И за да се произнесе взе предвид следното
ИмеИ за да се произнесе взе предвид следното
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер11.95 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://blagoevgraddc.judiciary-bg.org/courts/dc/blagoevgrad/wa.nsf/5761458cc34e6f6bc22574f900590
и за да се произнесе взе предвид следното:

С писмо №1218/24.11.2009г. Кметство -гр.Д.,Благоевградска област изпраща изисканото удостоверение за наследници на починалия в хода на производството ищец Н. М. М., както и на починалия преди него син В. Н. М..На основание чл.120 ГПК/отм./ следва да се конституират наследниците на Н. М. като въззиваеми в настоящето производство и ищци по предявения иск.От удостоверението за наследници на В. Н. М. се установява,че е починал на 16.10.2002г. преди баща си Н. М. ,който е починал на 10.11.2009г.Предвид момента на откриване на наследството на всеки от тях,преживялата съпруга на В. М. не е наследник на баща му Н. М..По наследствено приемство по право на заместване следва да се конституира само низходящия наследник на В. М.-Ян. В. М. с ЕГН *,но тъй като той е малолетен,следва да бъде представляван от майка си Л. Др. М..

По изложените съображения и на основание чл.120ГПК/отм./ във вр.с чл.10 ал.1 ЗН ,Благоевградският Окръжен съд


О П Р Е Д Е Л И :


ПРИЕМА като доказателства по делото удостоверения за наследници на Н. М. М. и В. Н. М..

КОНСТИТУИРА като въззиваеми в настоящата инстанция и ищци по предявения иск наследниците на Н. М. М.,поч.на 10.11.2009г.,както следва:Ян. Хр. М. с ЕГН-*,Ем.Н. М. с ЕГН-*,двамата на адрес:гр.Д.,Благоевградска обл.,ул."В. Л."№12,и Ян.В. М. с ЕГН-*,представляван от своята майка и законна представителка Л. Др. М. с ЕГН-*,двамата на адрес:гр.Д.,Благоевградска обл.,ул."В. Л."№10.

Да се призоват новоконституираните страни за насроченото за 14.01.2010г. съд.заседание,като малолетния Я. В. М. се призове чрез неговата майка и законна представителка Л. Др. М. на посочените по-горе адреси.

Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ

Свързани:

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Съдът, като прецени оспорвания административен акт, взе предвид становищата на страните и представените по делото доказателства,...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Процедурата по двойна размяна на книжа е приключила с изтичане на срока за допълнителен отговор,предвид което съдът следва да се...
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Главния архитект на Община Б. да се произнесе по нейна молба вх. №94-01-4253/03. 02. 2009 г
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Предложението на рп-б подлежи на съдебен контрол, а при преценката му по същество се установи следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
При извършената проверка по повод подадената въззивна жалба, Окръжният съд констатира следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства и П. техния анализ и оценка съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе взе предвид следното
В хода на производството са събрани писмени доказателства, въз основа на които съдът прие следното
И за да се произнесе взе предвид следното iconЗа да се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconДа се произнесе, взе предвид следното

И за да се произнесе взе предвид следното iconИ за да се произнесе взе предвид следното
Л. С. К. 4/ 60 ид ч.; за В. С. К. 4/ 60 ид ч.; за М. Л. С. 6/ 60 ид ч.; за И. С. И. 3/ 60 ид ч; за И. Г. И. 3/ 60 ид ч.; за Т. Г....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом