Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
ИмеПриложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Дата на преобразуване28.12.2012
Размер36.56 Kb.
ТипДокументация
източникhttp://www.mu-pleven.bg/forms/konspekt_BEO.doc


Приложение 10

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГРАД ПЛЕВЕН, ул. „Св.Кл.Охридски”, №1

КАТЕДРА

АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”

С РЪКОВОДИТЕЛ:

ПРОФ. Д-Р РАДКО НИКОЛОВ РАДЕВ, Д.М.Н.

тел.: (+359 64) 886-222 / (+359 64) 886-155


КОНСПЕКТ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШЕН СЕМЕСТРИАЛЕН ИЗПИТ

ПО “АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ, РЕАНИМАЦИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ”

на студенти по медицина от МУ – град Плевен


 1. Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи.

 2. Исторически преглед на развитието на анестезиологията, реанимацията и интензивното лечение в България.

 3. Анестезия – определение, видове, характеристика. Разлики между анестезия и наркоза.

 4. Подготовка на болен за анестезия.

 5. Мониторинг на болния – преданестезионен, интраанестезионен, следанестезионен.

 6. Премедикация – цели, средства и техники.

 7. Мускулна релаксация.

 8. Обща анестезия – определение. Апарати и пособия за обща анестезия.

 9. Видове анестезионни системи.

 10. Инхалационна анестезия – определение, характеристика.

 11. Инхалационни газови анестетици.

 12. Инхалационни изпаряеми анестетици.

 13. Стадии на анестезията.

 14. Инхалационна маскова анестезия.

 15. Инхалационна ендотрахеална анестезия. Техника на ендотрахеалната интубация.

 16. Венозна анестезия – определение, видове, предимства, недостатъци.

 17. Венозни анестетици – определение, класификация, обща характеристика.

 18. Невролептаналгезия – определение, историческо развитие, средства, характеристика, показания, противопоказания.

 19. Атаралгезия.

 20. Комбинирана (балансирана, многокомпонентна) характеристика.

 21. Средства за индукция в анестезия.

 22. Средства за поддържане на анестезия.

 23. Клинично приложение на съвременните анестетици в амбулаторната практика.

 24. Локална анестезия – определение, видове, особености. Фармакологична характеристика на локалните анестетици.

 25. Локална проводна анестезия – спинална анестезия.

 26. Локална проводна анестезия – епидурална и каудална анестезия.

 27. Локална проводна интравенозна анестезия (регионална интравенозна анестезия /РИВА/) и видове блокове.

 28. Ректална анестезия.

 29. Особености на анестезията в детската възраст.

 30. Особености на анестезията в гериатрията.

 31. Особености на анестезията в урологията и андрологията.

 32. Особености на анестезията в гръдната хирургия.

 33. Особености на анестезията в съдовата хирургия.

 34. Особености на анестезията в ортопедията и травматологията.

 35. Особености на анестезията в неврохирургията.

 36. Особености на анестезията в оториноларингологията, лицево-челюстната хирургия и офталмохирургията.

 37. Особености на анестезията в акушерството.

 38. Аналгезия и анестезия при Цезарово сечение.

 39. Особености на анестезията в гинекологията.

 40. Особености на анестезията при терминално болни.

 41. Усложнения по време на анестезия от страна на дихателна система.

 42. Аспирационен синдром – определение, исторически данни, етиология, патогенеза, клиника и поведение. Профилактика.

 43. Усложнения по време на анестезия от страна на сърдечно-съдова система.

 44. Усложнения по време на анестезия от страна на нервна система.

 45. Усложнения по време на анестезия от страна на отделителна система.

 46. Усложнения по време на анестезия от страна на храносмилателна система.

 47. Грешки, опасности и усложнения на локалната анестезия.

 48. Ларингеална маска – приложение в анестезиологията.

 49. Водно-електролитно равновесие.

 50. Алкално-киселинно равновесие.

 51. Енергиен баланс – въглехидрати, белтъчини, масти.

 52. Инфузионна терапия.

 53. Парентерално хранене.

 54. Ентерално хранене.

 55. Остра дихателна недостатъчност.

 56. Остра сърдечна недостатъчност. Кардио-пулмонална ресусцитация.

 57. Шок – определение, етиология, патогенеза, клиника, лечение.

 58. Видове шок.

 59. Остра кръвозагуба – проблеми на реанимацията. Принципи на трансфузията на кръв и нейните продукти.

 60. Интензивна терапия при травмена болест.

 61. Анестезионно-реанимационно поведение при поражение от високи температури (изгаряне, претопляне, топлинен удар, слънчев удар, електротравма).

 62. Анестезионно-реанимационно поведение при поражение от ниски температури (охлаждане, измръзване).

 63. Давене и удавяне.

 64. Интензивна терапия при коремна патология – остър панкреатит, перитонит, илеус.

 65. Коми и коматозни състояния.

 66. Интензивна терапия при пациенти с хипертонична криза, преходни нарушения на мозъчното кръвообращение и инсулти.

 67. Енцефалопатия – обща характеристика. Чернодробна енцефалопатия. Панкреатогенна енцефалопатия.

 68. Интоксикации – общи модули на поведение. Примери – метанолова, етанолова, гъбна и др.

 69. Реанимационни мероприятия при бедствени ситуации.

 70. Клинична смърт. Мозъчна смърт. Биологична смърт.Ръководител Катедра “АРИЛ”:Проф. Д-р Радев Р.Н., д.м.н.Свързани:

Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconПриложение 12 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра
Анестезиология, реанимация и интензивно лечение – определение, историческо развитие, предмет, цели и задачи
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconОтносно конкурс
Охридски”, избрана за член на Научно жури на заседание на Академичния съвет на му-плевен (Протокол №20/30. 05. 2011 г.) и със Заповед...
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconМедицински университет плевен
Чл. (1) Този правилник урежда устройството, дейността и управлението на вътрешната Система за оценяване и поддържане на качеството...
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconМедицински университет плевен
Английски език /1 – 15 уч с./ Р1, ет. 2, катедра / немски език /1 – 15 уч с./ Р1, ет. 2, катедра
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconПравилни к за прием на студенти в медицински университет-плевен
Му – Плевен, Правилник за прием на студенти в Медицински университет – Плевен – pl 10 – V01 – 25. 09. 06, стр от
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconЗимен Медицински Университет Пампорово, 3-7 декември 2008г
Любомир Странски, ръководител катедра по кожни болести, Медицински университет, София
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconТехнически университет софия катедра "железопътна техника"
София 1000, ж к."Студентски град", бул. "Кл. Охридски" 8, бл. 9 Ръководител на катедра "жпт": доц д-р инж. Валери Стоилов, каб. 9229,...
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconРецензия по конкурс за заемане на академична длъжност „Професор по Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в
Органична химия с шифър 01. 05. 03. за нуждите на Медицински Университет Плевен обявен в Държавен вестник брой 91 от 18. 11. 2011...
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconМедицински университет плевен медицински колеж учебенпла н
Медицински колеж, обучението в който отговаря на изискванията на Закона за висшето образование и Наредбата за еди за образователно-квалификационна...
Приложение 10 медицински университет – град плевен, ул. „Св. Кл. Охридски, №1 катедра iconМедицински университет
Проф д-р Стефан Иванов Иванов, дмн Ръководител Катедра по Акушердтво и гинекология към Медицински университет – гр. Варна
Поставете бутон на вашия сайт:
Документация


Базата данни е защитена от авторски права ©bgconv.com 2012
прилага по отношение на администрацията
Документация
Дом