Университет за национално и световно стопанство – гр. София
ИмеУниверситет за национално и световно стопанство – гр. София
Дата на преобразуване29.09.2012
Размер26.72 Kb.
ТипАнализ
източникhttp://www.raboti.com/info/info-1516.doc
Университет за национално и световно стопанство – гр. София


Курсова работа


Анализ и проектиране на длъжностите


Изготвил: ………………………………….  1. Теоретично изложение


При теоретичното разработване на темата съществуват определени различия в използваната терминология от различните академични колективи. Основното разминаване е в смисловото значение на думите длъжност, работно място и щат, което на пръв поглед е в състояние да смути и обърка запознаващите се с материята.

...

Анализът и проектирането на длъжностите основни дейности от оперативното управление на човешките ресурси в организациите. Между тях съществуват същностни, съдържателни и функционални различия. Докато при анализът на длъжностите се прави на практика моментна снимка на длъжностите, то при проектирането се прави с цел промяна на съдържанието или формулирането му като цяло.

Анализът на длъжностите е процес на събиране на информация за трудовите задачи, задължения и отговорности в нейните рамки, за условията, при които се осъществява, и изискванията към нейния изпълнител.

Приложение и цел на анализът на длъжностите:

  1. За изработване на длъжностни характеристики

  2. При проектиране на длъжностите

  3. При оценяване на длъжностите и на персонала

  4. При подбор на персонал

  5. За определяне на нуждите от обучение

  6. За определяне на методите за материално и духовно стимулиране

Анализът на длъжностите преминава през пет основни етапа:

1 етап Определяне на целта и обекта на анализа ...

2 етап Формиране на специална комисия по анализ на длъжностите ...

3 етап Събиране и анализ на информация...

4 етап Обобщаване на информацията и изготвяне на крайният продукт на анализът на длъжностите. ...

5 етап Съхраняване и актуализация на информацията...

...

Длъжностна характеристика – тя е една от основните цели на анализа на длъжностите....

....

Проектиране на длъжностите

То е процес на определяне на съдържанието, отговорностите и взаимовръзките на длъжностите, при което се вземат предвид както редица технологични и организационни изисквания на работата, така и индивидуалните нужди на изпълнителите.

...

Основните етапи през които преминава проектирането на длъжностите са шест:

...

Съществуват четири основни теории за проектирането на длъжностите, които гравитират между грижата за човека и приоритета на организацията.

...

Подходи при проектирането на длъжностите

...


ІІ Практическа част


В курсовата работа, обект на анализ ще бъде персоналът във фирма ПроСофт работеща в областта на компютърната индустрия в България.

...

ОПРЕДЕЛЯНЕ ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КАНДИДАТИТЕ


...


ПРИВЛИЧАНЕ НА ПОДХОДЯЩИ КАНДИДАТИ.

...

ИЗБОР НА НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯТ КАНДИДАТ

Свързани:

Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconУниверситет за национално и световно стопанство софия

Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
Механизъм за осъществяване на регионалната политика на европейския съюз в българия
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconДаниела Николова Иванова от катедра "Икономика на природните ресурси" Университет за национално и световно стопанство София
...
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconПравилник за дейността на университета за национално и световно стопанство
Чл. Този правилник урежда устройството, управлението и дейността на Университета за национално и световно стопанство, наричан по-нататък...
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
...
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconБиография лична информация
Университет за национално и световно стопанство, гр. София – диплома за образователна степен “магистър”
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconСпециализиран научен съвет по национално стопанство при вак университет за национално и световно стопанство
На дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „доктор” по научна специалност 05. 02. 16. Икономика и организация...
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconУниверситет за национално и световно стопанство
Развитие на националната икономика и мястото и ролята на селското стопанство в краткосрочен и дългосрочен план
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Университет за национално и световно стопанство – гр. София iconУниверситет за национално и световно стопанство софия общоикономически факултет
Развитие на занаятите, манифактурата и промишлеността по българските земи през Възраждането
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом