Реферативен обзор
ИмеРеферативен обзор
страница4/4
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер388.28 Kb.
ТипРеферат
източникhttp://new.sliven.net/web/rio-sl/rioup/portfolio/271110/portfolio-teacher_doklad_NACID.doc
1   2   3   4

ПРИМЕРИ ЗА ПОРТФОЛИА

С въвеждането на новите принципи на атестиране на учителите в Русия и особено с влизането в сила от 1-ви януари 2011 г. на новата наредба на Министерството на образованието (24.03.2010 № 209) за атестиране на учителите и ръководителите на държавни и общински образователни институции, порфолиото става задължителен елемент в работата на учителите.


Интернет източници за портфолио в Русия :


ПРИМЕРНО ПОРТФОЛИО НА НАЧАЛЕН УЧИТЕЛ (http://www.school1.1class.ru/page58)

Лични данни:

 • Фамилия, име, презиме;

 • Име на училището;

 • Преподаван предмет;

 • Вид на училището, в което работи;

 • Завършено висше училище;

 • Стаж в това училище;

 • Получени награди;

 • Квалификационна категория;

 • Класовете, с които работи учителят; класно ръководство;

 • Период, за който са представените документи и материали;

 • Подпис на учителя:


Раздел I . "Официални документи"
Име на документа

Съдържание

От кого е издаден

Година на издаване

1

Благодарност


2

Благодарствено писмо


3

Почетна грамота


4

Благодарност


5

Грамота


6

ГрамотаРаздел 2. Данни за повишаване на квалификацията и професионалната подготовка


1

Име на методическото обединения или катедра, в която е работил учителят

Темата, по която работи структурата

Темата, по която работи учителят в рамките на структурата

Срок на работа

1.

2.

3

4.

5.

2

Системно повишаване на квалификацията
Курсове за повишаване на квалификацията

Брой часове на академичните занятия

Време

Вид на получения документ

1.

2.

3

Професионална квалификация или получено допълнително образование
Курс за професионална квалификация или получено допълнително образование

Брой часове на академичните занятия

Време

Вид на получения документ4

Обучение в аспирантура, докторантура, наличие на научна степен или звание.


Раздел 3. Работа на учителя за обобщаване и разпространяване на собствения педагогически опит


1

Наличие на собствена система от методически разработкиИме на работата

Тема

Дата на написване

2.

Наличие на публикации по проблемите на обучението, развитието и възпитанието на децата
Име на работата

Тема

Кой гоиздава / Дата на написването

3

Участие в провеждането на майсторски класове, кръгли маси, конференции, стажовеФорма на представяне на опита

Тема

Ниво (училищно, местно, регионално и др.)

1.2.


3.


4.


5.


6.


4

Разработка и реализация на авторски концепции, програми, проектиВид на работата

Тема
5

Участие в иновативна дейностФорма на участие

Съдържание на работата

Резултати от работата

1.


2.
Раздел 4. Участие в местни, регионални и национални професионални конкурси
Име на конкурса

Време на провеждане

Резултат

1
2

Участие в местни професионални конкурси

3

Участие в регионални професионални конкурси

4

Участие в национални професионални конкурсиРаздел 5. Използване на съвременни образователни технологии, включително и ИКТ, в процеса на обучението по предмета и във възпитателната работа
Вид технология

В кой клас е използвана

Обосновка за прилагането

Получени или очаквани резултати
2

3


Раздел 6 . Показване на динамиката на постиженията на обучаваните през последните пет години

6.1. Динамика на учебните постижения на обучаваните през последните три години
Насоки на педагогическия анализ

1.
2.
3.


6.2. Резултати от извънучебната дейност по преподавания предмет
Описание

1

Описание на извънучебната дейност по преподавания предмет (показване на неговите части, съдържание, използвани технологии)

2

Описание на резултатите от извънучебната дейност по преподавания предмет от гледна точка на личните постижения на учителя и личните постижения на учениците.


6.3. Резултати от дейността на учителя като класен ръководител
Педагогически анализ

1.

Описание на възпитателната работа в класа и нейното влияние върху развитието на възпитателния процес в училището.


2.

Анализ на резултатите от дейността на класния ръководител по отношение на: динамиката на равнището на възпитаност, комуникативни умения на учениците; участие в детския колектив при реалирането на социално значими инициатив3.

Форми на сътрудничество между учители, родители и ученици
РАЗРАБОТЕНО ПОРТФОЛИО В ROBERT-BOSCH-SCHULE ULM, ГЕРМАНИЯ

селекция на документи:

Документация на преподавателската дейност

Учебна година

Вид училище/клас(Брой часове)

Предмети, съдържания

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продължаващо образованието, кариерното развитие и квакификации (лично, професионално, методично, като референт)

Дата(или честота)

Вид на дейността, място на провеждане

Тема, цел, задача и др.

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извънучилищни дейности (които не са директно свързани с училищната дейност или учебните часове, например, участие в комисията за изпит, практика)

Дата(или честота)

Вид на дейността, място на провеждане

Тема, описание, забележка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация на връзката „ученик- учител” (вкл. и обратна връзка) :

Връзката се осъществява в:

клас

Използван инструмент (например интранет каталог с въпроси, анкети)

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документация на връзката „учител- учител” (вкл. и обратна връзка) /обща подготовка на учебни часове

Дата

Участващи колеги

Тема, цел, задачи и т.н.

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разговори със сътрудниците в училище

Дата

Началник, взел участие в разговорите

Тема, цел, задачи и т.н.

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Служебно оценяване

Дата

Повод на служебното оценяване

Забележки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я.Панова, Е. Джерманова


ИЗТОЧНИЦИ

 1. Professional Portfolio Development - http://www.edulink.org/portfolio/

 2. http://lehrerfortbildung-bw.de/qm/fb_planung/bspl/portfolio/person.html

 3. Портфолио на учителя за развитие на професионалното образование http://www.navet.government.bg:80/assets/cms/File/projects_ldv/portfolio_POO_2010.doc

 4. Портфолио учителя. "Портфолио" - http://prokinana.narod.ru/

 5. Портфолиото на преподавателя като фактор за качеството на обучението - http://grpi.iit.bas.bg/16/2008/2/102-115.pdf
1   2   3   4

Свързани:

Реферативен обзор iconРеферативен обзор на
В изследване на австралийския институт за обучение и училищно ръководство, направено през 2006 г са проучени стандартите на англоезични...

Реферативен обзор iconРеферативен обзор
Русия и особено с влизането в сила от 1-ви януари 2011 г на новата наредба на Министерството на образованието (24. 03. 2010 №209)...

Реферативен обзор iconРеферативен бюлетин по офталмология

Реферативен обзор iconСофия, ул. "Веслец", №2, тел./факс: + 359 2 988 49 69/ 989 89 69
Хотел Риу Хелиос Бей, Обзор е разположен на първа линия в Обзор и предлага на своите гости разнообразие от услуги за една незабравима...

Реферативен обзор iconУрок обзор в 9-м классе по английскому языку
Урок – обзор знакомит с творчеством наиболее популярных поэтов в жанре «лимерик» и показывает разнообразные стихотворные формы, позволяет...

Реферативен обзор iconСол Луна Бей Ризорт 4*, Обзор Почивка в хотел Сол Луна Бей Ризорт 4*, Обзор, България
По-долу Ви представяме специалната оферта на екватор бг за почивка в хотел Сол Луна Бей Ризорт 4*, Обзор, България

Реферативен обзор iconПрограмма, соответствующая требованиям фгос; пояснительная записка
Введите аннотацию документа. Аннотация обычно представляет собой краткий обзор содержимого документа. Введите аннотацию документа....

Реферативен обзор iconОбзор финансовых рынков

Реферативен обзор iconОбзор финансовых рынков

Реферативен обзор iconЯ представлю обзор 19 съезда Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, на котором я присутствовал в качестве делегата от Союза Работодателей
Я представлю обзор 19 съезда Российского Союза Промышленников и Предпринимателей, на котором я присутствовал в качестве делегата...

Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом