Списъ к
ИмеСписъ к
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер22.4 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/documents/Competitions/spisak_dop_KO_z_Pz.doc
Изх. № 5201/03.11.2008 година

С П И С Ъ К

На допуснатите до участие в конкурса служители от Затвора гр.Пазарджик и ЗО”Средна гора” при Затвора –Пазарджик


Във връзка с обявения със заповед № ЛС 03-1016 от 03.10.2008 година на Министъра на правосъдието, вътрешен конкурс за заемане на 5/пет/ щатни бройки за длъжността „Командир на отделение” категория ”Д –Главен полицай” в затвора-гр.Пазарджик, както следва:

-Затвора –Пазарджик – 1 /една/ щатна бройка;

-ЗО”Пазарджик” – 1 /една/ щатна бройка;

-ЗО”Средна гора” – 3 /три/ щатни бройки;

Комисия в състав:

- Председател: Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ, Началник на затвора

- Зам. председател: Гл.инсп. СТОЯН ВИТАНОВ,Зам.началник „РНОД” в затвора

- Членове: 1.Гл.инспектор ВАСИЛ ТЕМЕЛКОВ, Началник на сектор

ЗО”Средна гора” при затвора гр.Пазарджик

2.Гл. инспектор ЛЪЧЕЗАР ДИКОВ, Началник на

група”НОД” в затвора гр.Пазарджик

3.ЦВЕТАНКА ЯНКОВА, Инспектор ІІ-ра степен/психолог/

в Затвора гр.Пазарджик

4.ЕМИЛ СТАНЕВ, Началник на група /ЧР/

в затвора гр.Пазарджик

- Протоколчик: ТОМКА ПИСКОВА, Технически сътрудник/деловодител/

в затвора гр.Пазарджик

Днес 31.10.2008 година извърши проверка на подадените документи и допусна до участие в конкурса служителите представили в срок необходимите документи и отговарящи на условията и на изискванията за длъжността, за която участват в конкурса:

ЗАТВОРА -ПАЗАРДЖИК

1.полицай Павел Стефанов Михайлов

2.полицай Благовест Трифонов Найденов

3.полицай Тодор Стоянов Николов

4.полицай Светлан Петров Янакиев

5. полицай Тодор Иванов Денев

6. полицай Димитър Иванов Куманов

7. полицай Ангел Василев Филев

8. полицай Илия Димитров Божилов


ЗО”ПАЗАРДЖИК

1. полицай Илия Димитров Божилов

2. полицай Ангел Василев Филев

3.полицай Димитър Рашков Байков

4. полицай Тодор Иванов Денев

5. полицай Светлан Петров Янакиев

6. полицай Благовест Трифонов Найденов

7.полицай Петър Георгиев Кръстев

8. полицай Тодор Стоянов Николов


ЗО”СРЕДНА ГОРА”

1. полицай Саво Танчев Иванов

2. полицай Георги Георгиев Гърчев

3. полицай Ивайло Иванов Панков

4. полицай Илия Георгиев Враджев

5. полицай Илия Димитров Божилов

КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Комисар ВЕСЕЛИН КОЦЕВ /П/

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Гл.инсп.СТОЯН ВИТАНОВ /П/

ЧЛЕНОВЕ:

1. Гл.инсп.ВАСИЛ ТЕМЕЛКОВ /П/

2. Гл.инсп.ЛЪЧЕЗАР ДИКОВ /П/

3.ЦВЕТАНКА ЯНКОВА /П/

4.ЕМИЛ СТАНЕВ /П/


/ТП

Свързани:

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Списъ к iconСписъ к

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом