Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г
ИмеСамостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер42.33 Kb.
ТипЛитература
източникhttp://bglog.net/ClientFiles/6e73c361-2907-4ac6-877b-28124b682029/ЧАСТИ НА РЕЧТА март 2012.doc
Самостоятелна работа по български език и литература - март, 2012 г.

на ……………………………………………………………… – ученик/чка/ от ІІ - клас, № в клас …..

/име и фамилия/

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________


1. Кое от предложените заглавия е най-подходящо за текста?

а) Съученици

б) На кино

в) Приятели

2. Какво правят понякога двете момчета според текста?

а) четат книжката или гледат филма за зайчето Бъни

б) тренират футбол и баскетбол

в) играят на площадката


3. Какво най-много обичат да правят момчетата според текста?

а) да тренират футбол и баскетбол

б) да играят с топка на площадката

в) да четат книжки или гледат филм за зайчето Бъни


4. Какво е значението на думата ДЪРЖАТ в текста?

а) ценят приятелството си

б) обичат се

в) искат да играят заедно5. На кой ред всички думи са прилагателни имена?

а) пътува, пътен, пътнически

б) красив, хубав, чаровен

в) скоростен, бърз, разбързаха


6. В кой ред всички думи са глаголи в множествено число?

а) рисуваме, чертежи, спортуваме

б) скачат, играем, пишат

в) четем, пиша, разказваме


7. В кой род и число са прилагателните имена от изречението?

Селскостопанските работници връзваха на сноп житните класове.

а) м.р., ед.ч.

б) м.р., мн.ч.

в) ср.р., мн.ч.


8. В кой ред всички думи са написани правилно?

а) тагува, далечина, мълчи

б) въздушен, бърборя, боледува

в) вапрос, горчива, къщурка


9. Колко правописни грешки има в изречението?

Баба Зладка и кака Литка метът двора на къштата.

а) три

б) четири

в) пет


10. В коя от подчертаните думи има правописна грешка?

Имаме нов шкав, направен от дърво.

а) б) в)


11. С коя дума се проверява правописа на думата МЪРЗЕЛИВО?

а) мързел

б) домързя

в) мързеливи


12. В кое изречение има допусната правописна грешка?

а) На екскурзията ще спиме в хотел.

б) Утре ще четем новата книжка.

в) С Влади ще играем на двора.


13. В кой ред всички думи са написани правилно?

а) остър, бухал, литър

б) метар, кръгъл, кокал

в) викъл, чехъл, близък


14. В кой ред има допусната правописна грешка?

а) мивка, корабче, рогче

б) поставка, съседка, покривка

в) ножче, дръфче, хлебче


15. Кое изречение е написано правилно?

а) Внезапно небето притамня.

б) Чуха се оглушителни грамотевици.

в) Ярки светкавици озариха небето.

Диктовката се диктува от учителя с обичайните за децата темпо и интонация. Въпросите от теста с вариантите за отговор се четат от учениците, като преди това са дадени разяснения, че при задачите с избираем отговор верният отговор е един. Задачи

№ 1,2,3,4 са задачи за четене с разбиране и са свързани с текста от диктовката.


Текст за диктовка за теста по БЕЛ – междинно ниво за ІІ клас


Вальо и Владислав са приятели. Ученици са във втори клас.

Двете момчета държат на своето приятелство и не се карат. Извън училище имат свои любими занимания. Най-много обичат да играят с топка на близката площадка. Но понякога гледат филма или четат книжката за зайчето Бъни.

Критерии за оценяване на диктовката - от максимален брой 5 точки се отнемат за:

1. Грешки при правопис на думи, съдържащи ьо ,Я, Ю, Щ – 0,5 (Вальо, любими, приятели, занимания, училищната,площадка, понякога, играят)

2. Грешки при правопис на думи с неударени гласни – 0,5 (момчета, площадка, ученици, училище, обичат, Владислав)

3. Грешки при правопис на думи със звучна съгласна/ в края и пред беззвучна/ – 0,5 (близка, книжка, площадка, Владислав)

4. Грешки при правопис на малки думи без собствено ударение и неправилно разделяне на части от дума – 0,5 ( са, във, да, са, за, но, на, не, се, в )

5. Правопис на същ.собствени имена (Вальо, Владислав, Бъни) – 0,5

6. Грешки при правопис на думи, съдържащи И, Й и ФИЛМ, двоен предлог ВЪВ ( най-много, зайчето, свои) – 0,5

7. Правопис на глаголи с ударена крайна сричка (държат, четат) – 0,5

8. Грешки при обособяване на изреченията (начална главна буква, точка) – 0,5

9. Пропуснати букви, заменени букви /думи/ – 0,5

10. Оформление на началото на текста, нов абзац, пренасяне на думите – 0,5

/ако има сгрешени повече от една дума за един критерий, се отнема само – 0,5т./

Общ брой точки - 5

Брой точки от диктовката – 5 точки

Брой точки от теста с избираем отговор – 15 въпроса по 1 точка – 15 точки

Общ брой точки от СР – 20 точки

Оценъчна скала

18, 19, 20 т. – Отличен

15, 16, 17 т. – Много добър

11, 12, 13, 14 т. – Добър

8, 9, 10 т. – Среден

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7т. – Слаб

Добавете документ към вашия блог или уеб сайт

Свързани:

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconЛитература: Танкова, Р. и др., Български език за клас,Просвета, София
Осигурява надграждането над образователния минимум и дава възможност за диференцирана работа по български език и литература, съобразно...

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconСамостоятелна работа по Български език

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconСамостоятелна работа по Български език

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconСамостоятелна работа по български език – ІІІ клас

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconСамостоятелна работа по български език за
Учебна година име

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconПримерна самостоятелна работа по български език
Име клас

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconСамостоятелна работа по български език върху съществително име

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconОчаквани резултати
Български език и литература” (начален етап) и е съобразена с Учебна програма по български език и литература за втори клас(мон, 2002...

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconТематичен план на учебното съдържание по Български език и литература за І клас
Учебната програма по български език и литература регламентира постигането на следните основни цели

Самостоятелна работа по български език и литература март, 2012 г iconПрограмапо
Обучението по български език и литература в трети клас се реализира като съставна част от езиковото и литературното обучение в културно-образователната...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом