Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му
ИмеРешението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер13.86 Kb.
ТипРешение
източникhttp://galabovo.org/sites/default/files/docs/riosv 10.01.212 - 4.docx

за биологичното разнообразие, изграждащи Националната екологична мрежа в

България.


V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии:


• Възложителят е уведомил за намерението си общ. Гълъбово, кметството на с. Обручище и засегнатото население. Не са депозирани мотивирани възражения по законосъобразност, относно реализацията на инвестиционното предложение.


VI. При спазване на следните условия.

  1. По време на дейностите по изграждането ИП, да не се допуска увреждане на съседните имоти, както и на околната дървесна и храстова растителност.

  2. Да не се изсичат стари дървета, особенно от видовете, бяла топола (Popolus alba), бяла върба (Salix sp.) и др. Включително и хибридна топола (Popolus sp.), които представляват гнездова база на грабливите птици.

  3. Да не се допуска премахване характеристиките на ландшафта/синори, единични и групи дървета, защитни горски пояси.


Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя по Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконови нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми РИОСВ, гр. Стара Загора, до 14 дни от настъпването им.

05.01.2012 г.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно - процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -Стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му.

Свързани:

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconИ за да се произнесе, взе предвид следното
Гпк вр чл. 144 от апк. С постановеното Определение №3496/ 15. 08. 2012г по адм д. №16/ 2012г по описа на Районен съд- разлог, съда...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconРешението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд -б в 15-дневен срок, считано от днес
Мпс и в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на мпс без съответно свидетелство за управление,...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconРешението може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд Б. в 15 дневен срок, считано от днес за всяка от страните
Постановление на мс (чл. 17, ал. 1 Пибдс) се дава пред орган на властта (длъжностно лице от од на мвр, сектор „ПП” – Б.) за удостоверяване...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconРешението може да се обжалва или протестира от страните пред Окръжен съд Б. в 15-дневен срок от деня на съдебното заседание
Гкпп – Илинден – старши полицай Г. И. И., което е престъпление по чл. 318, ал. 1 от нк, като на основание чл. 78а от нк, го освобождава...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconМинистерство на околната среда и водите регионална инспекция – стара загора
На основание чл. 93, ал. 3 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда и представената писмена документация от възложителя по...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconРешението може да се протестира и обжалва от страните пред Смолянски окръжен съд в 15 дневен срок, считано от днес
Поради което и на основание чл. 316, във връзка с чл. 309, ал. 1 от нк, във връзка с чл. 78 А от нк го освобождава от наказателна...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconРешението подлежи на обжалване и протестиране в 15 дневен срок от днес пред Благоевградски окръжен съд
Нк го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание "Глоба" в размер на 1000. 00 лв. /хиляда лева/...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconРешението подлежи на протестиране и обжалване пред Апелативен съд Пловдив в 15 дневен срок, считано от днес
НК, като на осн чл. 78а, ал. 1 от нк го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание глоба в размер...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconДо министъра на околната среда и водите министъра на външните работи
Становище на снц “Зелени Балкани Стара Загора” относно позицията на България гласувала против пълната забрана за търговия с тюленови...
Решението може да бъде обжалвано по реда на Административно процесуалния кодекс пред Министъра на околната среда и водите или пред Административен съд -стара Загора в четиринадесет дневен срок от предоставянето му iconОбщина поморие обявява
Рд-16-887/16. 07. 2009г за одобряване пуп-пз за имот №00833. 10. 12 в м.“Оранжериите” в землището на гр. Ахелой. На основание чл....
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом