Биография Лична информация
ИмеБиография Лична информация
страница1/3
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер215.66 Kb.
ТипБиография
източникhttp://uni-sofia.bg/index.php/bul/content/download/58031/471886/version/1/file/CV_Ludmil_Tsankov
  1   2   3автобиография


Лична информация
Име
Людмил Тодоров Цанков

Адрес
Софийски Университет, Физически факултет, бул. Дж.Баучер 5, 1164, София

Телефон
служ.(02)8161704

ФаксE-mail
ludmil@phys.uni-sofia.bg
Националност
българинДата на раждане
07 септември 1951
Трудов стаж• Дати (от-до)
01.2002-

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
доцент, ръководител катедра

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа, ръководство на катедра Ядрена техника и ядрена енергетика


• Дати (от-до)
01.1991-12.2001

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
доцент

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1988-12.1990

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
научен сътрудник I степен

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1986-03.1988

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
научен сътрудник II степен

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1983-03.1986

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
научен сътрудник III степен

• Основни дейности и отговорности
преподавателска и научна работа


• Дати (от-до)
04.1980-03.1983

• Име и адрес на работодателя
СУ "Св.Климент Охридски"

• Вид на дейността или сферата на работа
образование и наука

• Заемана длъжност
физик

• Основни дейности и отговорности
научно-изследователска и преподавателска работа
Преподавателски опит

(може и в приложение)
• Дати (от-до)
1977-

• Учебно заведение
СУ "Св.Климент Охридски"

• Факултет/Департамент
Физически факултет

• Курсове
Електричество и магнетизъм (лаб. практикум)

Оптика (лаб. практикум)

Атомна и ядрена физика (лаб. практикум)

Статистическа обработка на експериментални данни (лекции)

Практически анализ на резултати от изследвания (лекции и упр.)

Планиране на експеримента и обработка на експериментални данни (лекции и упр.)

Вероятности и физическа статистика (лекции и упр.)

Увод в ядрените технологии (лекции и семинар)

Съвременни експериментални методи (лаб. практикум)

Увод в ядрената енергетика (лекции)Научни публикации
Приложение 1
Образование и обучение
• Дати (от-до)
04.1977-03.1980

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ "Св.Климент Охридски"

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Ядрена физика, Ефект на Мьосбауер

• Наименование на придобитата квалификация
доктор по Физика (1981)

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Научна специалност 01.03.04


• Дати (от-до)
09.1969-06.1974

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СУ "Св.Климент Охридски"

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Физика

• Наименование на придобитата квалификация
Физик със специализация по атомна физика

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Магистър
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

английски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добронемски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
доброруски

• Четене
добро

• Писане
добро

• Разговор
добро
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Ръководство и участие в множество национални и международни научно-изследователски и научно-приложни проекти
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
работа с компютри: програмиране на Fortran, Delphi в Windows среда

работа с ядрено-физични прибори и друго експериментално оборудване
Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]
Свидетелство за управление на МПС
категория ВПриложения
Приложение 1 - списък на научните публикацииAnnex 1

List of scientific publications of Ludmil T. Tsankov


I. Papers published in journals and monographs:


1. M.D.Kumanova, L.T.Tsankov:

The Influence of the Peripheral Groups on the Heme Asymmetry

Compt.Rend.Acad.Bul.Sci. 29 (1976) 643-4.


2. L.Tsankov, Ts.Bonchev:

On the Shape of the Mossbauer Emission Line in the Presence

of an External Periodic Perturbation

Bulg.J.Phys. 5 (1978) 149-54.


3. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of the Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating Crystals

Nucl.Instr.Meth. 160 (1979) 195-7.


4. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of the Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating Crystals.II

Bulg.J.Phys. 6 (1979) 163-71.


5. Л.Цанков, Кл.Бурин:

Метод контроля закона движения Мессбауэровских вибраторов

ПТЭ #5 (1979) 57-8.


6. S.Ormandjiev, D.Vasilev, P.Kamenov, E.Vapirev, L.Tsankov:

A Radiation Device for Measuring Layer Thicknesses

Bulg.J.Phys. 6 (1979) 638-43.


7. L.Tsankov:

The Spectrum of the Mossbauer Radiation Passed through a Vibrating Resonant Medium

J.Phys. A13 (1980) 2959-67.


8. L.Tsankov:

Resonant and Non-Resonant Amplitude Modulation of Mossbauer Gamma Quanta

J.Phys. a13 (1980) 2969-74.


9. S.Ormandjiev, T.Semova, L.Tsankov:

On some Aspects of Design Optimization of a Mossbauer

Spectrometers Vibrator with Velocity Feedback

Bulg.J.Phys. 7 (1980) 529-34.


10. Б.Манушев, И.Манджуков, Б.Манджукова, Т.Бошкова, Л.Цанков,

И.Кожухаров:

Контроль загрязнения природных вод гамма-радиоактивными

изотопами прямым измерением гамма-спектров

в сб.: Взаимодействие атмосферы, гидросферы и литосферы...

София (1980) 308-14.


11. L.Tsankov:

Experimental Observations on the Resonant Amplitude Modulation of Mossbauer Gamma-Rays

J.Phys. a14 (1981) 275-81.


12. Б.Манушев И.Манджуков, Е.Вапирев, Б.Манджукова, Т.Бошкова, В.Гурев, Д.Василев, Л.Цанков, И.Кожухаров:

Възможности за директно гама-спектрометриране на природни води

Год. СУ 74 (1981) 105-24.


13. N.I.Ognjanov, L.T.Tsankov, P.V.Ivanov:

An Electrostatic rf Modulator for Mossbauer Gamma-Rays

Nucl.Instr.Meth. 204 (1982) 621-3.


14. N.I.Ognjanov, L.T.Tsankov:

On the Theory of the Coherent Ultrasonic Modulation of Mossbauer Gamma-Rays

J.Physique 44 (1982) 859-64.


15. N.I.Ognjanov, L.T.Tsankov:

Phase and Distance Effects in rf Modulation of Mossbauer Gamma Radiation under Stationary Conditions

J.Physique 44 (1982) 865-70.


16. B.Manouchev, T.Boschkova, L.Tsankov, V.Gurev, I.Kojucharov,

G.Grosev:

On the Possibilities of the Direct Gamma-Spectrometry in Natural Waters

Isotopenpraxis 19 (1983) 387-90.


17. B.Manouchev, I.Mandzhukov, L.Tsankov, T.Boschkova, V.Gurev,

B.Mandzhukova, I.Kojucharov, G.Grosev:

In-situ Gamma Spectrometric Measurement of Natural Waters

in Bulgaria

Bulg.J.Phys. 10 (1983) 410-5.


18. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating

Crystals. III. Influence of Statistical Errors on the Solution

J.Phys. D17 (1984) 1511-20.


19. L.T.Tsankov:

The Inverse Problem of Mossbauer Spectroscopy in rf Vibrating

Crystals. IV. An Approach to Incoherent Ultrasonic Vibrations

J.Phys. D17 (1984) 1521-9.


20. О.Захариева-Пенчева, Л.Т.Цанков, Цв.Бончев:

Влияние внешнесферного катиона на Мессбауэровские и инфракрасные спектры

Коорд.Химия 10 (1984) 776-9.


21. L.T.Tsankov:

A Method for Studying Dynamical Effects in Mossbauer Spectroscopy

J.Phys. D18 (1985) 1645-53.


22. L.T.Tsankov:

Integral Properties of the Mossbauer Gamma-Radiation

Physica 136a (1986) 215-32.


23. L.T.Tsankov, N.I.Ognjanov, R.P.Chakurova:

Time Dependence of Mossbauer Radiation Transmitted through a rf Vibrating Resonant Medium

phys.stat.sol.(a) 94 (1986) 131-8.


24. Shopov Y.Y., Tsankov L.T.:

A New Universal Portable Spectrograph.-

Exped. Ann.Sofia Univ. (1986) v.2, p.112-122.


25. E.I.Vapirev, K.I.Bourin, I.D.Christoskov, L.T.Tsankov, P.S.Kamenov:

Random Motion Studied by Time Delayed Mossbauer Spectroscopy

phys.stat.sol.(b) 142 (1987) 279-85.


26. L.T.Tsankov:

Time Behaviour of Recoilless Gamma-Radiation Scattered by

RF-Induced Substates in Mossbauer Crystals

phys.stat.sol.(a) 114 (1989) 341-53.


27. Shopov Y.Y., Balabanski D.L., Burin Kl., Tsankov L., Gurev V.N.:

Direct Radiometric measurements in a Himalayan Glacier

а) Expedition Annual of Sofia University, v3/4,

pp.6-13 (1989).

b) Proceedings of XVth Regional Congress of IRPA "The Radioecology of Natural and Artificial Radionuclides", Visby, Sweden, 10-14 September (1989).


28. Shopov Y.Y, Georgiev L., Tsankov L., Dermendjiev V, Buyukliev G.:

Methods for Research of Luminescence of Cave Minerals and Speleothem Records of the Paleoclimate and Solar Activity in the Past

IGCP 299 Newsletter, v2 (1989), p.52-58.


29. Shopov Y.Y., Petrov S.L., Nenova P.I., Burin Kl.I., Tsankov L.T.:

Genesis and Mineralization of two Himalayan Caves. (In nonkarstic rocks)

a) IGCP 299 Newsletter, v3 (1989)48.

b) Exped. Ann. of Sofia University, v3/4, pp.20-27 (1989)


30. A.V.Hristova, E.I.Vapirev, L.T.Tsankov, V.Jordanov:

Compton Edge Energy Calibration of Organic Detectors

Appl.Radiat.Isot. 41 (1990) 887-9.


31. R.Chakarova, P.Kamenov, L.Tsankov:

Computer Simulation of Radiation Fields when Designing and Using Gamma-Irradiation Facilities

Radiat.Phys.Chem. 38 (1991) 165-8.


32. E.I.Vapirev, L.T.Tsankov, I.D.Christoskov:

Time-Dependent Resonant Scattering of Chopped Gamma-Rays

Bulg.J.Phys. 18 (1991) 281-92.


33. L.Tsankov:

A Method for Comparison of Discrete Spectra

J.Phys.III France 3 (1993) 1525-30.


34. M.Stefanova, S.Sevov, G.Georgiev, P.Penev, L.Tsankov:

X-Ray Fluorescent Analysis of Copper-containing Materials

in the Process of Copper Ore Enrichment

Anal.Lab. 4 (1995) 189-92.

35. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y. Damyanov, D.C. Ford, C.J.Yonge, W. MacDonald, H.P.R.Krouse: Speleothems as Natural Climatic Stations with Annual to Daily Resolution, in:

 1. "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen, KWI, Bergen (1996), p.150-151.

 2. Proc. of 12th UIS Congress, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17 August (1997), v1, 105-106

 3. Сб. Доклади на 3-тата Нац.Конф. по "Основни проблеми на слънчево-земните въздействия", 27-28 юни (1996), София, с107-109.

 4. Abstracts of IGCP374, IUGS, UNESCO conference “Ultra- High Resolution Sediment Records of Environmental Change”- 14-15th October (1996) at the Royal Society, UK, p.20- 21.

 5. Сб. резюмета на нац. научна конф. по “Нови постижения и актуални проблеми на карстологията и сп. в България”, София, 25-28 март (1999), 13- 15.


36. Shopov Y.Y., A.Damyanova, Y. Damyanov, L.Tsankov, C.J.Yonge, J. Bland, D.C. Ford:

Speleothem Records of Processes Beyond the Solar System Supernova Eruptions), in:

 1. "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI , Bergen, (1996) p.152.

 2. Proc. of 12th UIS Congress, La Chaux-de-Fonds, Switzerland, 10-17 August (1997), v1, 111

 3. Сб. Доклади на 3-тата Нац.Конф. по "Основни проблеми на слънчево-земните въздействия", 27-28 юни (1996), София, с110-111.


37. Shopov Y.Y., A.Damyanova, Y. Damyanov, L.Tsankov:

Speleothems Luminescence Proxy Records of Geomagnetic Field Intensity

in: "Climatic Change-the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI , Bergen, (1996) p.153.


38. Shopov Y.Y., L.Tsankov, M. Buck, D.C.Ford:

Time Resolved Photography of Phosphorescence- A New Technique for Study of Thermal History and Uplift of Thermal Caves

in: "Climatic Change-the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI, Bergen (1996) p.154.


39. Shopov Y.Y., L.Tsankov, L.N.Georgiev, A.Damyanova, Y. Damyanov, E. Marinova, D.C. Ford, C.J.Yonge, W. MacDonald, H.P.R.Krouse:

Speleothem Luminescence proxy Records of Annual Rainfall in the Past. Evidences for "The Deluge" in Speleothems

in: "Climatic Change- the Karst Record", Ed. by S.E. Lauritzen. KWI, Bergen (1996) p.155-156.


40. Shopov Y., Ludmil.T.Tsankov, Leonid.N.Georgiev, Elena Marinova, Derek.C.Ford, Chas.J.Yonge:

Quantitative Annual Speleothem Records of Temperature and Precipitation in the past – A new tool for Reconstruction of past karst denudation rates, in:

 1. “Karst Studies and Problems: 2000 and Beyond”, Ed. by B.P. Onac and T.Tamas, Presa Universitara, Cluj, (1999),

pp.117-119 ISBN 973-8095-22-0

 1. Proceedings of the XIIIth UIS Congress. Brazil (1999), pp. 187-189

 2. Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate-Best Record of the Global Change”, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 44-46.


41. Y.Y.Shopov, D.Stoykova, M.Sanambria, L.Tsankov, D.Ford, L.Georgiev, D.Georgieva:

Significance of Luminescent speleothem records for determination of orbital variations, glaciations and timing of termination-II, in:

 1. Contribucion del estudio cientifico de las cavidades karsticas al conocimiento geologico, B.Andreo, F.Carrasco, J.J.Duran (Eds), Patronato de la Cueva Nerja (1999) Nerja (Malaga), pp.135-42.

 2. “Karst Studies and Problems: 2000 and Beyond”, Ed. by B.P. Onac and T.Tamas, Presa Universitara, (1999) Cluj,pp.120-122 ISBN 973-8095-22-0

 3. Proceedings of the XIIIth UIS Congress, Brazil, (1999) s1, 217-219.

 4. Сб. резюмета на нац. научна конф. по “Нови постижения и актуални проблеми на карстологията и сп. в България”, София, 25-28 март (1999), 15-16.


41. Y.Y.Shopov, D.A.Stoykova, D.Ford, L.N.Georgiev, L.Tsankov, D.Georgieva:

Influence of the Earth's Orbit and Solar Luminosity on the Sea Level Changes

Publ. Astronomy Observatory Belgrade, v.64 (1999), pp.95-102 ISSN 0373-3742.


42. Y.Y.Shopov, D.Stoykova, L.Tsankov, M.Sanabria, J. Lunberg, L.Georgiev,P. Forti, D. Georgieva:

Verification of the Causes of Glaciations and Sea Level Changes Using the Records of Calcite Speleothems- International Journal of Speleology, (2000) pp. 71-75. ISSN 0392-6672


43. T.Woike, U.Dörfler, L.Tsankov, G.Weckwerth, D.Wolf, M.Wöhlecke, T.Granzow, R.Pankrath, M.Imlau, W.Kleeman:

Photorefractive properties of Cr-doped Sr0.61Ba0.39Nb2O6 related to crystal purity and doping concentration

Applied Physics B72 (2001) 661-6.


44. Y.Y. Shopov, D.A. Stoykova, G.Tenchov, L.Tsankov, M.Sanambria, L.N. Georgiev, D.C. Ford:

Correlation Between Luminescent Speleothem Records of Solar Insolation and Paleotemperature Records

in: “Karst Processis and the Carbon Cycle” ed. by Y.Daoxian & Z. Cheng, Geological Publishing House, Beijing, China, IGCP379 (2002), pp. 136-144. ISBN 7-116-03655-5


45. Shopov Y., Ludmil Tsankov, Albena Damyanova, Yasen Damyanov, Leonid Georgiev, Elena Marinova, Chas Yonge, Derek Ford:

Quantitative Annual Speleothem Records of Temperature, Precipitation and Solar Insolation in the past – A Key for Characterisation of past climatic systems, in:

 1. Il Quaternario, Italian Journal of Quaternary Sciences ISSN 0394-3356 (in press).

 2. Proceedings of the XIIIth UIS Congress, Brazil (2001)s.1, 188-191

 3. Extended abstracts of the International Workshop “Cave climate and Paleoclimate- Best Record of the Global Change, Stara Zagora, Bulgaria, 24-27 September (2002), pp. 40-43.


46. Shopov Y., D. Stoykova, L. Tsankov, M. Sanabria, D. Georgieva, D. Ford, L. Georgiev:

Influence of Solar Luminosity over Geomagnetic and Climatic Cycles as Derived from Speleothems

International Journal of Speleology, 33 (2004) 19-24.

ISSN 0392-6672.


47. L.T. Tsankov, M.G. Mitev and Ch.B. Lenev:

LC circuit as a pulse-height analyser for NaI gamma spectrometry

Nucl.Instr.Meth.Phys.Res. A533 (2004) 509-515.


48. L. Tsankov, D. Pressyanov, K. Mitev, S. Georgiev and I. Dimitrova:

Automatic counting of chemically etched tracks by means of a computer scanner

Radiation Measurements, 39 (2005), 557-559.


49. D. Schaniel, Th. Woike, L. Tsankov and M. Imlau:

Evidence of four light-induced metastable states in iron-nitrosyl complexes

Thermochimica Acta, 429 (2005), 19-23.


50. V. Rusanov, Sv. Stankov, V. Gushterov, L. Tsankov, A.X.Trautwein:

Determination of Lamb-Moessbauer Factors and Lattice Dynamics in some Nitroprusside Single Crystals

Hyperfine Interactions, 169 (2006), 1279-1283.


51. Shopov Y., Stoykova D., L.T.Tsankov, E. Marinova, Sauro U., Borsato A., Cucchi F., Forti P., Piccini L., D. C. Ford, C..J. Yonge:

Past Annual Variations of the Karst Denudation Rates. – In book: Karst, Climate Change and Groundwater (Eds. J.J. Durán, B. Andreo Y, F. Carrasco). Publicaciones del Instituto Geologico y minero de Espana. Serie: Hidrogeología y aguas subterráneas, nº 18, Madrid, Spain, (2006),pp.487- 494.

ISBN: 84-7840-628-X


52. L.T.Tsankov, M.G.Mitev:

A Simple Method for Stabilization of Arbitrary Spectra

Proceedings of the Technical University - Sofia, Vol.7,

book 2 (2007) 148-153.
  1   2   3

Свързани:

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Биография Лична информация iconБиография (CV) Лична информация

Биография Лична информация iconБиография лична информация

Биография Лична информация iconБиография Лична информация

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом