Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
ИмеГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер40.18 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.kzd-nondiscrimination.com/start/images/stories/kazusi/IV/Kazus IV - grupa IV.doc
Национален семинар

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията”

Практически занимания за разрешаване на казуси”

29.10.2010г.


Казус за група ІV

Модератор на група ІV – Хари Алексиев, член на КЗД, и Светослав Илиев, Главен юрисконсулт в КЗД


Георги Димитров е на 43 години и е човек с увреждане, получено при тежка автомобилна катастрофа. Парализиран е от кръста надолу и се движи с инвалидна количка. Въпреки преживяната травма от катастрофата, той ежедневно управлява личния си автомобил, който със собствени средства е приспособил за своите нужди. Твърдо убеден, че преживяния инцидент по никакъв начин няма да му се отрази като личност, Георги кандидатства в Националния университет „Св. Георги Победоносец” и е приет по специалността богословие, задочна форма на обучение. Идва време за изпитна сесия и Георги се явява на първия си изпит, убеден че ще го положи успешно. Разочарованието му е много голямо, когато разбира , че няма да може да се яви на изпита поради това, че сградата на факултета е недостъпна за хора с увреждания. Георги прекъсва обучението и губи студентските си права поради невзети изпити. Разочарован от положението в което е поставен, той подава жалба за дискриминация срещу Националния университет „Св. Георги Победоносец” в Комисията за защита от дискриминация (КЗД) за изграждане и поддържане на недостъпна архитектурна среда за хора с увреждания до публични места. На основание чл. 62 от Закона за защита от дискриминация Комисията одобрява споразумение, по силата на което Университета се задължава да направи достъпни за хора с увреждания сградите на всичките си факултети, а Георги се съгласява, че освен изграждането на достъпна среда няма и няма да има занапред никакви други претенции. В него е предвидено, че в срок от 6 месеца от влизането му в сила сградите трябва да станат достъпни. Споразумението е одобрено и влиза в сила, като с него се установява дискриминация спрямо Георги по признак увреждане.


І. След изтичане на договорените срокове Георги решава да провери дали споразумението е изпълнено и посещава сградата на Богословския факултет. Установява, че нищо не се е променило и завежда дело пред Районния съд за обезщетение в резултат на дискриминацията, изразяваща се в поддържане на недостъпна архитектурна среда,въпреки постигнатото и одобреното от КЗД споразумение. Претендира да му бъде присъдено обезщетение за имуществени вреди в размер на 149 765 лв., която сума изчислява на база средната заплата за страната за преподавател по богословие за периода до пенсионирането му, какъвто би станал, ако не беше допусната дискриминацията, както и 20 000 лв. за неимуществени вреди.

ІІ. В становището си пред съда Университетът оспорва иска като недопустим и неоснователен.

1. Навежда следните доводи за недопустимост: а/ има влязло в сила решение на КЗД по чл.62 от ЗЗДискр., което е административен акт, следователно редът за защита на ищеца е по реда за изпълнение на влезли в сила административни актове по АПК, а не исков; б/ неизпълнението на споразумението, утвърдено с решение на КЗД, представлява неизпълнение на решение на КЗД и би довело да носене на административно-наказателна отговорност по чл.82 от ЗЗДискр, но е недопустимо то да е основание за водене на исково производство за обезщетение ; и в/ в самото споразумение Димитров се е съгласил, че освен изграждането на достъпна среда няма и няма да има занапред никакви други претенции срещу Университета.

2.Счита иска за неоснователен, поради обстоятелството, че само по себе си изграждането на достъпна среда до сградата на Богословския факултет не е достатъчно условие Георги да стане богослов и претендираните имуществени вреди не са в пряка причинно-следствена връзка с установената дискриминация.

3. Представя доказателства, че сградата на Богословския факултет не е собственост на Националния университет „Св. Георги Победоносец”, а е предоставена за ползване и управление от Светия синод на Българската православна църква (СС на БПЦ) и е паметник на културата. Университетът не може да принуди собственика СС на БПЦ да осигури достъпна архитектурна среда за хора с увреждания до сградата на Богословския факултет. Освен това статутът й на паметник на културата не позволява никакви архитектурни промени, каквито биха настъпили, ако се осигури достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.


ІІІ. Въпроси, които следва да се обсъдят и обосноват във всяка една от трите подгрупи в зависимост от функционалното й положение в гражданския процес /подгрупа –адвокати на ищеца, подгрупа- адвокати на ответника, подгрупа на съдиите/ :

  1. Допустим ли е искът за обезщетение след като има влязло в сила решение на КЗД, което е административен акт, подлежащ на изпълнение по реда на АПК и след като в самото споразумение Димитров се е съгласил, че освен изграждането на достъпна среда няма и няма да има занапред никакви други претенции срещу Университета?

  2. Носи ли отговорност Университетът, след като сградата на Богословския факултет не е негова собственост и статута й на паметник на културата не позволява никакви архитектурни промени, каквито биха настъпили, ако се осигури достъпна архитектурна среда за хора с увреждания?

  3. Ако Университетът носи отговорност, то претендираното обезщетение за имуществени вреди в пряка причинно-следствена връзка ли е с установената пред КЗД дискриминация? Следва ли да бъдат уважени исковите претенции и в какъв размер?

ІV.След обсъждането на горните въпроси и обосноваването им в съответната подгрупа, становищата се излагат пред съдиите подобно като в един съдебен процес, след което подгрупата на съдиите се оттегля на съвещание и решава делото. Подгрупата на съдиите, отчитайки позициите на подгрупите на адвокати на ищеца и ответника, трябва да представи проекта на решение по делото с кратки мотиви по трите въпроса.

V. За предварителна подготовка се препоръчват следните ресурси: Директива 2000/78, ЗЗДискр., Закон за интеграция на хората с увреждания, Наредба № 6 за осигуряване на достъпна архитектурна среда в урбанизираните територии,Наредба №4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.
Свързани:

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията

Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията 28-30, Октомври, 2010 г гр. Варна, кк «Златни пясъци»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група VІ – Лало Каменов, заместник председател на кзд, и Жасмина Милушева, старши юрисконсулт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Модератори на група ІІІ – Зора Генчева, член на кзд, и Али Зинал, младши експерт в кзд
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
В. и в двугодишния срок от създаването си е реализирало редица инициативи за постигане на целите на сдружението, част от тях финансирани...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Практическите занимания се извършват в 6 малки групи от 20-25 участника. Всяка група се ръководи от един или двама модератори, които...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconГражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията
Дружеството е на първо място по по уникални дневни посещения на сайтовете му всеки месец за периода на последните 12 месеца. На началната...
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрограма национален семинар „ Превенция и борба с дискриминацията чрез средствата на наказателното право 08-10, Април, 2010 г гр. София, хотел «макси парк хотел спа»
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Гражданско правни аспекти на превенцията и борбата срещу дискриминацията iconПрогрес (2007-2013)
Подкрепа за национални дейности за идентификация на добри практики в борбата с дискриминацията и насърчаване на равенството
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом