи


Корпоративна култура - общите възприятия на ежедневните практики в компанията, които могат да се групират в различни групи („измерения на корпоративната култура”)


Компетентност на професионалистите по управление на човешките ресурси – интеграция от няколко компетенции: да вярват силно в себе си и собствените си възможности; да познават отлично бизнеса, в който е компанията (пазари, производство, трудов пазар, конкуренция, технология); да могат да извършват висококачествени услуги в своята област (да умеят да купуват нови служители, да провеждат практиките на обучение и развитие, да управляват изпълнението, да управляват труда, комуникациите); да подпомагат мениджърите в изпълнението на стратегически цели на техните отдели / бизнес единици; да допринасят за изпълнението на бизнес целите на компанията; да владеят информационните технологии за управление на човешките ресурси.


Компетентност за управление на човешките ресурси на мениджърите – интеграция от няколко компетенции - да могат да интервюират нови служители и да ги въвеждат в тяхната работа; да могат да анализират длъжностите и да съставят длъжностни характеристики; да могат да определят стандарти; да могат да оценяват работата на своите служители; да могат да дават и получават обратна връзка за изпълнението на работата на своите служители.


Въпроси за размисъл и дискусия


За да се подготвите по тези въпроси, трябва да прочетете не само съответната тема в „Тезисите”, но и да потърсите допълнителна информация от „Литературата”, която съм посочила.


Можете да се справите бързо и лесно, например, като отворите интернет изданията. Впоследствие, ако искате да разширите познанията си по някой от въпросите за размисъл и дискусия, потърсете помощта на учебниците и книгите. 1. Сравнете управлението на персонала с управлението на човешките ресурси от гледна точка на приносите им за конкурентоспособността на компаниите. Какви са вашите изводи?
 1. Как ще обясните липсата на управление на човешките ресурси в една немалка част от българските компании? Кои са според вас причините и какви са последиците?
 1. Избройте аргументи в подкрепа на тезата, че „градивният елемент на всяка организация са нейните хора”.
 1. Защо мениджърите се нуждаят от знания за поведението на хора, групи и екипи? Избройте възможните области за приложение на това познание в ежедневната работа на мениджърите.
 1. Какъв е трудовият пазар в България? Предлага ли достатъчно квалифицирани кандидати за работа?
 1. С какво концепцията за управление на човешките ресурси, която доставя „стойност”, се различава от традиционните модели за управление на човешките ресурси?
 1. Как ще оцените практиката на „купуване” на нови служители компаниите, в които сте работили досега?
 1. Как ще оцените практиката на „изграждане” на компетентност на служителите, в които сте работили досега?
 1. Оценете интервюто, на което сте били поканен (а), преди да ви назначат на работа. Смятате ли, че са успяха да преценят вашата компетентност, мотивация и готовност за работа?
 1. Какво означава „лоялен” служител?
 1. Кои са причините за напускане на работа у нас?
 1. Какво мислите за усилията на българските работодатели да задържат компетентните служители?
 1. Оценявате ли длъжността, на която работихте последно, че е „стойностна” (атрактивна, полезна, значима) за вас?
 1. Припомнете си дали на последното ви работно място имаше стандарти за изпълнение. Какви бяха те? Стимулираха ли ви да постигате по-високи резултати в работата?
 1. Ако сте били досега оценяван (а) в компанията, в която сте работили последно, моля припомнете си показателите, по които са ви оценявали. След това споделете вашето мнение за начина, по който оценяващият ръководител ви оценяваше? Смятате ли, че е допускал грешки?
 1. Коментирайте финансовото възнаграждение, което сте получавали по време на работа? беше ли обвързано с резултатите в работата? Достатъчно справедливо ли е според вас?
 1. Какви бяха нефинансовите възнаграждения в които сте работили досега?
 1. Доколко структурата на организацията на компанията, в която работехте последно, осигуряваше координация в работата между служителите, между мениджърите, между мениджърите и служителите? Бихте ли направили някакви структури промени, ако имахте тази възможност и какви по-точно?
 1. Опишете длъжността, на която работехте последно, като използвате 5-те основни характеристики на длъжността. Какви са изводите ви?
 1. Имали ли сте досега случай да работите в екип? Каква беше вашата екипна задача?
 1. Кои форми на комуникации с клиенти използваше компанията, в която работихте последно? Опишете ползите от тях и обратната връзка към управлението на човешките ресурси.
 1. Кои форми на комуникации със служителите използваше компанията, в която работихте последно? Опишете ползите от тях и обратната връзка към управлението на човешките ресурси.
 1. Използвайте тезите за корпоративна култура и се опитайте да опишете корпоративната култура на компанията, в която сте работили последно.
 1. Оценете компетентността на вашия мениджър по управление на човешките ресурси – този, който пряко ви е ръководил на последната ви месторабота.Литература


Учебници по човешки ресурси на български език (1996-2006)


В библиотеката и книжарницата на всеки университет има различни учебници по управление на човешките ресурси. Техни автори са преподаватели – титуляри на този учебен предмет в съответния университет. Учебниците са написани в духа на учебната програма, по която се обучават студентите от съответния университет.


По-долу ще видите по-нови учебници по управление на човешките ресурси, написани от български автори.


Ако ползвате тези учебници, имайте предвид, че там са разглеждани въпроси за управленски дейности за човешките ресурси като набор, подбор, обучение, кариера, оценяване, възнаграждаване, служебни и трудови отношения, както и въпроси за трудовия пазар, закони и нормативни актове, стратегически мениджмънт на човешките ресурси и други. Така че не се изненадвайте, ако откриете съществена разлика между „Тезисите”, с които вече се запознахте и учебниците на български автори по управление на човешките ресурси..


Бояджиев, Др., Маргарита Харизанова. Управление на човешките ресурси. София, 2002 г.


Владимирова, К., Управление на човешките ресурси: Стратегии, стандарти, практика, НБУ, 2006.


Илиев, Й. Управление на човешките ресурси: умението да мотивираме, „Абагар”, Велико Търново, 2003 г.


Паунов, М. Стратегическо управление и управление на човешките ресурси. Университетско издателство „Стопанство”, София, 1999.


Наръчник по управление на човешките ресурси. Авторски колектив с ръководител Димитър Шопов. ИК „Труд и право”, София, 2002.


Христова, Т. Мениджмънт на човешките ресурси, Princeps, София, 1996.

Христова, Т., Лиляна Кожухарова. Мениджмънт на човешките ресурси, Университетско издателство на ИУ Варна, Варна, 2002.


Христоматия по управление на човешките ресурси, „лик”, София, 2000.


Шопов, Др., Маргарита Атанасова. Управление на човешките ресурси. Част първа, Част втора, „Тракия”, 2000.


Книги по управление на човешките ресурси от чужди автори


В света има много книги по управление на човешките ресурси. Интернет изданията, които ще разгледате по-долу, дават подробна информация за книги – бестселъри.


Аз ще посоча само 3 от тях, защото са „по-близко” до философията на моя лекционен курс. Ако ги намерите в англоезичните библиотеки в нашата страна, тези книги ще ви помогнат да обогатите познанията си за популярни практики за управление на човешките ресурси по света. .


Armstrong, M. A Handbook of Human Resource Management. Kogan pageр 1999.


Price, A. Human resource Management in a Business Context, Sec. Ed., Thomson Learning, 2004.

Ulrich, D., Wayne Brockbank. The HR Value Proposition, Harvard Business Shool Press, Boston, 2005.


Книги български език (от български и чужди автори), които имат връзка с управлението на човешките ресурси


Има и други книги на български език от български и чужди автори, но посочените по-долу книги съм избрала заради важни отправни точки към темите от моя лекционен курс – за стратегията на компанията и приноса на управлението на човешките ресурси в изпълнението на стратегията, за корпоративната култура, за екипната организация на работа, за управлението на таланта, за лесно приложими практики при набор, подбор, задържане, обучение на хора и др.


Босиди, Л., Рам Чарън. Изпълнението: новата теория за управление на организацията, „Класика и стил”, София, 2002.

Бъкингам, М., Доналд Клифтън. Открийте силните си страни, „Класика и стил”, София, 2001.


Вачкова, Е. Управление на човешките ресурси. Европейски сравнителни изследвания, Университетско издателство „Стопанство”, София, 1998.


Гратън, Л. Жизнена стратегия: как да поставите хората в центъра на корпоративната стратегия, „Класика и стил”, София, 2002.


Дени, Р. Мотивирай и спечели, „Софтпрес”, София, 2007.


Изграждане на ефективни екипи, „Класика и стил”, 2006 г.


Каплан, Р., Дейвид Нортън. Балансирана система от показатели за ефективност. Как да превърнем стратегията в действие, „Класика и стил”, София, 2004.


Колинс, Дж., Джери Порас. Създадени вечни: успешните практики на вечните компании, „Класика и стил”, София, 1994.


Наемане и задържане на най-добрите хора, издателство „Класика и стил”, София, 2002.


Наръчник по управление на човешките ресурси, авторски колектив с ръководител Димитър Шопов, „ИК „Труд и право”, , София, 2002.


Речник на перфектните фрази за мениджъри и супервайзъри, „Софтпрес”, София, 2007.


Робъртсън, А., Греъм Аби. Управление на таланта, ИК „Амат-АХ”, 2003.


Христова, т., Тодор Христов, Симеон Христов. 10-те златни правила за работа в екип, „Сиела”, София, 2006.


Хофстеде, Х. Култури и организации: софтуер на ума, издателство „Класика и стил”, София 2001.


Полезни за вас интернет източници по управление на човешките ресурси на български и английски език


www.novavizia.com

Едно от най-четените интернет издания на български език от мениджъри, специалисти по управление на човешките ресурсите, служители, консултанти по управление на човешките ресурси, студенти. Съдържа разнообразни категории, полезни за работещите хора.


За вас като студенти, които изучават „Управление на човешките ресурси” препоръчвам категориите „Мениджмънт и лидерство”, „Човешки ресурси”, „Работа в екип. Потърсете в „Архив” статиите, чиито заглавия съдържат ключовите думи от учебната дисциплина „Управление на човешките ресурси”.


www.novavizia.com има богат и изчерпателен речник на термините в бизнеса и управлението – той ще ви помогне много да откриете термините от управлението на човешките ресурси.


http://www.hrmguide.net/.

Най-мощният в света портал по управление на човешките ресурси. Съдържа богата информация за управлението на човешките ресурси в САЩ, Великобритания, Канада, Австралия. Предлага новини, статии, изследвания, информация за книги. Разяснява най-важните теми от управлението на човешките ресурси.


За вас като студенти, които изучават „Управление на човешките ресурси”, препоръчвам да се запознаете с материалите, като се ориентирате по темите и ключовите думи.


http://humanresources.about.com/

Любим и полезен сайт за професионалистите по управление на човешките ресурси. Съдържа отговори на важни тематични въпроси, статии, обзори, коментари, съвети и какво ли още не.


Моите препоръки за този сайт остават същите. Ако ползвате английски език, четете сайта – страхотен е!


Има кратък и полезен речник на основни термини по управление на човешките ресурси.


http://www.daveulrich.com/

Това е сайт на Dave Ulrich – един от авторите на концепцията за управление на човешките ресурси, което доставя „стойност”.


За тези от вас, които ползват английски език, ще бъде много полезно да видят кой е той, какъв е неговия житейски и творчески път, какви са идеите му.


http://www.thehrdirector.com/

Това е английско издание за стратегически решения за човешките ресурси. Специализирано е за по-висшите мениджърите в областта на управлението на човешките ресурси.


За вас като студенти, изучаващи управление на човешките ресурси, изданието е полезно, за да разберете колко сериозно се възприемат стратегическите решения за човешките ресурси в компаниите във великобритания.


http://www.fastcompany.com/topics/management


Този линк ще ви отведе към изданието Fast Company и по-специално към категорията „Управление”. Сред заглавията в тази категория, често пъти ще намерите актуални примери и практики за управление на човешките ресурси в различни компании.


http://www.entrepreneur.com/humanresources/index.html

Това е едно чудесно издание за предприемачество, в това число и с много добра информация за управлението на човешките ресурси в компании.
1   2   3   4   5

Свързани:

Литература Предговор iconБиблиография на публикациите на проф. Д ф н донка петканова
Стара българска литература. Т. I. Апокрифи. С., 1981, 427 с. (Състави­телство, предговор, преводи и бележки). Второ изд. С., 1982,...
Литература Предговор iconПредговор
Единствената ми цел е била да изложа възможно най-точно, най-ясно и най-кратко тези принципи, съдържащи се в множество томове на...
Литература Предговор iconПредговор
Единствената ми цел е била да изложа възможно най-точно, най-ясно и най-кратко тези принципи, съдържащи се в множество томове на...
Литература Предговор iconЛитература. Въпроси и задачи
Публицистика и литература. Критериите “актуалност” и “непреходност” в дефинирането на понятията журналистика, публицистика и литература....
Литература Предговор iconЛитература, каб. 520; e-mail tmollov
Поп Йовчо от Трявна. Летопис и родословие. /Предговор и обща редакция проф. Ив. Радев; осъвременяване на текста и бележки гл ас....
Литература Предговор iconТони Джуд На Дженифър Съдържание Предговор и благодарности Въведение Част първа: След войната: 1945-1953 г
Даже за краткия шейсетгодишен период на европейската история след края на Втората световна война – всъщност преди всичко за този...
Литература Предговор iconПредговор за неспециалистите
Има деца, които са чели „Емил и детективите“. А има и такива, които още не са чели тази книга. Занапред едните накъсо ще наричаме...
Литература Предговор iconПоиск книг в электронных библиотеках рунета.      
Альдебаран крупнейшая электронная библиотека on-line. Здесь собрана художественная, учебная и техническая литература и книги различных...
Литература Предговор iconСписък №18 на книги, депозирани от 22 до 28 април 2009 г
Анализи по литература за X клас на средните общообразователни училища. Ч. Българска възрожденска литература; Руска класическа литература...
Литература Предговор iconКатедра "Славянски литератури" програма за кандидатдокторантски изпит по История на чешката литература
Функционални аспекти на Великоморавската мисия с оглед на чешката средновековна литература; континуитет на Кирило-Методиевата традиция...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом