Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1




ИмеТехническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1
страница1/7
Дата на преобразуване30.12.2012
Размер0.56 Mb.
ТипДокументация
източникhttp://sofia.bg/pressecentre/images/SO_CentralizedServerResource_TZ_v1.4F_1.doc
  1   2   3   4   5   6   7




СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. „Московска” 33, телефон: 9377 303, факс 9810653, www.sofia.bg


ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАН СЪРВЪРЕН РЕСУРС НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Позиция 1 – Сървъри за бази данни

Позиция 2 – Сървъри за услуги

Позиция 3 – Управление на работната среда


Документацията изготви:


Дирекция „Информационно обслужване и технологии” в Столична община

ул. „Московска” № 33


Системен интегратор на СО

„АКСИОР” ООД


София, 2010 г.


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е



1. Основание за разработка на документа 3

2. Обхват и кратко описание 3

2.1. Цели и основни задачи на проекта 3

2.2. Кратко описание 4

3. Изисквания към доставката 6

4. Изисквания към услугите по инсталация и гаранционно поддържане 7

4.1. Услуги по инсталация 7

4.2. Гаранционни изисквания 8

5. Изисквания за обучение 8

6. Изисквания към документацията 9

7. Срокове 10

7.1. Позиция 1 – Сървъри за бази данни 10

7.2. Позиция 2 – Сървъри за услуги 10

7.3. Позиция 3 – Управление на работната среда 11

8. Tехнически спецификации 11

8.1. Позиция 1 - Сървъри за бази данни 12

8.2. Позиция 2 – Сървъри за услуги 18

8.3. Позиция 3 – Управление на работната среда 31

1.Основание за разработка на документа


Техническото задание е разработено за реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане на Интегрирана информационна система на Столична община (ИИССО) 2009 – 2014 г.”, приет с решение № 12 / 14.01.2010 г. на Столичния общински съвет.

2.Обхват и кратко описание

2.1.Цели и основни задачи на проекта


Изграждането на Централизирания сървърен ресурс на Столична община се обосновава от необходимостта да се създаде съвременна инфраструктура, реализирана върху концепцията за архитектура, ориентирана към услуги.


Този ресурс на първия етап ще обслужва ядрото на ИИССО и няколко бизнес приложения като постепенно, съгласно приетата стратегия за периода 2009 -2014 г., ще се включват нови бизнес приложения.


Централизираният сървърен ресурс се изгражда на базата на отворени стандарти, гарантиращи разширение при необходимост. Предложените за използване технологии трябва да дават възможност за бърза промяна и пускане в действие на нови бизнес процеси – бързо разгръщане на бизнес приложения, оптимизиране на тяхното използване от нарастващото разнообразие вътрешни и външни потребители.

Основните цели на проекта са:

  • да се гарантира 100% надеждност, сигурност и непрекъсната работа на системата;

  • да се гарантира отвореност на системата за бъдещо развитие и лесна достъпност до всички необходими процеси за обработка и извличане на информация;

  • да се внедрят съвременни информационни технологии, технически и програмни средства, които да повишат равнището на оперативността и точността при осъществяване на информационните процеси, като се осигури единен, централен източник на информация и бизнес правила за цялата община;

  • да се осигури и гарантира извличането на по-голяма стойност от комплексната хетерогенна информация, разпръсната в отделните системи и звена на общината;

  • да се интегрират коренно различни данни и да се осигури достоверна информация когато и където е необходимо, в съответствие и в контекста на определени хора, приложения и процеси през целия й жизнен цикъл.
  1   2   3   4   5   6   7

Свързани:

Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconДокументация за участие в открита процедура за
Изграждане на централизиран сървърен ресурс на Столична община по обособени позиции
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconТехническо задание за изграждане на единна комуникационна среда на Столична община
Единна комуникационна среда на Столична община е разработен във връзка с реализиране на Плана за изпълнение на „Стратегия за изграждане...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconТехническо задание обект на поръчката строителство
Извършване на строително ремонтни дейности на обект: „Благоустройство и ремонт на уличните настилки, изграждане на парко места и...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconСтолична община документаци я за
Поддържане на градини, зелени площи, разположени в междублоковите пространства на територията на Столична община за 2011 -2012г по...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconТехническо задание І. Описание на предмета на поръчката „
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”, при следните самостоятелно обособени...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconТехническо задание І. Описание на предмета на поръчката
Осигуряване на застраховки за нуждите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма”, при следните самостоятелно обособени...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconД ържавна агенция за бежанците при министерския съвет
Мс и териториалните й поделения по обособени позиции: Позиция І – Административната сграда и Регистрационно-приемателен център-гр....
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconОбщина
На обществена поръчка с предмет: “Основен ремонт на санитарни възли в училища по три обособени позиции: Обособена позиция 1 – соу...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconТехническо задание за изпълнение на обществена поръчка с предмет
Доставка на работни станции, принтери, скенери, копирни машини, друга периферна техника и компютърна конфигурация изпълняваща изискванията...
Техническо задание за изграждане на централизиран сървърен ресурс на столична община по обособени позиции позиция 1 iconПриложение №1 Техническо задание
Дейности за насърчаване на достъпа до здравеопазване и защита на ромското население /Рома Алерт!/”, финансиран със средства по Програмата...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом