Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
ИмеРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер29.93 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.parliament.bg/pub/cW/233doklad_ZZ_tutunopushene.docРЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВО НАРОДНО СЪБРАНИЕ


КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО


Д О К Л А Д

за първо гласуване


Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от н.п. Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.


На свое редовно заседание, проведено на 11 март 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от н.п. Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010 г.

На заседанието присъстваха проф. Мила Власковска, заместник – министър на здравеопазването, г-н Благой Рагин, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации.

От името на вносителите законопроектът бе представен от народния представител г-жа Десислава Атанасова. Тя информира членовете на Комисия по здравеопазването, че законопроектът урежда въвеждането на изключения за допускане на тютюнопушене в обособени самостоятелни помещения в някои закрити обществени места – ресторанти, заведения и други, като се предлага с наредба да бъдат регламентирани условията и реда, техническите характеристики, изискванията за вентилация и начина на обозначаване за помещенията, в които може да се допусне тютюнопушене. В редица държави – членки на Европейския съюз се допуска по изключение тютюнопушене в някои обществени места, при различен режим на обособяване на самостоятелни помещения. С предлаганото допълнение на чл. 56 от Закона за здравето се определя пълна забрана за тютюнопушене в определени категории закрити обществени места като училища, звена за извънкласни форми за обучение, школи, кръжоци, клубове, висши училища, интернет клубове и културни учреждения. Забраната ще се отнася и за помещения в обекти за производство и търговия с храни, в които се извършва съхраняване, подготовка, производство, приготвяне и търговия с храни, без залите за консумация на място.

Проф. Мила Власковска, заместник – министър на здравеопазването представи становището на Министерство на здравеопазването, с което се подкрепя внесения законопроект за изменение и допълнение на чл. 56 от Закона за здравето. Проф. Власковска допълни, че Министерство на здравеопазването ще работи за осигуряване на ефективни мерки за гарантиране високо ниво на здравна защита на всички граждани на Република България и предпазване от излагане на тютюнев дим, а в дългосрочен план – и за въвеждане на пълна забрана за тютюнопушене на обществени места.

В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха препоръки за включване на допълнителни обекти в категорията на закритите обществени места с пълна забрана за тютюнопушене, като например спортните зали. Беше направено предложение за обсъждане на изискване за обособяване на равностойни по големина помещения за непушачи в закритите обществени места, в които се допуска тютюнопушене.

От своя страна народният представител Петър Петров информира членовете на Комисията, че според проведени изследвания в различни страни забраната за тютюнопушене на закрити обществени места не е оказала отрицателно влияние върху хотелиерството, ресторантьорството и туризма, като в редица случаи е довела до увеличаване на оборота на заведенията и нарастване броя на издадените лицензии за откриване на заведения.

Господин Благой Рагин, председател на Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация изрази подкрепа за законопроекта като добави, че въвеждането на пълна забрана за тютюнопушене в закрити обществени места в настоящия момент би довело до задълбочаване на икономическата криза в страната и увеличаване броя на безработните лица.

Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати „За” – 11, „Против”- 2, „Въздържал се”- 3, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, № 054-01-12, внесен от н.п. Иван Иванов и група народни представители на 18 февруари 2010г.


Председател на

комисия по здравеопазването:
д-р ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ


Свързани:

Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №002-01-69, внесен от Министерски съвет на 20 юли 2010 г
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането, №102-01-43, внесен от Министерски съвет на 14 юни 2011...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, №102-01-84, внесен от Министерски съвет на 9 декември...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за правата и задълженията на пациентите, №954-01-19, внесен от н п. Ваньо Шарков и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение на Закона за здравното осигуряване, №054-01-1, внесен от н п. Ваньо Шарков и н п. Мартин Димитров...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, №902-01-40, внесен от Министерски съвет...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, №902-01-58, внесен от Министерския...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, №954-01-52, внесен от н п. Яне Янев и група народни представители...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: законопроект за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г., №002-01-51, внесен...
Република българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване iconРепублика българия четиридесет и първо народно събрание комисия по здравеопазването докла д за първо гласуване
Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, №002-01-7, внесен...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом