Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г
ИмеДържавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г
страница1/10
Дата на преобразуване07.10.2012
Размер0.91 Mb.
ТипЗакон
източникhttp://balans.bg/web/files/files/2173/1293/zbdoo-2012.doc
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


редакция oт 20.12.2011

Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012
Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г.


В сила от 01.01.2012 г.

Обн. ДВ. бр.100 от 20 Декември 2011г.


чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил. лв., както следва:


П О К А З А Т Е Л И

Сума

(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

8 465 555,7

1. Осигурителни приходи

6 220 337,0

1.1. Осигурителни вноски

3 851 210,3

1.2. Трансфери от републиканския бюджет в размер на 12 на сто върху сбора на осигурителните доходи на всички осигурени лица за календарната година

2 369 126,7

2. Неданъчни приходи

27 550,1

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 585,1

2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви

21 915,0

2.3. Други неданъчни приходи

50,0

3. Внесени ДДС и други данъци върху продажбите

(807,9)

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

301 484,6

5. Получени допълнителни субсидии от централния/републиканския бюджет за покриване на недостига от средства

1 916 991,9 


(2) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по разходите и трансферите на обща сума 8 462 341,5 хил.лв., както следва:


І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ-ВСИЧКО

8 462 341,5

1. Разходи

8 455 191,5

1.1. Пенсии

7 314 015,4

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

6 901 496,7

1.1.2. Пенсии за сметка на републиканския бюджет

298 503,3

1.1.3. Пенсии по международни спогодби

70 000,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса и ДДС и други финансови услуги)

44 015,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 062 909,7

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

76 703,9

1.3.1. Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови правоотношения

41 822,0

1.3.2. Други възнаграждения и плащания за персонала

4 126,6

1.3.3. Задължителни осигурителни вноски от работодатели

7 722,6

1.3.4. Издръжка

16 647,4

1.3.5. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

89,5

1.3.6. Капиталови разходи

6 295,8

1.4. Отбрана и сигурност

1 120,5

1.5. Разходи за лихви

442,0

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции (Световната банка)

441,0

1.5.2. Други разходи за лихви към местни лица

1,0

2. Предоставени трансфери

7 150,0

2.1. На Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за социално подпомагане, съгласно чл. 11, ал. 1, т. 2, буква "в", чл. 12, ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на труд"

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0 


(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено осигуряване, както следва:


ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

3 214,2

ФИНАНСИРАНЕ

(3 214,2)

Погашения по заеми от Световната банка - № 4081 от Международната банка за възстановяване и развитие (-)

(3 214,2)

Наличност в края на периода

0
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Свързани:

Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г
Промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване (збдоо) 2012 г и промените в Кодекса за социално осигуряване (ксо),...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 465 555,7 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 Г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2010 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 375 654,3 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2009 г
Чл. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 7 584 092,1 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2011 Г
Чл.  (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване по приходите и трансферите на обща сума 8 243 719,1 хил...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconЗакон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2012 г. (ДВ, бр. 100, от 20. 12. 2011 г.)
Размери и разпределение за 2012 г на вноските за държавно обществено осигуряване (доо), допълнително задължително пенсионно осигуряване...
Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2012 Г iconДиана Ковачева мотиви за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г., приет от Народното събрание на 8 декември 2011 г
Указ №253 за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2012 г и...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом