Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
ИмеНаредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "обущар" в сила от 15. 02. 2008 г
страница2/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер341.55 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.navet.government.bg/assets/cms/File/doi/Publikuvani-DOI-DV/Naredba 11_Obuchar.rtf
1   2   3   4

1.2. Изисквания към здравословното състояние на кандидатите за обучение

Кандидатът за обучение трябва да бъде физически годен и психически здрав да упражнява професията "Обущар" - първа степен на професионална квалификация, което се удостоверява с медицинско свидетелство, доказващо, че тази професия не му е противопоказана (чл. 14, ал. 3 ЗПОО).

2. Профил на професията

2.1. Дейности, предмети и средства на труда и професионални компетенции

Основните характеристики на профила на професията са представени в таблица 2.


Таблица 2

Описание на

Предмети

Професионални компетенции

трудовите

и средствапрофесионално-

дейности

на труда

знания за:

умения за:

личностни

(задачи)


качества

1

2

3

4

5

1. Специалност 5421201 "Обущарство"

1. Подбира основни и помощни

Основни материали - естествени

Основни и спомагателни

Разпознаване и използване на

Устойчивост на вниманието;

материали според

кожи (меки, твърди),

материали - видове, свойства,

основни и помощни материали

Самоконтрол.

предназначението на обувните

кожозаменители (изкуствени,

правила за разкрояване,

според тяхнотоизделия.

синтетични кожи и текстил);

приложение;

предназначение.

спомагателни материали (конци,

Правила за работа с лепила.обков, лепила, гвоздеи);

дообработващи материали

(политури, апретури, смоли,

восъци).2. Обслужва основни видове

Шлайф машина;

Предназначение,

Работа с основните видове

Съобразителност;

машини и съоръжения за

Бормашина;

общо устройство и принцип на

машини;

Дисциплинираност;

репаратура.

Шмиргел.

действие на машините;

Извършване на елементарни

Точност.

Правила за безопасна работа с

регулировки на основнитемашините.

типове машини;

Спазване на инструкциите за

работа с машините.3. Извършва основни ръчни

Основни инструменти и

Видове ръчни инструменти и

Работа с ръчни инструменти и

Точност;

операции.

приспособления за различни

тяхното приложение по

приспособления;

Прецизност;ръчни операции: чук,

предназначение.

Мазане и монтиране на

Технологична дисциплина.обущарски нож, шило, масат,детайли;

ножица, отвертки, клещи - кухиРъчни шевове;

и тегляшки, бургии, игли - куки,Коване;

метални форми, обущарскиКомплектоване на детайли;

калъпи, спиртни лампи,Нагряване и фиксиране на

тампони, четки.форми.4. Извършва репаратурни и

Съоръжения и средства за

Технологични и качествени

Работа с основните машини,

Точност;

довършителни операции по

дообработка: камера,

изисквания при изпълнение на

приспособления и средства за

Прецизност;

лицевата и ходилната част на

шприц-пистолет, въртящи се и

репаратурните и финишните

извършване на ремонтните и

Трудова и технологична

обувката.

специални четки, шпатули;

операции;

довършителните операции.

дисциплина;Основни и помощни материали

Общо устройство иСамоконтрол.за репаратура:

предназначение на- основни материали: меки и

инструментите;твърди кожи и кожозаменители;

Видове материали;- спомагателни материали:

Правила за безопасна работасвързващи (конци, гвоздеи,

със средствата за дообработка.лепила, обков), финишни

(апретури, политури, восъци,

бои).5. Спазва изискванията за

Инструкции и указания;

Изисквания за правилна

Организиране на работното

Трудова дисциплина;

здравословни и безопасни

Нормативна уредба относно

организация на работното

място според изискванията на

Самоконтрол;

условия на труд.

ЗБУТ;

място;

ЗБУТ;

Точност.Лични предпазни средства.

Изисквания за здравословни и

Ползване на лични предпазнибезопасни условия на труд;

средства.Видове лични предпазни

средства и тяхното

предназначение.
1   2   3   4

Свързани:

Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд" в сила от 26. 02. 2008 г
Наредба №15 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "рибовъд"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №13 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "лозаровинар"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер" в сила от 18. 01. 2008 г
Наредба №3 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "бижутер"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд" в сила от 19. 02. 2008 г
Наредба №12 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "растениевъд"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация" в сила от 05. 02. 2008 г
Наредба №9 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "монтьор по автоматизация"
Наредба №11 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия \"обущар\" в сила от 15. 02. 2008 г iconНаредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд" в сила от 22. 02. 2008 г
Наредба №14 от 4 декември 2007 Г. За придобиване на квалификация по професия "техник-лесовъд"
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом