Списък на крайно класираните кандидати
ИмеСписък на крайно класираните кандидати
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер32.39 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.justice.government.bg/new/documents/Competitions/Spisak_zakl_V.Turnovo_3975.doc
Приложение № 1

към рег. № 3975/08.05.2009 г.


СПИСЪК


НА КРАЙНО КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ


за длъжността : “Младши инспектор”, категория „Д-Главен полицай”

в пробационна служба звено Велико Търново

към сектор „Пробация”

при областно звено „Изпълнение на наказанията” – Велико Търново


Конкурсната комисия, назначена със заповед № ЛС-04-6/06.01.2009 г. на министъра на правосъдието, въз основа на преценката на резултатите от етап „Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в ГД „ИН” и ГД „Охрана”, утвърдени със заповед № ЛС-04-20/10.01.2009 г. на министъра на правосъдието,


Р Е Ш И :


І. Обявява резултатите от конкурсния етап „Заключително интервю” на кандидатите за длъжността “Младши инспектор” в пробационна служба – звено Велико Търново към сектор „Пробация” при ОЗ„ИН” – Велико Търново:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ

ОЗ "ИН" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пробационна служба - звено Велико Търново

 

1

ЙОРДАН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ

24,60

2

БИСЕР ИВАНОВ ИВАНОВ

22,20


ІІ. След изчисляване на общия бал, който представлява математически сбор от оценките получени от кандидатите, преминали успешно всички етапи на конкурса, обявява крайно класиране по низходящ ред, както следва:


ПО РЕД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ НА КАНДИДАТА

РЕЗУЛТАТ ОТ І-ВИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІ-РИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ОТ ІІІ-ТИ ЕТАП

РЕЗУЛТАТ ЗАКЛЮЧИТЕЛНО ИНТЕРВЮ

ОБЩ БАЛ

ОЗ "ИН" - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

пробационна служба - звено Велико Търново

 

1

ЙОРДАН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ

30,00

25,63

28,00

24,60

108,23

2

БИСЕР ИВАНОВ ИВАНОВ

30,00

20,50

22,00

22,20

94,70ІІІ. Председателят на конкурсната комисия ще предложи на главния директор на ГД „ИН”, ЙОРДАН ДОБРЕВ ЙОРДАНОВ да бъде назначен на длъжността “Младши инспектор” в пробационна служба – звено Велико Търново към сектор „Пробация” при ОЗ„ИН” – Велико Търново, който се определя за спечелил обявения конкурс.


Настоящия списък, да се обяви в електронния сайт на Министерство на правосъдието и на таблото за обяви, поставено на общодостъпно място в областно звено „Изпълнение на наказанията” – Велико Търново


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ: (п)


комисар Димитър Таков


Протоколчик: (п)


Ваня Георгиева


Свързани:

Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т 9 и т 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд”ИН” и гд ”Охрана”, утвърдени със...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
А, раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в гд „ИН” и гд „Охрана”, утвърдени...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раздел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба в...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава Б, раз дел ІV, т. 1 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати
Заключително интервю” и на основание Глава А, раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю” и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 9 и т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна...
Списък на крайно класираните кандидати iconСписък на крайно класираните кандидати в конкурса
Заключително интервю”, и на основание Глава А, Раздел ІІІ, т. 10 от Правилата за условията и реда за постъпване на държавна служба...
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом