Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс "Професионален бакалавър"
ИмеМагистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс "Професионален бакалавър"
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер49.29 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.au-plovdiv.bg/cntnr/U_planove_magistri/fitoreg_pb_ro.doc
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията

Учебен план – редовно обучение за ОКС “Професионален бакалавър”

Семестър / Модули

Оценка

Аудиторна заетост

Извънаудиторна заетост

Общо часове

Точки по ECTS

Лекции

Упражнения

Семинари

Общо

СЕМЕСТЪР І

Биохимия на растенията

Изпит

30

30

-

60

90

150

6

Физиология на растенията

Изпит

30

20

10

60

90

150

6

Микробиология

Изпит

30

20

10

75

100

175

6

Почвознание

Изпит

30

20

10

60

90

150

6

Избираеми дисциплини

т.о.

40

10

-

50

50

100

4

СЕМЕСТЪР ІІ

Частна физиология на селскостопанските растения

Изпит

30

-

30

60

90

150

6

Системи на торене

Изпит

30

20

10

60

90

150

6

Хидропонни технологии

Изпит

30

20

10

60

90

150

6

Експериментален дизайн и съвременни методи на изследване

Изпит

30

20

10

60

90

150

6

Избираеми дисциплини

т.о.

40

20

-

60

40

100

4

СЕМЕСТЪР ІІI

Растежни регулатори

Изпит

40

20

20

80

120

200

8

Извънкореново минерално хранене

Изпит

30

10

20

60

90

150

6

Екологична растителна защита

Изпит

30

30

-

60

90

150

6

Физиологична екология на растенията

Изпит

30

10

20

60

90

150

6

Избираеми дисциплини

т.о.

40

10

-

50

50

100

4

СЕМЕСТЪР ІV

Качество на растениевъдната продукция

Изпит

40

20

20

80

120

200

8

Следберитбена физиология на растенията

Изпит

30

30

-

60

90

150

6

Избираеми дисциплини

т.о.

40

10

-

50

50

100

4

Подготовка на дипломна работа
16

Кредитни точки по ECTS – 25 часа общо от аудиторна и извънаудиторна заетост = 1 кредитна точка

Избираеми дисциплини (всяка по 2 кр.т.):

1. Физиология и биохимия на семената;

2. Психология на общуването;

3. Приложни компютърни системи;

4. Аграрно право и нормативи;

5. Управление на качеството;

6. Чужди езици - I; Чужди езици – II;

7. Библиотечна информация

Свързани:

Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconМагистърски курс икономика на туризма учебен план (рамка)
За завършили окс „професионален бакалавър” във Висше училище „Земеделски колеж” и други колежи
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconДневник за качество на обучението на Факултет «Техника и технологии»
Приравнени учебни планове за преминаване на обучение на студентите от окс „професионален бакалавър” в окс „бакалавър”, като се осигурява...
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconЗа занятията на 3 курс задочно обучение във всу „Л. Каравелов" в периода от 13. 10. 2008 г до 31. 10. 2008 г. – Окс „професионален бакалавър"
Всу „Л. Каравелов” в периода от 13. 10. 2008 г до 31. 10. 2008 г. – Окс „професионален бакалавър”
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconЗа занятията на 3 курс задочно обучение във всу „Л. Каравелов" в периода от 28. 01. 2008 г до 16. 02. 2008 г. Окс „професионален бакалавър"
Всу „Л. Каравелов” в периода от 28. 01. 2008 г до 16. 02. 2008 г. – Окс „професионален бакалавър”
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconЗа занятията на 4 курс задочно обучение във всу „Л. Каравелов" в периода от 12. 10. 2009 г до 30. 10. 2009 г. – Окс „ професионален бакалавър"
Всу „Л. Каравелов” в периода от 12. 10. 2009 г до 30. 10. 2009 г. – Окс „ професионален бакалавър”
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconСписък на преподавателите по учебен план за специалности: "педагогика на обучението по физическо възпитание"
Списък на преподавателите по учебен план на специалността “педагогика на обучението по физическо възпитание” за окс “бакалавър” –...
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconМагистърски програми 15 май 2011г. (неделя) дистанционно обучение свищов (неикономисти и след окс "Проф бакалавър")
Тържествена церемония по връчване дипломите на завършилите окс “магистър”, защитили през м. X’ 2010 Г
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconСписък на преподавателите по учебен план на специалност "комуникативни нарушения на развитието", редовно и задочно обучение, окс "магистър"
Списък на преподавателите по учебен план на специалност “комуникативни нарушения на развитието”, редовно и задочно обучение, окс...
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconУчебен план социална работа със зависими лица окс "магистър", дистанционно обучение
Магистърската програма „Социална работа със зависими лица” е предназначена за завършили окс „бакалавър“ в професионално направление...
Магистърски курс Фиторегулация и хранене на растенията Учебен план – редовно обучение за окс \"Професионален бакалавър\" iconУчебен план специалност „културен туризъм", окс „магистър", дистанционно обучение великотърновски университет "СВ. Св. Кирил и методий"
Учебен план – специалност „културен туризъм”, окс „магистър”, дистанционно обучение
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом