Общински съвет елена
ИмеОбщински съвет елена
Дата на преобразуване31.12.2012
Размер13.36 Kb.
ТипРешение
източникhttp://mandat2007-2011.obs.elena.bg/resolution/2008/103_30.10.2008_p17.docx

gerb

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЕЛЕНА

5070 гр. Елена, ул. „Иларион Макариополски” № 24

e-mail: obs@elena.bg

Телефон/факс: 06151/25-57

web: obs.elena.bgРЕШЕНИЕ


103/ 30.10.2008г.


ПРОТОКОЛ № 17 /30.10.2008г.


ОТНОСНО: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект “Красива България”, за финансиране изпълнението на проекти на територията на община Елена, за 2009 г.


На основание чл.21, ал.1 и ал.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет – Елена


РЕШИ:


Общински съвет – Елена дава съгласие за кандидатстване по Проект „Красива България”, за финансиране на следните проекти през 2009 г.:

1. Ремонт ЦДГ „Ана Брадел” - гр. Елена;

2. Читалище с. Палици - ремонт фасади и покрив;

3. Ремонт спортна площадка – УПИ ІІ „За озеленяване и спортна площадка” в кв. 42 по плана на гр. Елена;

4. Благоустрояване парково пространство Парк „Калето” - гр. Елена;

5. Църква „Успение Пресвета Богородица” – с. Тодювци – ремонт фасади и покрив, благоустрояване околно пространство;

6. Църква „Свето въведение Пресвета Богородици” - с. Илаков рът - ремонт църква, камбанария, благоустрояване околно пространство;


Определя финансово съучастие на община Елена, в размер – минимум 50% от стойността, необходима за реализация на всеки отделен проект.


СИМЕОН КЪНЧЕВ

Председател на
Общински съветЕлена

Свързани:

Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 15, ал. 5 от зут, чл. 35, ал....
Общински съвет елена iconОбщински съвет елена
Относно: Даване съгласие от Общински съвет – Елена (ОбС) за кандидатстване на община Елена по Проект „Красива България”, за финансиране...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2008 г. (четвъртък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 21. 09. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 10. 08. 2011 г. (сряда)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 10. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 25. 06. 2009 г. (петък)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 26. 01. 2010 г. (вторник)...
Общински съвет елена iconОбщински съвет – елена
На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от змсма, свиквам Общински съвет – Елена на заседание, което ще се проведе на 16. 08. 2010 г. (понеделник)...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом