Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето
ИмеРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето
Дата на преобразуване29.12.2012
Размер58.83 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://sacp.government.bg/media/cms_page_media/169/СПИСЪК-ДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ.doc
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ


държавна агенция за закрила на детето

СПИСЪК


на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността

МЛАДШИ ЕКСПЕРТ”

(наименование на длъжността)

в административно звено:

дирекция “Административно-правно и финансово-стопанско обслужване”

държавна агенция за закрила на детето

(наименование на администрацията)


1. Допуснати до писмен изпит кандидати:


1

Милва Василева Соленарова

2

Весела Стефанова Политова

3

Елина Николаева Спасова

4

Нина Славейкова Иванова

5

Радослава Цанкова Хаджимитева-Чернева

6

Десислава Георгиева Симеонова

7

Мирослав Красимиров Митрев

8

Диана Иванова Хаджиева

9

Милена Георгиева Галева

10

Наталия Любомирова Антонова

11

Милена Ангелова Маркова

12

Стела Пламенова Божилова

13

Василка Атанасова Колчакова

14

Светослав Николаев Нинов

15

Цвета Стоянова Димитрова

16

Анития Петкова Маринова

17

Малина Младенова Борисова

18

Борис Стоянов Евтимов

19

Хрисимира Илиева Ангелова

20

Димитрина Михайлова Дончева

21

Стефка Георгиева Вучева

22

Тодор Димитров Павлов

23

Ирина Иванова Димитрова

24

Елица Димитрова Вардарова

25

Анна Георгиева Белева

26

Ралица Любенова Цветкова - Тодорова

27

Красимира Иванова Благоева

28

Десислава Тошкова Николова - Кирилова

29

Костадин Йорданов Костадинов

30

Спас Илиев Маратилов

31

Тодор Михайлов Минев

32

Димитрия Максимова Младенова

33

Лиляна Христова Смиленова

34

Адела Симеонова Котева

35

Ралица Славчева Камарчева - Димитрова

36

Петя Красимирова Георгиева

37

Светла Севдалинова Стойчева

38

Даниела Ангелова Котева

39

Стефан Петров Станчев

40

Лариса Георгиева Тодорова

41

Фатме Ерифатова Чангалова

42

Катя Ангелова Зюлкярова

43

Петя Йорданова Цинцова

44

София Давидова Нешева

45

Саня Севдалинова Маринова

46

Катя Йорданова Николова

47

Снежанка Дончева Божилова

48

Клара Павлова Милошева

49

Радосвета Богомилова Мечкарска-Донушева

50

Ели Дмитрова Гуцева

51

Дора Григорова Илиева

52

Милена Пламенова Белянска

53

Татяна Георгиева Тотева

54

Елеонора Николова Крачунова

55

Ася Огнянова Младенова

56

Илиана Тодорова Зарева

57

Павлинка Стойова Атанасова – Георгиева

58

Георги Владимиров Аргиров

59

Яна Георгиева Стамова

60

Нина Станиславова Пурова

61

Здравко Владимиров Колев

62

Татяна Великова Трайкова

63

Милена Димитрова Кожухарова

64

Савина Василева Стоянова

65

Венелина Цветанова Стоянова

66

Петя Стефанова Петкова

67

Ралица Цекова Здравкова

68

Благовест Благоев Върбаков

69

Юлия Владимирова Младенова

70

Теодор Гълъбинов Хиков


2. Допуснатите кандидати да се явят на писмен изпит- решаване на тест на 21.08.2012 година от 10.00 часа в сградата на ДАЗД – град София, ул.”Триадица” № 2 (служебен вход ), зала № 1.

Всички списъци и информация, свързани с конкурса се публикуват на интернет-страницата на агенцията и на информационното табло на входа на администрацията.

Нормативни документи за писмения изпит – решаване на тест:

Закон за закрила на детето и Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето, Закон за администрацията, Закон за държавния служител и наредбите, свързани с държавната служба, Устройствен правилник на ДАЗД, Кодекс на труда, Наредба за административното обслужване.


3. Минимален резултат за успешно издържан писмен изпит-тест и допускане до устен изпит-интервю – 20 точки, от максимален – 30 точки, без умножаване с коефициент.


4. Не се допускат до конкурс следните кандидати: Няма

Свързани:

Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето
Противодействието срещу този феномен изисква координирани усилия, които да ангажират както държавата, така и гражданите
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconРепублика българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето анализ на анкетните карти по административното обслужване
Повишаване качеството на административното обслужване чрез получаване на надеждна обратна връзка и изследване удовлетвореността на...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconРепублика българия министерски съвет
Оон. Стратегията дава рамката на държавната политика за детето, а конкретните задължения на всички държавни институции, ангажирани...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconНадя шабани председател държавна агенция за закрила на детето анализ
Закона за закрила на детето, целите в Стратегически план за 2008-2010г., Оперативен план на дирекцията за 2010г., функционални задължения...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconДържавна агенция за бежанците при Министерския съвет на Република България
София, 7 декември 2008 г. В страната бе проведено национално представително проучване, по поръчка на Държавната агенция за бежанците...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconЗако н
Народно събрание по предложение на Министерски съвет Национална стратегия за закрила на детето, изградена върху принципите на този...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconТехническите задания за съгласуване общините трябва да изпратят задание за проектиране ди Държавната агенция за закрила на детето на следния адрес: Държавна агенция за закрила на детето Ул. Триадица 2 София 1051 за проект „Детство за всички
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconОбщинска стратегия за закрила на детето
Конвенцията за правата на детето на оон, Закона за закрила на детето, както и в съответствие с националните приоритети определени...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconПравилник за структурата, организацията и дейността на националния съвет за закрила на детето
Чл. С правилника се уреждат структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето към Държавната агенция...
Република българия министерски съвет държавна агенция за закрила на детето iconБойко Борисов Премиер Република България г-н Цветан Цветанов Вицепремиер Република България
Относно: предложение за трансформиране на Държавната агенция за закрила на детето в Комисия към Народното събрание
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом